Kapitalet och patriarkatet sitter i samma b?t

Det ?r k?rval i Uppsala, fram till den 21 april kan alla uppsalastudenter r?sta f?r att p?verka hur Uppsala studentk?r ska styras n?sta ?r. Som lite hj?lp p? traven kan man med f?rdel njuta av s-studenters valfilmer:

N?r patriarkatet f?r styra universitetet och N?r kapitalet f?r styra universitetet

Hela s-studenters valprogram, v?ra kandidater och mer info finns p? laboremus.nu.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

S?g nej till bilkr?vande k?pcentrum utanf?r Uppsala

Den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun vill bygga ett nytt stort k?pcentrum i ?stra Fuller?, 7 km norr om Uppsala. Idag finns fyra sk externhandelsplatser i utkanten p? vardera sidan om Uppsala, och det ?r de platser som ?r fastslagna i ?versiktsplanen, ett v?l f?rankrat dokument d?r stadens l?ngsiktiga utveckling planeras. Nu vill majoriteten allts? g? emot ?versiktsplanen och till?ta ett nytt stort k?pcentrum l?ngt fr?n stan. Redan nu ?r det p? g?ng en f?rdubbling av handelsytan p? stora Gr?nby centrum och byggande av mer handel i centrum. Fuller? skulle kr?va en ytterligare f?rst?rkning av v?garna p? nybyggda avfarterna p? E4:an vid omr?det. Det skulle helt enkelt inneb?ra en kraftig ?kning av on?dig biltrafik. K?nns knappast som en modern klimatpolitik f?r framtiden.
Just nu p?g?r samr?det, d?r programmet f?r omr?det ?r ute p? ”remiss” d?r kommunbor liksom olika intressen har m?jlighet att komma med synpunkter. Om du ocks? tycker att det ?r en d?lig id? att bygga omoderna stora k?pcentrum som kr?ver l?nga bilf?rder kan du (som bor i Uppsala) ge ett yttrande till stadsbyggnadskontoret senast imorgon 27/2.

Programmet f?r omr?det (f?rslag p? hur det ska se ut, allts?) och mer information finns p? kommunens hemsida h?r .
Flogsta-Ekeby s-f?rening har skrivit en del om Fuller?. De har ocks? en blankett som kan anv?ndas f?r yttrande.

Unt har skrivit en del om planerna.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Kreationist f?rel?ser i Uppsalas universitetshus

Imorgon torsdag bjuder den evangelikala kristna studentf?reningen Credo in till f?rel?sning i universitetshuset i Uppsala med titeln ”Intelligent skapelsetro”. F?rel?sare ?r Anders G?rdeborn. P? affischen presenteras han med titeln Civilingej?r, men inget i ?vrigt om varf?r han f?rel?ser om ”Darwinistisk vetenskap, intelligent design, biblisk skapelsetro” som undertiteln lyder.?Om man d?remot googlar hans namn framkommer att han ?r talesman i f?reningen Genesis?som ?r ”en ideell f?rening som vill verka f?r en kristen grundsyn p? vetenskaperna och f?r att den bibliska synen f?r komma till tals i skola och samh?lle” enligt sin hemsida. Sidan ?r full med argument mot att evolutionsl?ran skulle vara vetenskaplig (eller mer vetenskaplig ?n Bibelns skapelseber?ttelse).

Jag ?r ?rligt talat f?rv?nad att universitetet l?nar (eller hyr) ut sina lokaler till en s?dan h?r verksamhet. Eller framf?r allt ?r jag f?rv?nad att det inte varit mer debatt om saken (i alla?fall har den inte n?tt mig).?Sj?lvklart har vi yttrandefrihet och alla f?r uttrycka sina ?sikter. Men ett universitet ska fr?mja vetenskaplig reflektion, och det g?rs i min mening inte genom att ge plats ?t anti-intellektuella kvasivetenskapliga teorier som kreationism, om ?n f?rkl?dd till vetenskap.

Personligen tror jag att Gud har skapat v?rlden. Jag tror ocks? att Gud har skapat m?nniskan med f?rnuft att utforska v?rlden, och det g?r vi – bland annat – med hj?lp av naturvetenskapen. Kunskap om v?rlden kan aldrig vara ett hot mot Gud, och att f?rs?ka attackera vetenskapligt t?nkande utifr?n teologi ?r inte bara d?lig vetenskap utan dessutom d?lig teologi. F?rutom att det underminerar alla kristna (majoriteten, faktiskt)som inte har problem med att anv?nda vetenskapliga metoder f?r att utforska vetenskapliga fr?gest?llningar.

L?s ?ven andra bloggares intressanta ?sikter om , , , , , ,

F?rel?sningstips i Uppsala

Tyv?rr kommer jag sj?lv antagligen inte kunna vara med p? n?got av nedanst?ende, men f?r er andra som kan g? p? intressanta f?rel?sningar i Uppsala p? vardagkv?llarna har jag n?gra tips.

F?rst: min gamla studentf?rening Laboremus har ett tema f?r en del av h?stens f?rel?sningar: Staten och feminismen. S? h?r ser programmet ut:

Staten och Feminismen

F?rel?sningsserie om k?nade villkor i relation till staten.

Feministiska analyser av v?lf?rdsstat och statliga reformer. Vilka fackliga och politiska strategier beh?vs f?r att bryta en k?nsegregerad arbetsmarknad? Hur blev dagis och s?rbeskattning sj?lvklarheter? Och framtida reformer d?? Vad inneb?r ett bek?nat ?ldersperspektiv? M?jligheter och utmaningar i ett ?ldrande samh?lle ? men f?r vem? Vad har sexualitet med v?ld att g?ra? Och hur kommer politik, lagstiftning och statliga reformer in?

?

?

10/10 kl 19. F?redrag: Den k?nssegregerade arbetsmarknaden. Stefan Carl?n, f?rbundsekonom, fackf?rbundet Handels.

24/10 kl 19. F?redrag: Att vara gammal i ett ?lderskodat samh?lle. Clary Krekula, Karlstad universitet.

7/11 kl 19. F?redrag: S?dant som spelar roll. Skatt, k?n och omsorg, en historisk expos?. Jenny Lindblad, LO-ekonomerna.

21/11 kl 19. F?redrag: V?ldt?kt och romantik – kvinnlig sexualitet som politiskt problem. Katrine Kielos, frilansjournalist och f?rfattare.

?

?

Alla m?ten och f?redrag h?lls p? Rundelsgr?nd 2 B (mellan Fyrisbion och Kalmar nation). Mer info p? www.laboremus.nu.

Mitt andra tips ?r en f?rl?sning om Sverigedemokraterna och arbetarr?relsen:

Sverigedemokraterna och arbetarr?relsen!

F?rel?sningen handlar om Sverigedemokraternas valframg?ngar, partiets
framv?xt, historia och arbetss?tt. F?rel?saren kommer fr?n Expo.
Moderator: ABF i Uppsala l?ns:s ordf?rande Bertil Kinnunen

Torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 18.30

Folkets Hus/Atrium, sal: F?lhagen, Uppsala Fri entr?!
www.abf.se/uppsala

?