Publikationer, uppsatser och papers

Här finns vetenskapliga arbeten jag har skrivit.

Min avhandling:

Public Religions in Swedish Media. A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001-2011. Diss. Acta Universitatis Upsaliensis. Studies in Religion and Society:11. 2013. (Länken går till informationssida med abstract. Därifrån kan hela avhandlingen laddas ner som pdf, klicka på ”fulltext” i övre vänstra hörnet. Den kan också beställas i bokform på samma länk.)

Andra publikationer:

Halal-tv: Negotiating the place of religion in Swedish public discourse Artikel av Mia Lövheim och Marta Axner, publicerad i Nordic Journal of Religion and Society, april 2011 (nu i fulltext)

Uppsatser och papers från grundutbildningen.

Liberation within Normativity Paper presenterat på 5th International Conference on Media, religion and Culture, Sigtuna, juli 2006. (13 sidor)

Frigörelse inom normerna En kvalitativ studie om kvinnors meningsskapande tolkningar av kärlek, sexualitet och kön i tv-serien Sex and the city. D-uppsats i religionssociologi, Uppsala Universitet, HT 2005 (60 sidor)

Frigörelse inom normerna – abstract (1 sida)

Vad är det för vits med att vara effektiv om ens liv ändå är en effektiv tomhet?” Om senmodernitet, meningsskapande och religionens roll i Douglas Couplands roman Girlfriend in a coma. C-uppsats i religionssociologi, Uppsala Universitet, HT 2003 (28 sidor)

Vad är det för vits – abstract (1 sida)

Lilja, lidandet och Guds närvaro En studie av teodicéproblemet i Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever. B-uppsats i Tros- och livsåskådningsvetenskap, Uppsala Universitet, VT 2003. (19 sidor)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *