I Fokus om sekularisering

I veckans nummer av Fokus har reportern Linda Eriksson skrivit en väldigt bra artikel om diskussionen om religionens återkomst. Inte bara bra för att hon intervjuat mig och ett par av mina forskarkollegor, utan framför allt för att artikeln på ett kunnigt men tillgängligt sätt presenterar de senaste årens diskussion bland forskare, kanske framför allt inom religionssociologin, om hur man ska förklara religionens eventuellt förändrade roll i det svenska samhället.

Extra roligt tycker jag att det är, eftersom jag bloggade sist Fokus hade en stor artikel om sekularisering, eller snarare om Svenska kyrkans medlemsutveckling, i april 2011. Då tyckte jag att artikeln visserligen var väldigt välskriven och intressant, men saknade just den här teoretiska helhetsbilden om hur man ska sätta förändringar i religiositet i relation till andra sociala och samhälleliga förändringsprocesser. Det är precis det som den här artikeln gör.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

En riktig kunskapsskola

I veckans ledare i Tidningen Broderskap skriver jag om en riktig kunskapsskola – en som bygger på forskning, till skillnad från Jan Björklunds skolreformer som inte har något stöd i pedagogisk forskning.

Ett illustrativt exempel kom i Unt i helgen (efter att broderskapstidningen gått i tryck) där några pedagogikforskare från Uppsala Universitet pekar på att kraven på tidigare betyg inte har något stöd i forskningen. Den kritiken slår kanske hårdast mot regeringen, men även de rödgröna bör fundera på hur bra det är att gå med på problembeskrivningen att ”kunskapsskola” är samma sak som ”betygsskola”.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Dagen går vilse + tips om två intressanta sommarläger

Tidningen Dagens beslut att att inte publicera annonsen ovan, har väckt enormt mycket uppmärksamhet. Tyvärr är det inte så förvånande, varken att annonsen stoppas eller att andra medier gärna hugger på historier som bekräftar att kristna i allmänhet och frikyrkliga i synnerhet är homofoba och inskränkta. Dock är just det här tyvärr ett exempel på just det senare. Eller, om inte homofoba och inskränkta, så åtminstone drivna mer av rädsla och en feg publicistiskt linje. Jag har inget vettigare att tillägga i den frågan än att hänvisa till Emanuel Karlstens modiga och ärliga beskrivning av sin tidigare arbetsgivare.

Personligen tycker jag den här historien är sorglig på flera plan. Förutom att den göder förakt för kristna (även om det är svårt att argumentera emot) så är det så sorgligt att Dagen som i övrigt varit en intressant röst nu helt går bort sig. Tidningen tappar också trovärdigheten i att hävda sig vara en röst för och i den samlade svenska kristenheten – genom att säga som Elisabeth Sandlund gjort ett antal gånger (bl a i P1 imorse) att Dagens läsare inte vill se något som förespråkar (eller accepterar?) ”utlevd homosexualitet” menar hon alltså att hon gör en tidning just för denna, alltmer krympande del av svensk kristenhet. Dessutom kan man väl tänka sig att även en del av de som liksom Sandlund tycker att det är ”en svår fråga”, vad nu det betyder, ändå kan leva med att se en påminnelse om att det finns olika sätt att handskas med en ”svår fråga” om det gäller ens eget liv. Till exempel att få åka på läger med andra ungdomar och läsa bibeln, fira gudstjänst och diskutera.

Det enda bra med den här historien är väl att EKHOs sommarläger nu får betydligt mer kännedom och spridning genom alla nationella medier än vad en liten annons i Dagen hade fått. Förhoppningsvis innebär det att ytterligare några kristna hbtq-ungdomar får möjlighet att komma på lägret som verkar vara en väldigt bra idé.

För den som vill ägna några sommardagar åt att diskutera progressiv teologi och bibelstudier utan att nödvändigtvis identifiera sig som hbtq-ungdom (även om ni såklart också är välkomna) bör snarast anmäla sig till Ung Kristen Vänsters sommarkurs Kristen och vänster? i Stockholm 1-3 juli. Ung kristen vänster är Broderskapsrörelsen/kristna socialdemokraters ungdomsnätverk, men kursen är öppen för alla rödgröna som vill lära sig mer om progressiv teologi mm. Föreläser gör bl a KG Hammar och Annika Spalde.

Uppdatering: kommentarsfunktionen har lagt av, som ni kanske sett. Om någon försökt kommentera så har jag alltså inte redigerat bort det utan det är något tekniskt fel. Min ideella techsupport jobbar på det, men eftersom den är just ideell så kan det dröja lite…
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Veckans ledare (+ en gammal och några ursäkter)

Skrivandet och även länkandet här har varit sparsmakat på sistone efter en hektisk vår, men avklarade deadlines och sommartorka på mötesfronten borde betyda mer tid för bloggandet. Och under årets Almedalsvecka gör jag comeback som bloggare på Kristen Vänster, broderskapsrörelsens blogg.

Den här veckan har jag i alla fall skrivit ledare i Tidningen Broderskap utifrån förra veckans SCB-mätning. Jag avhöll mig från de värsta utfallen mot kritiken mot mätningen, men man kan väl bara stilla önska att journalister (och politiska kommentarer också, för den delen) vore lite bättre på grundläggande statistiska färdigheter. Mätningen kanske är aningen gammal och därmed säger mer om opinionen första halvan av maj än idag, men den är ENORMT mycket mer tillförlitlig på det den mäter än alla andra mätningar. just sayin.

Samma dag som SCB-mätningen presenterades öppnade det gemensamma rödgröna valcentret i Stockholm där man ska kunna organisera och mobilisera rödgröna valarbetare. Tyvärr har vi inte alltid varit bra på att ta vara på engagemanget som dyker upp i valrörelser. Det verkar ibland som att det krävs år av kaffekokning och/eller partimeriter för att dela flygblad eller stå i en valstuga. Nog är ett nyväckt engagemang baserat i egen erfarenhet av regeringspolitikens orättvisa effekter minst lika användbart i valarbetet som att kunna redogöra i detalj för budgetalternativ och handlingsplaner.

Sen har jag inte länkar till min förra ledare i broderskap trots att den är över en månad gammal, den handlade i alla fall om Sydafrika och nya Clintan-filmen Invictus.

Trots sin hollywoodsentimentalitet är det svårt att inte bli berörd av historien om hur Mandela och ANC lyckades göra försoning snarare än hämnd till ledstjärna i arbetet för att återupprätta Sydafrika och göra det till en demokratisk stat. Spänningen mellan de mer våldsamma och tveksamma elementen och Mandelas försoningslinje syns också i filmen, bland annat genom hans livvaktsskydd som består av män från ANC och FW. Och i den känslofyllda avslutningen på rugbystadion när folket börjar sjunga traditionella sydafrikanska kampsånger går det rakt in i hjärtat.

Sången de sjunger är nämligen Hamba nathi, nkululu whetu som fick den svenska texten Vandra med oss för vägen är lång när den bland många andra sydafrikanska kampsånger spreds i Sverige under 70- och 80-talen som en del av solidaritetsrörelsen mot apartheid. Säkert är det många fler än jag som lärt sig och sjungit dessa i svenska kyrkor under den tiden, och som då liksom nu känt en stark solidaritet med det sydafrikanska folket.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Mer samarbete akademi-politik: r?dgr?nt akademiskt forum i Uppsala

N?r jag skrev h?romsistens om behovet av mer akademiskt kunskap i politiken tipsade jag om Arbetarr?relsens forskarn?tverk och v?r konferens i b?rjan p? april. Men jag missade ju att tipsa om ett annat toppenarrangemang som ?ger rum veckan efter: R?dgr?nt akademiskt forum i Uppsala 17 april.

R?dgr?nt akademiskt forum p?minner i sin form lite om de socialistiska forum som ordnats p? lite olika platser i landet, men har helt fokus p? att presentera vetenskapligt arbete och kunskapsproduktion till gagn f?r arbetare- och milj?r?relsen. Arrang?rerna R?dgr?nt akademiskt forum ?r en ideell f?rening best?ende av uppsalastudenter (varav n?gra ?r politiskt organiserade i olika partier, n?gra inte), men p? forumet kommer ocks? en l?ng rad organisationer medverka med seminarier och bokbord.

Det f?rsta forumet ?ger allts? rum l?rdag 17 april, p? V-Dala nation i Uppsala. Det ?r en kort promenad fr?n centralen f?r utsocknes, och hela forumet kostar bara 20 kr. Programmet uppdateras kontinuerligt p? rodgrontforum.se och p? facebook-eventet.

Exempel p? programpunkter (bara ett litet urval):

R?dgr?nt Akademiskt Forum h?ller ett seminarum med Paulina de los Reyes, prof. ekonomisk historia vid Stockholms universitet, om v?lf?rdssamh?llets f?r?ndring och nya sociala skiljelinjer. Vilka utmaningar och l?sningar finns f?r att f?rb?ttra m?jligheterna att uppn? j?mlikhet och j?mst?lldhet? (mer info inom kort)
ETC och Uppsalademokraten anordnar ett seminarum med Johan Ehrenberg, debatt?r och f?rfattare, p? temat ”En r?dgr?n budget”.

Milj?f?rbundet Jordens V?nner h?ller seminarium med Annaa Mattson och Per-Anders Jande p? temat ”Svensk konsumtions milj?p?verkan i andra l?nder”.

Arenagruppen anordnar seminarium om ”Social r?rlighet: forskningsl?ge och politisk strategi” med Daniel Lind, statsvetare och ekonom samt f?rfattare till boken ”Mellan dr?m och verklighet”.

Feministiskt Initiativ ordnar ett panelsamtal med ?mnet ”St?den, Kvinnan, Milj?n – stadsplanering ur genus- och milj?perspektiv” med Berit Sahlstr?m som moderator.

Fronesis, Gr?na studenter, Socialdemokraterna samt Fi och Interfem kommer ?ven de att anordna seminarier. (mer info inom kort)

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Vill du bli min kollega? Utlysning av doktorandplatser p? teologen i Uppsala

Just nu p?g?r utlysning av doktorandplatser p? teologen i Uppsala. Bland annat finns plats i mitt ?mne, religionssociologi. Sista ans?kningsdag ?r 26 februari. Vill du ha tips inf?r ans?kan g?r det bra att h?ra av sig. Mer info och alla blanketter etc finns h?r.
S? h?r st?r det i utlysningen:

Antagning till utbildning på forskarnivå vid teologiska fakulteten 1 september 2010 Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå och ansökan om studiestöd vid teologiska fakulteten skall ha inkommit till Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala senast fredag den 26 februari. Ansökan skall göras på därför avsedd blankett. Ansökan kan
avse följande ämnen:
Religionshistoria Religionssociologi Religionspsykologi Gamla testamentets exegetik Nya testamentets exegetik Kyrkohistoria Kyrkovetenskap Missionsvetenskap Systematisk teologi med livsåskådningsforskning Etik
Religionsfilosofi
För information om antagningsgrunder, ansökningsblanketter m.m. hänvisas till teologiska institutionens hemsida, www.teol.uu.se, eller till Ann-Kristin Eriksson (ann-kristin.eriksson @teol.uu.se), tel 018-4712174. Ansökningar som saknar uppgift om vidtalad handledare kommer inte att bedömas.
Praktiska tips: För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten och studieplanen i forskningsämnet. Men hjälp av den senare ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. När du skriver din ansökan kan du ha nytta av det som anges i fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå om ansökningsprocessen, bedömningskriterier och bestämmelser om den projektbeskrivning som är centrum i din ansökan. Samtliga anförda dokument finns på institutionens hemsida under länken ?Utbildning?>?Utbildning på forskarnivå?. Ta i god tid kontakt med en lärare vid fakulteten som är villig att fungera som handledare om du skulle antas.
För antagning föreskriver högskoleförordningen, 7 kap: 34 ? Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering enligt 36 ?. 35 ? För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden 1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, och 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 36 ? Fakultetsnämnden får till utbildning på forskarnivå anta bara sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander. Fakultetsnämnden får dock anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om nämnden bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.
För upplysningar kontakta Ann-Kristin Eriksson tel. 018-471 2174, e-post Ann-Kristin.Eriksson@teol.uu.se Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel. 018-471 5380, Carin Söderhäll, TCO/ST, tel. 018-471 1996, Stefan Djurström, SEKO, tel. 018-471 3315. Välkommen med din skriftliga ansökan senast den 26 februari 2010 under adress: Registrator, UFV-PA 2010/278, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala eller fax 018-471 20 00 eller e-post registrator@uu.se. Om ansökan skickas per fax eller e-post skall den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.

Gudstj?nst p? s?ndag och morgonandakter i Almedalen

Ibland fr?gar m?nniskor mig om jag predikar n?nstans d?r man kan komma och lyssna. Oftast f?r jag svara att det tyv?rr inte h?nder s? ofta numera (eftersom jag jobbar heltid p? universitetet) men nu kommer faktiskt ett par tillf?llen.

P? s?ndag 14/6 kl 11.00 har jag h?gm?ssa i Eriksbergskyrkan i Uppsala, och under Almedalsveckan kommer jag vara med och ha morgonandakter i Broderskaps regi i Metodistkyrkan i Visby. Tisdag, torsdag och fredag under veckan kan man lyssna p? mig kl 9.00-9.15. M?ndag och onsdag ?r det ocks? andakt, men under ledning av Eva-Lena Gustavsson, pastor i Missionskyrkan och styrelseledamot i Broderskap. Hela Broderskaps program i Almedalen finns h?r.

Alla predikningar/betraktelser kommer upp p? predikobloggen s?sm?ningom som vanligt.

Andra bloggar om: , , , , , ,

V?ga ta hj?lp av forskarna – veckans ledare

Jag har skrivit veckans ledare i Tidningen Broderskap, om behovet av att ge plats f?r de intellektuella i politiken. Detta med anledning av konferensen som Arbetarr?relsens forskarn?tverk h?ll i helgen.

L?s hela texten h?r.

L?s ?ven andra bloggares ?sikter om , , , , , ,

Hur styr man egentligen?

F?rra ?ret initierades Arbetarr?relsens Forskarn?tverk och hade sin f?rsta vetenskapliga konferens. ?rets konferens g?r av stapeln 8-9 maj i Stockholm och i ?r ?r temat Politiskt styre och folkstyre i v?r tid. Hur skapar vi hållbara styrmodeller för att hantera finans- och klimatkriserna?

All info om den sp?nnande konferensen – d?r det ocks? g?r att presentera papers i en rad omr?den (?ven s?dana som inte direkt relaterar till temat) – finns p? forskarn?tverkets hemsida. Vill du g?ra en presentation, anm?l dig senast 25 april. Du kan ocks? l?sa mer p? Facebook. Det ?r dessutom alldeles gratis!

Andra bloggar om: , , , ,