Nu finns avhandlingen!

Spikad avhandlingI fredags spikade jag i bokstavlig bemärkelse min avhandling – en tradition vid Uppsala universitet att man offentliggör doktorsavhandlingar innan disputation genom att inte bara lägga ut informationen på nätet och skicka ut böcker till alla universitetsbibliotek, utan också handgripligen spika upp ett exemplar på väggen i universitetshuset. Där finns den alltså nu att beskåda ett tag framöver.

Vill man läsa den finns den också att ladda ner alldeles gratis på den här länken, eller om man vill ha den i bokform kommer den snart gå att beställa här  eller via epost på acta@ub.uu.se (jag har några exemplar att dela ut men vet inte hur långt de kommer räcka så vågar inte lova bort så många i nuläget innan familj och nära vänner fått).

Tidskriften Evangelium är här

I veckan kom första numret av den digitala kulturtidskriften Evangelium. Det är tidskrift för svenskkyrklig idé, kultur och kritik och har startats av en ideell förening. Tanken är att ge utrymme för samtal och idé utan att fastna i de vanliga positionerna eller etiketterna.

Eftersom tidskriften är prenumererad ligger de flesta texterna inte ute fritt, men läs gärna chefredaktören Sofia Lilly Jönssons ledartext där hon berättar om arbetet och idéerna bakom tidskriften. Även litteraturredaktörens introduktion ligger ute.

Själv har jag skrivit en essä till numret, om sekularisering och religiös förändring framför allt utifrån en föreläsning av den brittiska religionssociologen Linda Woodhead och några reflektioner om svensk debatt om religion i offentligheten. Texten finns här, och för att läsa den skaffar du en prenumeration här.

Imorgon fredag hålls en samling eller öppet forum under namnet Rum, dit alla är välkomna för att diskutera tidskriften och vad man kan vilja med en svenskkyrklig idétidskrift. VI håller till i Katedralcaféet vid domkyrkan i Uppsala mellan klockan 16.30 och 18. Alla välkomna!

Några medier om Evangelium: Kyrkans Tidningsvd.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Rondellminaret eller jakttorn?

I en rondell i Uppsala har någon uppfört ett litet monument – ett litet torn i trä och papp som är öppet på en sida med en halvmåne på toppen. Jag vet inte vem som byggt eller om det finns fler.

Min omedelbara tolkning var att det var en rondell-minaret men efter att ha frågat på Twitter förstod jag att det också kunde tolkas som ett jakttorn.

Jag undrar lite vad det är, vem som byggt och hur det ska tolkas. Några idéer?

20111107-171918.jpg

20111107-171932.jpg

Mer samarbete akademi-politik: r?dgr?nt akademiskt forum i Uppsala

N?r jag skrev h?romsistens om behovet av mer akademiskt kunskap i politiken tipsade jag om Arbetarr?relsens forskarn?tverk och v?r konferens i b?rjan p? april. Men jag missade ju att tipsa om ett annat toppenarrangemang som ?ger rum veckan efter: R?dgr?nt akademiskt forum i Uppsala 17 april.

R?dgr?nt akademiskt forum p?minner i sin form lite om de socialistiska forum som ordnats p? lite olika platser i landet, men har helt fokus p? att presentera vetenskapligt arbete och kunskapsproduktion till gagn f?r arbetare- och milj?r?relsen. Arrang?rerna R?dgr?nt akademiskt forum ?r en ideell f?rening best?ende av uppsalastudenter (varav n?gra ?r politiskt organiserade i olika partier, n?gra inte), men p? forumet kommer ocks? en l?ng rad organisationer medverka med seminarier och bokbord.

Det f?rsta forumet ?ger allts? rum l?rdag 17 april, p? V-Dala nation i Uppsala. Det ?r en kort promenad fr?n centralen f?r utsocknes, och hela forumet kostar bara 20 kr. Programmet uppdateras kontinuerligt p? rodgrontforum.se och p? facebook-eventet.

Exempel p? programpunkter (bara ett litet urval):

R?dgr?nt Akademiskt Forum h?ller ett seminarum med Paulina de los Reyes, prof. ekonomisk historia vid Stockholms universitet, om v?lf?rdssamh?llets f?r?ndring och nya sociala skiljelinjer. Vilka utmaningar och l?sningar finns f?r att f?rb?ttra m?jligheterna att uppn? j?mlikhet och j?mst?lldhet? (mer info inom kort)
ETC och Uppsalademokraten anordnar ett seminarum med Johan Ehrenberg, debatt?r och f?rfattare, p? temat ”En r?dgr?n budget”.

Milj?f?rbundet Jordens V?nner h?ller seminarium med Annaa Mattson och Per-Anders Jande p? temat ”Svensk konsumtions milj?p?verkan i andra l?nder”.

Arenagruppen anordnar seminarium om ”Social r?rlighet: forskningsl?ge och politisk strategi” med Daniel Lind, statsvetare och ekonom samt f?rfattare till boken ”Mellan dr?m och verklighet”.

Feministiskt Initiativ ordnar ett panelsamtal med ?mnet ”St?den, Kvinnan, Milj?n – stadsplanering ur genus- och milj?perspektiv” med Berit Sahlstr?m som moderator.

Fronesis, Gr?na studenter, Socialdemokraterna samt Fi och Interfem kommer ?ven de att anordna seminarier. (mer info inom kort)

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Vill du bli min kollega? Utlysning av doktorandplatser p? teologen i Uppsala

Just nu p?g?r utlysning av doktorandplatser p? teologen i Uppsala. Bland annat finns plats i mitt ?mne, religionssociologi. Sista ans?kningsdag ?r 26 februari. Vill du ha tips inf?r ans?kan g?r det bra att h?ra av sig. Mer info och alla blanketter etc finns h?r.
S? h?r st?r det i utlysningen:

Antagning till utbildning på forskarnivå vid teologiska fakulteten 1 september 2010 Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå och ansökan om studiestöd vid teologiska fakulteten skall ha inkommit till Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala senast fredag den 26 februari. Ansökan skall göras på därför avsedd blankett. Ansökan kan
avse följande ämnen:
Religionshistoria Religionssociologi Religionspsykologi Gamla testamentets exegetik Nya testamentets exegetik Kyrkohistoria Kyrkovetenskap Missionsvetenskap Systematisk teologi med livsåskådningsforskning Etik
Religionsfilosofi
För information om antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till teologiska institutionens hemsida, www.teol.uu.se, eller till Ann-Kristin Eriksson (ann-kristin.eriksson @teol.uu.se), tel 018-4712174. Ansökningar som saknar uppgift om vidtalad handledare kommer inte att bedömas.
Praktiska tips: För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten och studieplanen i forskningsämnet. Men hjälp av den senare ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. När du skriver din ansökan kan du ha nytta av det som anges i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå om ansökningsprocessen, bedömningskriterier och bestämmelser om den projektbeskrivning som är centrum i din ansökan. Samtliga anförda dokument finns på institutionens hemsida under länken ?Utbildning?>?Utbildning på forskarnivå?. Ta i god tid kontakt med en lärare vid fakulteten som är villig att fungera som handledare om du skulle antas.
För antagning föreskriver högskoleförordningen, 7 kap: 34 ? Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 ?. 35 ? För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 36 ? Fakultetsnämnden får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.
För upplysningar kontakta Ann-Kristin Eriksson tel. 018-471 2174, e-post Ann-Kristin.Eriksson@teol.uu.se Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 1996, Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 3315. Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 26 februari 2010 under adress: Registrator, UFV-PA 2010/278, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471 20 00 eller e-post registrator@uu.se. Om ansökan skickas per fax eller e-post skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.

Debatten om muslimsk arvsr?tt del 1 – akademisk frihet

I fredags disputerade juristen Mosa Sayed p? en avhandling om islamisk arvsr?tt vid Uppsala universitet, n?got som v?ckt en del uppm?rksamhet inte minst p? grund av kritiken fr?n Dilsa Demirbag Sten i SvD i fredags. Demirbag Stens kritik f?ljer ungef?r de linjer man kan f?rv?nta sig, kritik av dels den m?ngkulturalistiska utg?ngspunkten, dels att islam (och, uppfattar jag det som, religioni allm?nhet) inte b?r f? utrymme eller s?rbehandling i det svenska r?ttsv?sendet. I grunden uppfattar jag denna artikel i linje med hennes ofta ?terkommande debattinl?gg med en sn?vt v?sterl?ndsk sekularism i grunden, uppfattningen att religion ?r helt en privatsak, helt upp tillindividen att v?lja somb?r h?llas borta fr?n allt offentligt liv. Denna grundsyn bem?ttes av min doktorandkollega Joel Halldorf p? samma debattsida idag.

Det jag tycker ?r intressant i detta ?r framf?r allt tv? saker: synen p? religion i det gemensamma/offentliga livet i Sverige, dels fr?gan om forskningens frihet och universitetens uppgift. Jag har inte l?st Sayeds avhandling och t?nker inte f?rsvara hans ?sikter eller slutsatser (?ven om jag misst?nker att jag skulle uppfatta dem annorlunda ?n Demirbag Sten och hennes p?hejare i kommentarsf?ltet) men jag vill g?rna f?rsvara hans r?tt att uttrycka dem. Och jag vill g?rna diskutera synen p? religion och vad det sekul?ra samh?llet ?r och b?r vara.

Mest skr?mmande tycker jag synen p? forskning som kommer fram, framf?r allt hos de efterf?ljande kommentarerna. Ryggm?rgsreflexen hos massa m?nniskor ?r att ifr?gas?tta universitetets legitimitet p? grund av en avhandling somde med all s?kerhet inte l?st och knappast skulle kunna kunna bed?ma den vetenskapliga kvaliteten p?. (Att Demirbag Sten har l?st avhandlingen betvivlar jag inte, jag syftar p? ?vriga debattanter). Att h?vda att man i juridiskt arbete inte skulle f? ifr?gas?tta grundlagen eller andra principer inneb?r en grav inskr?kning av den Akademiska friheten, och en missuppfattning av den juridiska forskningens roll. R?ttsvetenskap handlar inte om att f?lla domslut, att g?ra tolkningar av g?llande lag som en domstol g?r. Sj?lvklart ska man kunna diskutera och ifr?gas?tta slutsatser av forskning eller kritisera metod osv, men att vilja f?rbjuda eller ifr?gas?tta viss forskning som s?dan ?rn?got helt annat. Och jag misst?nker att det inte ?r n?n slump att det ?r just islam som v?cker s? starka ?sikter. Annars brukar det bara vara genusforskning som brukar f? kommentarsf?lten (och en och annan debatt?r) att ropa p? forskningsf?rbud.

G?llande synen p? religion s? ?terkommer jag till det i ett eget inl?gg.

En mer nyanserad kritik av Sayed finns hos Andreas Johansson Hein?.
Uuppdaterad 2010-02-06: efter att ha lagt upp inl?gget ig?r via telefonen har jag nu fixat till l?nkarna mm.

Jag vill ocks? p?peka att jag inte till?ter n?gra trakasserier eller olagligheter i kommentarerna p? min blogg. i det ing?r f?rtal. Den som har saklig kritik eller vill diskutera sakfr?gor ?r varmt v?lkommen, den som vill g?ra grundl?sa anklagelser om terrorism f?r g?ra det p? sin egen blogg.
L?s ?ven andra bloggares ?sikter om , , , , , , ,

Ladda ner Rikta Ljuset – Evins kampanjl?t + liten f?rsta maj-rapport fr?n Uppsala

Nu finns Evin Cetins grymma kampanjl?t Rikta Ljuset med Medina ocks? i en mp3-version f?r gratis (laglig!) nedladdning. Klicka h?r!

Ig?r firade jag f?rsta maj p? ett soligt Vaksala torg i Uppsala. Huvudtalare var sk?despelaren Richard Wolff som h?ll ett bra tal – i lite annan stil ?n de klassiska sossetalen (”kamrater, m?tesdeltagare” var det inte s? m?nga av) men med bra po?nger om vikten av att satsa p? kulturen, om hur tydliga skillnaderna mellan h?ger och v?nster ?r och s?klart om segern vi firade ig?r att den nya ?ktenskapslagstiftningen tr?tt i kraft.
Det var mycket folk och bra st?mning i Uppsala, och jag passade p? att hj?lpa till med lite Evin-kampanjande. Mycket glada miner, m?nga har l?st och h?rt om Evin och ville g?rna l?sa mer – broschyrerna gick ?t snabbt. Ganska m?nga hade sett henne i Nyhetsmorgon i tv4 och n?gra hade l?st i Amelia eller svd. K?nns som att det finns stort intresse f?r Evin och m?nga som vill r?sta f?r Pizza-Sverige i juni!

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Evin p? Facebook, Evins kampanjsida

Sp?nnande hedersdoktorsf?rel?sning i Uppsala idag

P? fredag promoveras ett antal nya doktorer vid Uppsala universitet, och samtidigt ett antal hedersdoktorer. En av hedersdoktorerna vid teologiska fakulteten ?r en av mina forskaridoler, professor Linda Woodhead vid Lancaster University. Hon ?r i grunden religionssociolog men har gjort ett antal olika studier med olika inriktningar, s?v?l lokala kvalitativa studier som teoretisk begreppsutveckling. Hon har forskat inte minst om ”spirituality” (ung nyandlighet men i en vidare bem?rkelse) och olika studier av kvinnors religiositet. Trots sin i sammanhanget ringa ?lder, hon ?r f?dd 1964, ?r hon ledare f?r ett gigantiskt forskningsprojekt finansierat av de brittiska forskningsr?den, The religion and society programme.

Woodhead h?ller en ?ppen f?rel?sning i Uppsala idag kl 14.15 i universitetshuset sal IV, som kommer att utg? fr?n hennes senaste forskning om sl?jan som symbol, dess anv?ndning och betydelse.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Stor forskningssatsning p? religion som samh?llsfaktor

Ig?r tillk?nnagav Vetenskapsr?det vilka 20 s?rskilt starka forskningsmilj?er i Sverige som tilldelats sk Linn?st?d. Det ?r stora anslag, 5-10 miljoner ?rligen ?ver upp till 10 ?rs tid f?r forskningssatsningar inom olika omr?den. Och f?rutom att det alltid ?r kul n?r det delas ut mycket pengar det forskning, s? ?r det extra roligt att ett av dessa omr?den ?r p? mitt forskningscentrum! Ans?kan Religion som samh?llsfaktor ? aktuella utmaningar f?r demokrati och r?ttssamh?lle/The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy var allts? en av dem som beviljades st?d – och nu inr?ttas ett sk Centre of Excellence med forskare fr?n framf?r allt teologiska och juridiska fakulteterna som i fem olika teman ska forska kring religionens p?verkan p? samh?llet. Och i ett av dessa teman (om samspelet mellan samh?llsf?r?ndring och religi?s f?r?ndring) ska min kommande avhandling ing?. Huvuds?kande ?r min professor Anders B?ckstr?m och f?r Juridiska fakulteten ?r dekan Maarit J?nter? Jareborg ansvarig.

F?rutom att det s?klart k?nns supersp?nnande att f? ing? i en s?dan h?r forskningssatsning s? k?nns det framf?r allt j?tteroligt att Vetenskapsr?det vill satsa p? forskning kring religionens samh?llsrelevans. M?nga religionsvetare har k?nt av ett ?kande intresse, och fr?gor kring religion och politik, religion i offentligheten och religionsfr?gor i samband med lagstiftning – inte minst familjer?tt – ?r aktuella och br?nnande. Att det nu ges m?jlighet att ta ett stort samlat tv?rvetenskaplig grepp kring dessa tror jag kan intressera fler ?n bara de redan engagerade religionsforskarna.

Mer om Impact of religion kan man l?sa i ans?kan som finns i sin helhet h?r (pdf p? engelska) eller den svenska popul?rvetenskapliga sammanfattningen h?r (pdf).

Uppdatering: Kyrkans tidning skriver om projektet.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Betongpolitiker?

Idag har jag ?gnat mig ?t Byggnadsn?mndens ?rliga utflyktsdag – varje v?r avslutar BN terminen med att bes?ka n?gra aktuella byggprojekt i olika faser av processen. Det har varit en v?ldigt l?rorik och intressant dag som dels spenderats p? promenadavst?nd fr?n stadshuset – resecentrum, dragarbrunnsgatan, posthuset samt parkeringshuset grimhild som blivit inbyggt i bostadsr?tter – och dels i str?ket l?ngs med Dag Hammarsk?lds v?g – akademiska sjukhuset, kvarteret bl?senhus och ultuna. Antagligen skulle jag inte kunna g?ra dessa olika projekt r?ttvisa med en rapprot fr?n en itnrycksrik dag, men bara konstatera vilken f?rm?n det ?r vara med och fatta l?ngsiktiga beslut som spelar roll f?r m?nniskornas vardag i v?r stad f?r l?ng tid fram?ver (?ven om just de projekt vi bes?kte idag mestadels beslut innan jag valdes in i n?mnden 2006).

Mest fascinerad ?r jag nog trots allt av j?tteprojektet resecentrum. Det har sagts f?rut, men n?r centrumet och omkringliggande byggnader invigs 2011 kommer det att skifta tyngdpunkten i hela city. Titta g?rna p? den inneh?llsrika hemsidan f?r projektet, d?r man kan hitta allt fr?n formella dokument till datoranimerade filmer och arkitektritningar. L?gg s?rskilt m?rke till hur mycket park det kommer bli runt stationsomr?det och hur den nya centralpassagen verkligen kommer binda ihop ?stra och v?stra delen av staden.

Aprop? centralpassagen fick vi g? ner en bit i den idag, fast den ?r l?ngt ifr?n f?rdig och ?ppen f?r allm?nheten. Jag var helt fascinerad, inte minst av sikten mot slottet och hur bred och ?ppen den k?ndes. Och det ?r ju bara att inse n?r jag l?ser ovanst?ende meningar, och funderar p? hur m?nga timmar jag idag har ?gnat ?t att imponerad titta p? betongplattor och byggskisser, att jag nog snart blivit betongsosse p? riktigt 🙂

Andra intressanta bloggar om: , , , ,