Kyrkom?tesdags

Imorgon ?r det dags f?r ?rets kyrkom?te att dra ig?ng, och jag har som tidigare ?r t?nkt komma med lite rapporter h?r p? bloggen. Nytt f?r i ?r ?r den gemensamma Kyrkom?tesbloggen d?r vi ?r n?gra ledam?ter fr?n olika h?ll som t?nkt rapprotera. Vi f?r se hur m?nga vi blir och hur h?gt tempot kan bli, men jag har goda f?rhoppningar! Det bli allts? mest inl?gg d?r, och n?gra sammanfattningar h?r, tror jag.

Imorgon inleds alltihop med gustj?nst kl 14.00 (efter gruppm?ten p? f?rmiddagen) i Uppsala Domkyrka, som ocks? ?r det nationella firandet av 50-?rsjubileet av beslutet att ?ppna pr?st?mbetet f?r kvinnor. Gudstj?nsten leds av ?rkebiskopen tillsammans med biskop Antje Jackel?n och ?rkebiskop Kathrine Jefferts Shori (Episkopala kyrkan, USA.Sen blir det fyra dagar av mestadles utskottsbehandlingar – besluten fattas under session 2 i slutet p? oktober.

Vad som kommer bli de heta fr?gorna i ?r ?terst?r att se, n?gra stora reformer eller mediabevakade beslut st?r inte direkt p? agendan. Dock finns en motion om hur kyrkan ska hantera FRA-lagen som s?kert kommer v?cka visst gensvar. Intressant ?r ocks? ett beslut som inte st?r p? agendan, n?mligen om de kyrkliga utbildningar. Det kom en stor utredning h?rom?ret som fick skarp kritik i remissrundan, och vi ?r m?nga som v?ntar med sp?nning p? om och n?r n?got f?rslag ska komma fr?n kyrkostyrelsen i fr?gan.

Vill ni l?sa mer om dessa och andra fr?gor som kommer upp i kyrkom?tet ?r allts? Kyrkom?tesbloggen the place to be. Vill man l?sa handlingar, kolla p? webb-tv (mest intressant under andra sessionen) eller hitta annan information ?r Kyrkom?tets webbplats ett bra st?lle.
Andra bloggar om: , , , , ,

Lite tips i brist p? annat

?nnu en vecka ute p? vift (f?rra veckan gemensam kyrkoarbetarfortbildning med stiftet, denna vecka ?tersamling och ledarutbildning med Pastoralinstitutet) s? det blir kanske inte s? mycket bloggat nu heller. Men ni har v?l inte missat att Dagens Arena ?ntligen sparkat ig?ng. Den beh?vs. Jag ska f?lja den noga.

Sen har Kyrkans tidning lyckats snappa upp att n?gra av oss kyrkom?tesombud t?nker blogga gemensamt fram?ver och nu finns allts? Kyrkom?tesbloggen, om ?n med ganska skralt inneh?ll ?n s? l?nge. Och vi blir kanske fler skribenter ocks? s?sm?ningom.

Slutsummering kyrkom?tet + biskopsh?lsning

Nu finns alla beslut fr?n ?rets kyrkom?te upplagda i bokstavsordning h?r med pedagogiskt uppst?llda l?nkar till motioner, bet?nkanden och snabbprotokollen. Hela debatten finns ocks? upplagd p? video men ?r kanske lite sv?rare att navigera i.

Media fr?n kyrkom?tet (f?rutom de stora mediernas rapporter om vigselr?ttfr?gan) finns framf?r allt hos kyrkans tidning och Dagen.

Slutligen har jag lovat att framf?ra en h?lsning till mina bloggl?sare fr?n biskop Sven Thidevall. Biskop Sven verkar vara en flitig bloggl?sare (inte bara av den h?r bloggen) och intresserad av nya s?tt att kommunicera. Kanske dags att skaffa en egen blogg? S? l?nge kan man l?sa en h?sth?lsning p? V?xj? stifts hemsida (klicka p? Biskop).

Andra bloggar om: , ,

Roliga beslut om Fair Trade och j?mst?lldhet

Nu har de sista besluten fattats i ?rets kyrkom?te och enbart avslutningsgudstj?nsten i Domkyrkan ?terst?r. Mestadels fattades besluten som v?ntat, men som i alla organisationer ?r inte f?rhandlingarna kompletta utan att plenum i n?gon eller n?gra fr?gor g?tt emot utskottet eller styrelsen. S? ocks? i kyrkom?tet. I ?r var det tv? fr?gor som v?nde i plenum efter debatten. Den ena g?llde Eva-Maria Muncks motion om att Svenska kyrkan ska inf?ra m?jligheten f?r f?rsamlingar att bli r?ttvisem?rkta enligt den modell som finns i England. Utskottet sade nej men efter en intensiv debatt – d?r bland andra R?ttvisem?rkts generalsekreterare Alice Kuhnke (som allts? ?r ledamot i kyrkom?tet) deltog – v?nde fr?gan och kyrkom?tet bif?ll motionen. Den andra fr?gan var den allra sista p? dagordningen, och handlade om en motion om att unders?ka m?jligheterna f?r att genomf?ra en j?mst?lldhetsm?tning av kyrkom?tets plenum. ?ven h?r hade utskottet st?llt sig negativ, men efter en rej?l debatt (d?r jag ?ven deltog) blev det med stor majoritet bifall till f?rslaget. Det ska bli v?ldigt sp?nnande att se vad som h?nder med kyrkom?tets n?got stela arbetsformer fram?ver.

Snabbprotokoll med alla beslut finns uppe nu p? kyrkom?tets hemsida. S? sm?ningom kommer de fullst?ndiga protokollen d?r alla anf?randen finns utskrivna. F?rr trycktes b?cker – varje kyrkom?te blev flera band. Numera trycs v?l n?gra exemplar men de flesta kan ta del av protokollen p? n?tet ist?llet, vilket inte bara sparar milj?n utan dessutom g?r dem mer tillg?ngliga f?r allm?nheten.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Motion om klimatplaner

Nu har ?ven min andra motion behandlats, motion 2007:13 Klimatplaner i Svenska kyrkan som jag skrivit tillsammans med Anna Karin Hammar. F?rslaget var att ta fram koncept f?r klimatplaner f?r Svenska kyrkans nationella niv? som sedan ?ven kan anv?ndas lokalt och p? stiften. Utskottet f?resl?r inte bifall, men att klimatfr?gorna och f?rslaget med klimatplaner? tillf?rs en redan p?g?ende arbetsgrupp f?r milj?fr?gor i kyrkan s? vi ?r r?tt n?jda ?nd?. I kyrkom?tet kallas det f?r ”begravning med krans”, n?r en motion avsl?s formellt men n?r dess inneh?ll ?nda f?r geh?r.

Motion om f?rb?ttrad l?mplighetspr?vning

Ig?r behandlades motionen som jag och n?gra fler skrivit om en f?rb?ttrad process f?r l?mplighetspr?vning och antagning av diakon- och pr?stkandidater (mer om den h?r). Som v?ntat avslogs motionen men vi fick m?jlighet att lyfta fram v?ra synpunkter i talarstolen i alla fall, och har m?tt mycket positiv respons, inte minst fr?n biskoparna. Det p?g?r nu en harmoniseringsprocess d?r stiftens antagning samordnas mer, och vi hoppas nu att kandidat- och studentperspektivet ska f? plats i den processen. H?r nedanf?r f?ljer mitt anf?rande i talarstolen ig?r.

Kyrkom?tesv?nner,
som utskottet mycket riktigt uppfattat, f?ddes motion 48 i frustration ?ver hur antagningsf?rfarandet till pr?st och diakon idag ser ut. Sofija [Pedersen Videke, medmotion?r] har redan gett n?gra bilder,och jag vill anv?nda mina minuter h?r till att ge n?gra ytterligare infallsvinklar fr?n en nyligen pr?stvigd som de senaste ?ren haft m?nga kontakter med kandidater fr?n de flesta stift.

De skillnader mellan de olika stiften som Sofija ber?rde i sitt inl?gg ?r problematiskt, men det ?r inte bara olikheterna som ?r problematiska. Relationen mellan kandidat och stift ?r i vissa fall pr?glat av tydlighet, transparens och respekt, men s? ?r tyv?rr inte alltid fallet. Ibland framst?r processen som sluten och godtycklig, och det ?r ibland sv?rt f?r kandidaterna att f?rst? varf?r antagningsgruppen eller domkapitlet beslutat som de gjort. Denna bild f?rst?rks av upplevelsen bland kandidater att bed?mningarna ?r olika i olika stift. F?r studenter vid teologens fikabord kr?vs ingen utredning f?r att se att skillnaderna ?r skr?mmande stora. Det ?r inte heller alltid som kriterier och bed?mningsgurnder kommuniceras tydligt, och det h?nder att kandidater f?r k?nslan av att allting inte s?gs.
I vissa fall finns dessutom ett inslag av att stiftsf?retr?dare i kommunikationen med pr?stkandidaterna trycker p? det faktum att kandidaten inte ?r slutligt antagen innan pr?st-/diakonexamen dagen innan vigning. Detta har beskrivits bland annat av pr?sten Elin Engstr?m i en ledare i Svensk Kyrkotidning nr 13 2006, en l?sv?rd artikel om problemen med att kandidaterna st?r i s?dan beroendest?llning till stiften.

Trots att jag inte tror att det finns n?gon illvillig ambition fr?n stiften att skr?mma kandidater till tystnad eller att behandla kandidaterna utan r?ttss?kerhet. Men tyv?rr ?r det ibland konsekvensen av dagens stora skillnader och ibland oklara antagning. Jag ser fram emot biskopsm?tet fortsatta arbete med fr?gan och hoppas att former f?r att ta tillvara kandidaternas erfarenheter i det arbetet och i framtidens utbildningar snarast utarbetas.

Andra intressanta bloggar om: , ,

Ingen utredning om vigselr?tten

Alldeles nyss beslutade kyrkom?tet som v?ntat i enlighet med utskottets f?rslag – det blir ingen utredning om konsekvenserna av ett eventuellt avskaffande av kyrklig vigselr?tt. Utskottets f?rslag vann med lite drygt 2/3-majoritet.

Dn ?r snabba ?ven idag och har redan en artikel ute.

Egentligen betyder inte de h?r beslutet s?rskilt mycket – det enda som beslutats ?r att kyrkan i dagsl?get inte ska f?rbereda ett avskaffande av kyrklig vigselr?tt. Remissomg?ngen om utredningen av k?nsneutrala ?ktenskap p?verkas inte i sak av belsutet, ?ven om kyrkostyrelsen nu f?tt en indikation fr?n kyrkom?tet om att den kyrkliga vigselr?tten b?r bevaras.

N?sta ?r, n?r riksdagen sannolikt har beslutat (eller ?tminstone har ett f?rslag p? sitt bord) om en k?nsneutral ?ktenskapsbalk, kommer fr?gan att st?llas p? sin spets p? allvar. D? kommer dels svenska kyrkan beh?va ta beslut i fr?ga om vigselr?tten, dels kommer fr?gan att i grunden beh?va behandlas i samband med revideringen av kyrkohandboken och gudstj?nstordningen f?r vigselgudstj?nst. D? kommer den teologiska diskussionen beh?va tas p? allvar, n?got jag ser fram emot.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Debatt om vigselr?tten hamnar snett

I eftermiddag kommer som bekant fr?gan om vigselr?tten upp i kyrkom?tets debattplenum, vilket ocks? dn skriver om idag. I artikeln finns ocks? en sammanst?llning av de olika underremissvar som stiften har l?mnat till kyrkostyrelsen om den statliga utredningen om k?nsneutral ?ktenskapsbalk, som jag skrivit om tidigare.

Men artikeln slirar lite, och den debatt som p?g?r i media st?mmer inte riktigt med det som faktiskt ligger p? kyrkom?tets bord idag. Det som ska beslutas den h?r veckan ?r om kyrkan ska tills?tta en utredning om konsekvenserna av att avs?ga sig vigselr?tten. Det ska allts? INTE beslutas huruvida kyrkan ska ha vigselr?tt eller inte, och ?nnu mindre om vi ska ha k?nsneutrala ?ktenskap eller inte eller n?gra andra fr?gor som r?r juridiken eller ?ktenskaps/samlevnadsteologi. Det fr?msta sk?let till att Gudstj?nstutskottet (som handlagt fr?gan) f?resl?r avslag p? dessa motioner ?r den signal som det skulle s?nda under p?g?ende remissarbete, n?r svenska kyrkan s? sent som 2003 beslutade att bevara vigselr?tten. Att b?rja utreda den h?r fr?gan nu ?r att g? h?ndelserna i f?rv?g.

Personligen ?r jag principiellt positiv till civilregistrering av ?ktenskap som ?r lika f?r alla. Jag ?r tveksam till att kyrkor och samfund ska ha den myndighetsut?vning som vigselr?tten inneb?r. D?remot t?nker jag i det h?r fallet r?sta mot en utredning om avskaffad vigselr?tt. Anledningarna till det ?r flera.

F?r det f?rsta ?r det att g?ra saker i fel ordning. Nu p?g?r en remissomg?ng om den statliga utredningen d?r kyrkan tillsammans med m?nga andra kan uttrycka sin ?sikt men det ?r inte kyrkan som ?ger fr?gorna som ligger p? bordet nu. Det ?r rimligt att avvakta en f?r?ndrad lagstiftning, och n?r vi vet hur den lagstiftningen ser ut kan kyrkan ta st?llning till hur vi vill st?lla oss till fr?gan om vigselr?tten.

F?r det andra s? ?r det av fel sk?l som fr?gan idag ligger p? bordet. De som vill utreda och avskaffa den kyrkliga vigselr?tten vill det fr?mst f?r att slippa ta st?llning till fr?gan om samk?nade vigslar i kyrkan, och att man d?rmed inte beh?ver hantera en potentiellt uppslitande debatt. En och annan drivs s?kert av en principiell ?vertygelse, men att den ?r uppe nu beror p? de samk?nade vigslarna. Jag vill inte att vi ska ducka fr?n den fr?gan, och jag tror itne heller att vi kan – eller ska – ta n?gon genv?g fr?n att ordentligt arbeta igenom inst?llningen till samk?nade relationer och att ?ven dessa ska v?lsignas p? samma s?tt som heterosexuella pars.

Slutligen betyder inte min principiella tveksamhet att jag ?r s?ker p? att det just nu ?r riktigt f?r kyrkan att avs?ga sig vigselr?tten. Det finns en stor ?nskan fr?n m?nniskor att f? gifta sig i kyrkan, och det ?r inte att f?rakta. Ett s? stort beslut som om samfunden ska ha vigselr?tt eller inte ska inte tas med kniven p? strupen f?r att undvika en annan debatt. Det ?r n?gonting vi m?ste ta st?llning till under mer genomarbetade former.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Debattdag i kyrkom?tet

Idag ?r den stora debattdagen i kyrkom?tets plenum. Nu p? f?rmiddagen diskuteras m?l- och rambudgetskrivelsen. F?rut har den alltid diskuterats sist p? fredag eftermiddag, och det ?r bra att de viktiga och l?ngsiktiga fr?gorna f?r tid tidigare under veckan. Sannolikt forts?tter debatten fram till lunch 12.30 trots att vi borde ha hunnnit med n?gra fler ?renden innan dess – ?tminstone de som vi inte hann med ig?r…
Efter lunch kl 14 blir det debatt om vigselr?tten. Det fanns 20 talare anm?lda i f?rv?g, och eftersom fler kan tillkomma under debattens g?ng blir det nog en l?ng debatt det med. Det g?r bra att f?lja debatten live p? kyrkom?tets hemsida.

Min motion om antagning av pr?st- och diakonkandidater ska egentligen ocks? upp idag, men med tanke p? tidschemat finns det nog risk att den inte hinns med f?rr?n imorgon.

N?r vi v?l sl?pps ut ur universitetshuset kan vi i alla fall njuta av hur fint Uppsala ?r p? h?sten. S? h?r fin var utsikten fr?n mitt rum ig?r.

Andra bloggar om: , ,