Kyrkomötet är igång

Efter valet är det nu dags för omställning. Igår samlades Svenska kyrkans kyrkomöte för första gången efter förra årets kyrkoval. Efter gruppmöten, val av valberedning (där jag fick bli rösträknare i en evighetslång rösträkning) och dagens formalia och högtidliga öppnande är nu utskottsarbetet igång. Jag skriver ett och annat inlägg på Kyrkomötesbloggen, annars hänger man bäst med antingen på twitter (#kyrkomotet) eller i mobilen på svenskakyrkan.tv eller på kyrkom√∂tets webbplats.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Dagen går vilse + tips om två intressanta sommarläger

Tidningen Dagens beslut att att inte publicera annonsen ovan, har väckt enormt mycket uppmärksamhet. Tyvärr är det inte så förvånande, varken att annonsen stoppas eller att andra medier gärna hugger på historier som bekräftar att kristna i allmänhet och frikyrkliga i synnerhet är homofoba och inskränkta. Dock är just det här tyvärr ett exempel på just det senare. Eller, om inte homofoba och inskränkta, så åtminstone drivna mer av rädsla och en feg publicistiskt linje. Jag har inget vettigare att tillägga i den frågan än att hänvisa till Emanuel Karlstens modiga och ärliga beskrivning av sin tidigare arbetsgivare.

Personligen tycker jag den här historien är sorglig på flera plan. Förutom att den göder förakt för kristna (även om det är svårt att argumentera emot) så är det så sorgligt att Dagen som i övrigt varit en intressant röst nu helt går bort sig. Tidningen tappar också trovärdigheten i att hävda sig vara en röst för och i den samlade svenska kristenheten – genom att säga som Elisabeth Sandlund gjort ett antal gånger (bl a i P1 imorse) att Dagens läsare inte vill se något som förespråkar (eller accepterar?) ”utlevd homosexualitet” menar hon alltså att hon gör en tidning just för denna, alltmer krympande del av svensk kristenhet. Dessutom kan man väl tänka sig att även en del av de som liksom Sandlund tycker att det är ”en svår fråga”, vad nu det betyder, ändå kan leva med att se en påminnelse om att det finns olika sätt att handskas med en ”svår fråga” om det gäller ens eget liv. Till exempel att få åka på läger med andra ungdomar och läsa bibeln, fira gudstjänst och diskutera.

Det enda bra med den här historien är väl att EKHOs sommarläger nu får betydligt mer kännedom och spridning genom alla nationella medier än vad en liten annons i Dagen hade fått. Förhoppningsvis innebär det att ytterligare några kristna hbtq-ungdomar får möjlighet att komma på lägret som verkar vara en väldigt bra idé.

För den som vill ägna några sommardagar åt att diskutera progressiv teologi och bibelstudier utan att nödvändigtvis identifiera sig som hbtq-ungdom (även om ni såklart också är välkomna) bör snarast anmäla sig till Ung Kristen Vänsters sommarkurs Kristen och vänster? i Stockholm 1-3 juli. Ung kristen vänster är Broderskapsrörelsen/kristna socialdemokraters ungdomsnätverk, men kursen är öppen för alla rödgröna som vill lära sig mer om progressiv teologi mm. Föreläser gör bl a KG Hammar och Annika Spalde.

Uppdatering: kommentarsfunktionen har lagt av, som ni kanske sett. Om någon försökt kommentera så har jag alltså inte redigerat bort det utan det är något tekniskt fel. Min ideella techsupport jobbar på det, men eftersom den är just ideell så kan det dröja lite…
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Vem får gifta sig i kyrkan – och hur?

I torsdags gick debattvågorna höga om brudöverlämning, kulturarv och prinsessbröllop efter Annika Borgs välskrivna debattartikel i DN om vikten av att Victoria och Daniel går in tillsammans i kyrkan och inte praktiserar den angosaxiska traditionen där pappan lämnar över bruden. Jag var inte så förvånande också en av de som gick igång på frågan. Men det finns nog ändå lite nyanser i den här frågan, och efter att ha diskuterat lite om kyrkbröllop i Julia Skotts kommentarfält häromveckan tänkte jag ta upp några av de bollarna också. Jag tänker lämna just prinsessbröllopet därhän och diskutera själva vigselfrågorna istället.
Som präst har jag förättat drygt ett tiotal vigslar och jag har bevistat minst lika många till (både som gäst och som prästpraktikant) och många av dem har varit sinsemellan väldigt olika. Det finns väldigt många uppfattningar om hur en vigsel ska vara och vad som är tradition, hur mycket som ska vara ”personligt” (vad nu det är) och vem som bestämmer över vigselns utformning. Det är uppenbart att även om det finns en fastställd ordning för vigsel enligt svenska kyrkans ordning, så är det väldigt mycket som inte regleras där, det finns massor av influenser från olika håll (som med alla kulturella fenomen), det finns flera olika aktörer från såväl kyrkan som brudparet (och deras anhöriga ibland) som rimligen har åsikter. Det gör att det oftast blir roligt och spännande att planera en vigsel men ibland också lite komplicerat.

Frågan om brudöverlämning har jag diskuterat med prästkollegor sedan jag började läsa till präst för ungefär tio år sedan. Det uppfattas i varierande grad som ett problem och alla präster jag pratat med (vilket säkert börjar bli uppemot hundra det senaste decenniet) har någon form av strategi för att bemöta önskemålet om brudöverlämning, från helt accepterande, via diskussion till totalvägran. Vissa församlingar har pastoraler (ungefär =handlingsprogram, policy) för vigsel där man kommit överens i arbetslaget och/eller kyrkorådet om hur man hanterar frågan. Min gissning är det vanligaste i de fallen är att man är negativ till brudöverlämning.

Personligen tycker jag föga förvånande väldigt illa om brudöverlämning som rituellt inslag. Även om jag inser att många läser in andra saker i det, så har jag svårt att se att det inte också manifesterar hur en man lämnar över kvinnan till en annan. Den svenska traditionen med att brudparet går in tillsammans har också tillskrivits just att det varit syftet, nämligen att visa att brudparet frivilligt valt varandra (vilket jag iofs inte vet hur långt tillbaka det stämmer). Och den viktigaste invändningen mot att alla borde få välja själva och kan bestämma vilket innehåll seden har för dem, är just att en symbol är laddad med vad den refererar till, och inte bara vad den som planerar vigseln vill att den ska betyda. Och att vigseln är en gudstjänst som är en helhet, där texter, sånger, tal och riter/handlingar hänger ihop och berättar med olika språk om samma sak. Om då en rit berättar en helt annan sak än resten av vigselns sånger, ord och handlingar så blir det problematiskt. Och ytterst är det faktiskt prästen som har ansvaret för vigselgudstjänsten och inte brudparet. För mig som präst skulle det också vara väldigt problematiskt om brudparet ville ha en sång eller dikt med som hade ett budskap som på något sätt direkt går emot kyrkans bild av äktenskapet (t ex att parterna inte är jämlika).

Sen finns det ett problem i debatten, som också en klok vän påpekade på en av alla diskussionstrådarna på facebook när frågan kom upp. Nämligen att det i den här diskussionen förekommer ett ganska utbrett förakt mot brudöverlämningsivrande brudpar från kyrkoarbetare och andra ”kyrkproffs”. Jag har också i vissa sammanhang uttryckt irritation över hollywoodifieringen av bröllopen i Svenska kyrkan. Jag tycker att det finns goda skäl att aktivt motverka den kommersialisering som snabbt ökar kring kyrkliga handlingar, inte bara bröllop längre utan även dop omges av allt mer krav om rätt saker och fina fester. Där är det viktigt att kyrkan visar på alternativ och att det inte finns någon inneboende självklar koppling mellan kyrkbröllop och stort och dyrt ”fint” bröllop (även om det är en väldigt utbredd uppfattning, vilket studerats i en kommande doktorsavhandling i religionssociologi från Umeå Universitet som kommer nästa år). Jag tror också att en hel del brudpar har sett betydligt fler vigslar på film och tv än de varit med på själva och därmed inte funderat så mycket på skillnaden mellan de lika ordningarna – även om det nu verkar vara en ganska utbredd diskussion på bland annat bröllopsforum på nätet och då ökar väl också medvetenheten om att det här är en fråga. Här riskerar det att bli en fin linje mellan att värna svenska kyrkans rätt att ”ha sista ordet” om vad som är kyrkans ordning å ena sidan, den pedagogiska uppgiften att förmedla hur den svenskkyrkliga traditionen ser ut å andra sidan och å tredje sidan rent föraktande eller åtminstone uppfostrande/översittande kommentarer eller synsätt mot brudparens vilja att vara med och utforma sin vigsel så som de tycker är fint eller på riktigt. Dock tycker jag inte att risken för det sistnämnda ska innebära att prästerna eller Svenska kyrkan som helhet ska kapitulera i frågan. Däremot kan det stämma till eftertanke för en och annan som gärna hänger sig åt kyrklig elitism.

Sen bör man ju också i min mening vara försiktig med att så tydligt hänvisa till att det inte är en svensk tradition (eller ännu mindre att det är specifikt amerikanskt). Massor med människor i Sverige och därmed även brudpar kommer inte ursprungligen från Sverige och är inte så intresserade av att gifta sig enligt svensk tradition, och att hävda att saker är dåliga i sig för att de är just amerikanska riskerar ju att hamna i den sistnämnda kategorin ovan, dvs elitism. De gånger jag själv haft vigslar med brudöverlämning (ja, det har hänt) har det i alla fall utom ett handlat om par som kommer från länder/traditioner där det varit självklart. I ett av de fallen lämnades även brudgummen över av sin mamma. Huvudskälet mot vissa inslag i våra gudstjänster kan ju inte vara var de kommer ifrån utan vad de symboliserar och innehåller.
Karin Långström Vinge har efterfrågat ett biskopsbrev om vigselgudstjänsten, och det tycker jag skulle vara mycket välkommet. Jag misstänker att frågan kommer att hanteras i någon form när en ny ordning för vigselgudstjänst kommer att tas fram i Svenska kyrkan i och med revisionen av kyrkohandboken som kommer att vara klar inom ett par år. Även om jag skulle välkomna en instruktion i handboken att utgångspunkten är att brudparet går in tillsammans, så tror jag att det vore väldigt bra om biskoparna också tillsammans formulerade sig kring en rad olika frågor om avvägningar i vigselgudstjänsten, inte bara just hur man går in i kyrkan.

För det handlar ju inte bara om ingången, utan också om avvägningen att vigselgudstjänsten är en gudstjänst i svenska kyrkans ordning som prästen ansvarar för och hålls i församlingens gemenskap (och i princip är offentlig) men ju också är brudparets rit och stora dag. Samma avvägningar finns ju också vid begravningar och dop, men blir kanske ännu tydligare vid vigsel. Min erfarenhet, och som jag hört från många andras berättelser, att det oftast går ganska bra att hitta ett samarbete och tillsammans planera en vacker, meningsbärande och högtidligt vigselgudstjänst. Präster och musiker och vaktmästare är oftast väldigt bra på att känna av vad som passar för varje brudpar, de har oftast mycket erfarenhet av vad som ”funkar” och inte, och är dessutom lyhörda för brudparens önskemål. Min erfarenhet är också att brudpar oftast litar rätt mycket på den kompetens som kyrkoarbetarna har. Problemen i min mening kommer snarare när man inte är överens om vad det är man planerar – när prästen/musikern planerar en gudstjänst (med brudparets rit i centrum) medan brudparet planerar en show/föreställning med kyrkorummet som kuliss. Det kan ändå gå att hitta en bra kompromiss, men min bild är att just grundläggande olika synsätt på vad vigseln är ofta ligger bakom kommunikationsproblem och missnöje från såväl brudpars som kyrkoarbetares sida.

I det sammanhanget kommer man också nära den frågan som jag diskuterade i Julias bloggpost som jag nämnde ovan, nämligen vem som får och ”bör” gifta sig i kyrkan. Formellt ska ju en av kontrahenterna vara medlem i Svenska kyrkan för att paret ska få gifta sig i kyrkan, men ofta menar människor också att det är oärligt att gifta sig i kyrkan om man inte tror på Gud eller aldrig går i kyrkan annars, och att det skulle vara vanligt att folk bara vill vara i kyrkan för att det är ”fint” och helst vill att prästen är med så lite som möjligt och helst inte ska prata så mycket om Gud. När det gäller det sistnämnda så har det aldrig hänt mig, och jag uppfattar nog att många ändå vill vara i kyrkan för att det betyder något mer än bara ett snyggt rum. Människor vill ofta (vilket både min erfarenhet och en del religionssociologisk forskning visar) vända sig till kyrkan vid livets stora högtider även om de inte gör det annars, för att sätta sig själv och sina liv i ett större sammanhang, få del av riter och ett språk för det som är svårt att uttrycka med ord. Kanske kallar man det för att det är ”fint” eller ”tradition”, men jag tycker inte att det är min uppgift som präst att sätta mig över de skäl som får människor att söka sig till kyrkan. Dessa par är också ofta öppna för att hitta en bra avvägning mellan egna önskemål och kyrkans ordning. Det är i så fall ett större problem i de fall paren har ett uttalat ”kulisstänkande” som jag beskrev ovan, och kommer till mötet med prästen (som är den man oftast planerar med) med en utgångspunkt att det ska bli en förhandling där ”kunden alltid har rätt” eller där man förutsätter att prästen kommer att vara emot allt man själv tycker är fint eller modernt. Då kan det bli väldigt svårt att komma överens, och då kanske man ska fundera ett varv till på vad man tycker att det innebär att gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , , ,

Handboksgruppen vill diskutera de teologiska principerna – en bra start

Arbetet med att revidera och f?rnya Den Svenska Kyrkohandboken (som allts? ?r de i svenska kyrkan stadf?sta gudstj?nstordningarna f?r s?v?l s?ndagarnas gudstj?nster som dop, vigsel och begravning mm, f?r er som inte kan kyrklingo) har p?g?tt l?nge. Efter att f?rslaget som kom 2000 avvisades tillsattes en ny grupp f?r n?gra ?r sedan, och nu b?rjar det sakta men s?kert att h?nda saker.

F?rra omg?ngen (2000, allts?) fick f?rslaget mycket kritik. Ett sk?l till det var sannolikt att det kom som ett f?rdigt f?rslag och inte var s? f?rankrat som en s?dan h?r bok beh?ver vara f?r att bli accepterad. Det fanns andra problem ocks? – f?rslaget hade p? vissa punkter brister, och p? vissa punkter handlade det kanske om att de var lite f?re sin tid.

F?r att inte g?ra om samma misstag har den nya handboksgruppen valt en annan arbetsmodell. Att det har dr?jt flera ?r innan vi h?rt fr?n dem, bror p? att de gjort ett omfattande f?rankringsarbete, f?r att pejla av vilka behov som finns inf?r en ny handbok och vilka avv?gningar som ska g?ras. Det som kommer nu fr?n gruppen ?r inte heller n?gra f?rdiga gudstj?nstordningar som domkapitel och f?rsamlingar (eller andra remissinstanser) ska s?ga ja eller nej till, utan ett i mitt tycke mycket genomarbetat dokument med teologiska grundtankar och reflektioner kring principer f?r en ny handbok. Dessa ?r v?l v?rda en genoml?sning. De har ocks? identifierat n?gra av de saker som inte fungerade f?rra g?ngen – d? f?rs?kte man g?ra spr?ket mer inkluderande genom att stryka personliga pronomen (han om Gud) samt k?nade gudanamn (som Fader, Herre etc). Gruppen nu menar att det bara ?r klumpigt att ?ndra i redan etablerade formuleringar, utan vill hellre se att handboken kompletterar med flera olika alternativ med nya formuleringar. Jag tror att det ?r en klok v?g fram?t.

P? en punkt ?r de ?verens med det f?rra f?rslaget: ist?llet f?r att ha en rad olika gudstj?nstordning som idag (h?gm?ssa, h?gm?ssogudstj?nst, s?ndagsgudstj?nst etc) f?resl?r de en gemensam struktur, ordo som det kallas p? kyrkiska, f?r alla gudstj?nster, men med m?nga olika alternativ samt som kan firas med alla eller bara delar av momenten med. Ett f?rslag p? hur en s?dan struktur ska se ut finns ocks? utskickat med f?rslaget.

D?r lyfter de ocks? en rad fr?gor som de specifikt efterfr?gar remissvar p?. Exempelvis om trosbek?nnelsen b?r vara obligatorisk, samt hur man ska se p? beredelsen (syndabek?nnelse och f?rl?telse) d?r det r?der delade meningar.

Jag tror dels att det h?r ?r en v?ldigt bra l?sning f?r att jobba vidare med handboken – att f?rst diskutera sakfr?gorna i princip, f?r att sedan g? in i formulerandet av specifika texter. Ist?llet f?r att hamna i l?nga diskussioner om enstaka formuleringar s? ?ppnar de f?r att ta de teologiska tjurarna vid hornen. Vad ?r trosbek?nnelsens plats i gudstj?nsten? Hur ska vi se p? synd, bek?nnelse, f?rsoning, f?rl?telse och hur ska det ta sig liturgiskt uttryck? Hur mycket m?ste vara gemensamt i Svenska kyrkans gudstj?nster och hur mycket frihet ska varje f?rsamling ha? Jag anar en aning kritisk ton i f?rslaget (som jag delar) mot att i l?ngtan efter att hitta lokala uttryck har m?nga f?rsamling mer eller mindre helt lagt handboken ?t sidan, och att det inte alltid har ett helt lyckat resultat. Med en ny handbok med st?rre valm?jligheter och utrymme f?r lokal variation skulle kanske n?rheten till de ?verenskomna ordningarna (eller handboksdisciplinen om man kallar det s?) faktiskt kunna ?ka gentemot dagens situation.

Det ska s?gas att det h?r f?rslaget bara handlar om s?ndagens gudstj?nst. Andra ordningar som dop och vigsel har gruppen inte b?rjat med ?nnu. Men om de arbetar efter samma modell kanske vi ocks? f?r en s?dan principiell remissomg?ng ang?ende dessa – och d? kommer sannolikt den redan nu p?b?rjade diskussionen om arvsyndsl?ran blomma ut p? m?nga h?ll i Svenska kyrkan.

Jag hoppas p? intensiva och konstruktiva diskussioner om f?rslagen och ser fram emot hur handboksgruppens arbete kommer att g? vidare. F?rslaget f?r grundordning f?r m?ssan finns h?r (pdf) och dokumentet med de teologiska principerna finns h?r (pdf). Enligt de uppdaterade direktiv gruppen har f?tt ska ett helt f?rdigt f?rslag p? ny handbok f?religga 2014 s? de har en del kvar att g?ra…

Andra bloggar om: , , , , ,

L?sv?rd kritik av Svenska kyrkan

I och med att jag ?terupptog bloggandet har jag ocks? uppt?ckt en del nya bloggar. Bloggrollen h?r i sidof?ltet ?r inte helt uppdaterad ?n men det ?r p? g?ng. Jag vill s?rskilt tipsa om en inte helt osm?rtsam men ack s? l?sv?rd blogg, n?mligen Fj?rde v?ggen som skrivs av Lilly Sofia J?nsson. Jag uppt?ckte henne n?r hon skrev sin anonyma Majas bibelblogg (numera nedlagd) som alltid var rolig, vass och l?sv?rd, men f?rbryllande – hon passade inte in i de vanliga kyrkliga kategorierna vilket var mycket uppfriskande och gjorde att den inte gick att placera i n?got fack. Sedan ?rsskiftet ungef?r bloggar hon under eget namn och skriver till stor del om sitt p?g?ende bokprojekt som handlar om hennes besvikelse i m?tet med Svenska kyrkan och framf?r allt den dubbelhet hon upplevt i kyrkans sj?lvuppfattning och officiella h?llningar ? ena sidan, och den sj?lvupptagenhet och slutenhet som hon m?tt ? den andra.

F?r en person som jag som inte bara har levt hela mitt liv i kyrkan och valt att bli pr?st utan dessutom ?r f?rtroendevald p? flera niv?er och d?rmed k?nner mig delansvarig f?r Svenska kyrkan (tillsammans med m?nga andra s?klart) s? ?r det sm?rtsam l?sning. Men helt n?dv?ndig. Det g?r inte att avf?rda Lilly Sofia som en ensam bitter typ, utan jag tror tyv?rr att hennes erfarenheter inte ?r ovanliga. De ?r inte hela bilden av vad Svenska kyrkan ?r, men vi som vill ha en kyrka som pr?glas av delaktighet, ?ppenhet och ?rlighet m?ste ta hennes erfarenheter och kritik p? allvar.

Inl?ggen om den kommande boken finns samlade under rubriken Hejd? Svenska kyrkan och ?r starkt rekommenderad l?sning.

Andra bloggar om: , , , ,

Mitt inl?gg i kyrkom?tets talarstol i fr?gan om vigsel och ?ktenskap

<meta content="OpenOffice.org 3.1 (Unix)" name="GENERATOR" /> </p> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm">Kyrkom?tesv?nner,</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">jag vill yrka bifall till utskottets f?rslag.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Debatten idag handlar om n?gra f? beslutspunkter, men ber?r grundl?ggande fr?gor. Fr?gan om ?ktenskap och vigsel ?r en ordningsfr?ga, men ber?r ?nd? viktiga teologiska fr?gor. Jag skulle vilja ?gna mitt inl?gg ?t skapelseteologiska perspektiv.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag tror n?mligen att den h?r fr?gan handlar om m?nniskosyn, och om synen p? k?n och k?nsskillnader. Det ?r ett perspektiv som n?mns i utskottets och teologiska kommitt?ns texter, men jag tror att det fortfarande finns en hel del ov?nda stenar i den fr?gan.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Det g?r inte att komma ifr?n att m?nga av de argument som h?rs mot att ?ppna ?ktenskapsbegreppet grundar sig i hur man ser p? m?n och kvinnor, vilka eventuella skillnader som finns mellan k?nen och vad dessa i s? fall konstitueras av. Fr?gan om komplementaritet n?mns p? m?nga st?llen i olika skrivelser, motioner och bet?nkanden, och p? de flesta av dem p? ett r?tt oproblematiserat s?tt.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Talet om k?nskomplementaritet f?ruts?tter en essentialistisk syn p? k?n. Det f?ruts?tter en syn d?r det finns en orubblig manlig respektive kvinnlig essens, fastlagd i skapelsen och styrande f?r en rad egenskaper och konstituerande f?r vem vi ?r som m?nniskor. K?n skulle vara n?got som s? att s?ga ligger f?re andra egenskaper: kvinna eller man f?rst, m?nniska sedan (f?r att travestera Grundtvig). Av det f?ljer oftast resonemang kring m?ns och kvinnors olika givna roller och uppgifter.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag delar inte den synen. Jag tror inte att k?n skulle vara s? avg?rande i skapelsen att det skulle vara det mest konstituerande f?r mig som m?nniska eller min relation till min skapare. Det s?gs ibland att m?nniskan ?r skapad till man och kvinna, som att k?nstillh?righeten och att de egenskaper eller den roll som t?nks h?ra till den skulle vara ?mnad i skapelsen. Men det ?r ingen n?dv?ndig konsekvens av skapelseteologin. I skapelseber?ttelsen i 1 Mosebok s? st?r det att m?nniskan ?r skapad <strong>till</strong> Guds avbild, <strong>som</strong> man och kvinna. Vi ?r skapade <strong>till </strong>relation till Gud, vi ?r ?mnade att b?ra likhet med Gud och s?ka relation till v?r skapare. Vi ?r skapade <strong>som</strong> m?n och kvinnor, men det ?r inte v?r mest grundl?ggande identitet, inte syftet med att vi ?r skapade. V?ra biologiska funktioner i reproduktionen konstituerar inte vilka vi ?r, varken i relation till Gud eller varandra.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag vet att alla h?r inte delar min syn. Men jag vet ocks? att ganska m?nga g?r det. Det r?der ingen konsensus i denna fr?ga, inte i Svenska kyrkan, inte i Bibeln och traditionen, inte ?vriga kristenhet och inte i samh?llet. Det ?r heller ingen fr?ga som avg?rs eller l?ses i en enda omr?stning.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">I Teologiska kommitt?ns yttrande diskuteras detta, och jag ser fram emot en fortsatt teologisk reflektion inte bara i fr?gor kring relationer, sexualitet och samliv utan ocks? i fr?gor om k?n, k?nsskillnader och skapelseteologi.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag ?r glad att f? vara med och bejaka en reform som inte f?ruts?tter en oreflekterad k?nskomplementaritetstanke i sin skapelseteologi. Bifall utskottets f?rslag.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=299840">Utskottets f?rslag finns h?r </a></p> <p style="margin-bottom: 0cm">Andra bloggar om: <a xhref="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/%E4ktenskap" rel="tag">?ktenskap</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/vigselr%E4tt" rel="tag">vigselr?tt</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/hbt" rel="tag">hbt</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkan" rel="tag">kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/genus" rel="tag">genus</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/skapelseteologi" rel="tag">skapelseteologi</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/k%F6n" rel="tag">k?n</a></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/jamstalldhet/" rel="category tag">jmstlldhet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/politik/" rel="category tag">politik</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-588 --> <article id="post-585" class="post-585 post type-post status-publish format-standard hentry category-kyrkan category-kyrkomotet category-politik"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2009/07/10/utlandskyrkoutredningen-klar-forslag-pa-samlat-ansvar-och-mer-inflytande/" rel="bookmark">Utlandskyrkoutredningen klar – f?rslag p? samlat ansvar och mer inflytande</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2009/07/10/utlandskyrkoutredningen-klar-forslag-pa-samlat-ansvar-och-mer-inflytande/" title="13:12" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2009-07-10T13:12:07+01:00">fredag 10 juli 2009</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p><a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=259519&ptid=262482&type=pressmessage&item=436771">Idag presenteras f?rslagen fr?n Utlandskyrkoutredningen</a>, d?r en parlamentarisk grupp utsedd av kyrkostyrelsen (med undertecknad som en ledamot) under ledning av Leni Bj?rklund f?reslagit f?r?ndringar i <a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=36903">Utlandskyrkans</a> organisation. Sedan 2002 har ansvaret f?r utlandsf?rsamlingarna varit delat mellan Visby stift och Kyrkokansliet i Uppsala, och det har f?rekommit mycket kritik fr?n utlandsf?rsamlingarna f?r deras bristande inflytande p? de nationella besluten, d? utlandsvenskar inte haft r?str?tt i kyrkovalen och inte f?tt utse representanter i styrorganen. Vi i utredningen har haft i uppgift att f?resl? en l?ngsiktigt h?llbar organsiation f?r utlandsverksamheten och tillse behoven av inflytande och demokrati – n?got vi efter ett och ett halvt ?rs arbete nu g?r med ett enigt f?rslag.</p> <p>Vi f?resl?r nu r?str?tt f?r utlandsvenskarna och att tv? av mandaten i Kyrkom?tet ska tilldelas en ny valkrets f?r utlandet. Vi f?resl?r ocks? att den nuvaranden n?mnden f?r SvenskaKyrkan i Utlandet slopas och att det ist?llet inr?ttas ett r?d under kyrkostyrelsen d?r h?lften av ledam?terna nomineras fr?n utlandsf?rsamlingarna. R?det ska ledas av ?rkebiskopen, och i och med detta blir ?rkebiskopen den sammanh?llande l?nken och ?ven den som f?r biskopsansvar f?r utlandskyrkan. I och med detta flyttas ocks? allt ansvar fr?n Visby till Uppsala. P? s? s?tt f?r vi ett samlat och starkt kansli med tydligt ansvar och klara beslutsv?gar. F?r oss i utredningen har det varit viktigt att f? till en h?llbar och stabil l?sning f?r organisationen, och att betona att utlandskyrkan ?r en angel?genhet f?r hela Svenska Kyrkan. Det blir tydligt med det samlade nationella ansvaret.</p> <p>Vi f?resl?r ocks? att utlandssvenskar (som idag inte betalar kyrkoavgift) ska ges m?jlighet n?r de flyttar ut att betala en mindre avgift till den nationella niv?n och d?rmed bidra till den gemensamma verksamheten och till Svenska Kyrkan.</p> <p>F?r mig personligen s? har det varit en sp?nnande process – det ?r min f?rsta nationella utredningen och det har varit v?ldigt l?rorikt, b?de att f? s?tta mig in i Utlandskyrkans verksamhet och att f? jobba med s? m?nga duktiga och erfarna f?rtroendevalda och tj?nstem?n p? kansliet. Dessutom ?r jag v?ldigt stolt ?ver resultatet, att vi tillsammans kommit ?verens om och hittat l?sningar som jag ?r ?vertygad om kommer att ge goda f?ruts?ttningar f?r Utlandskyrkans verksamhet och ett st?rkt demokratiskt inflytande.</p> <p><a href="http://kyrkanstidning.com/nyheter/forslag_flytta_utlandskyrkan_fran_visby_0_10273.news.aspx">Kyrkans tidning skriver ocks?</a>. Andra <a href="http://intressant.se/intressant">intressanta</a> bloggar om: <a xhref="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/utlandskyrkan" rel="tag">utlandskyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/skut" rel="tag">skut</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/utlandskyrkoutredningen" rel="tag">utlandskyrkoutredningen</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkom%F6tet" rel="tag">kyrkom?tet</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/utredning" rel="tag">utredning</a></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/politik/" rel="category tag">politik</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-585 --> <article id="post-581" class="post-581 post type-post status-publish format-standard hentry category-kyrkan category-predikan category-tips"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2009/06/14/ny-predikan-uppe-att-fodas-pa-nytt/" rel="bookmark">Ny predikan uppe: att f?das p? nytt</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2009/06/14/ny-predikan-uppe-att-fodas-pa-nytt/" title="15:19" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2009-06-14T15:19:32+01:00">söndag 14 juni 2009</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>Som annonserats h?r p? bloggen tidigare har jag idag firat h?gm?ssa i Eriksbergskyrkan i Uppsala. <a href="http://martaspredikningar.blogspot.com/2009/06/att-fodas-pa-nytt-om.html">Nu ligger predikan uppe p? min predikoblogg.</a> Trevlig l?sning!</p> <p>Andra bloggar om: <a xhref="http://bloggar.se/om/predikan" rel="tag">predikan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkan" rel="tag">kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/tips" rel="tag">tips</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/Jesus" rel="tag">Jesus</a></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/predikan/" rel="category tag">predikan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/tips/" rel="category tag">tips</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-581 --> <article id="post-580" class="post-580 post type-post status-publish format-standard hentry category-aktenskap category-kyrkan category-politik"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2009/06/13/kyrkostyrelsen-foreslar-mojlighet-till-kyrkvigsel-for-alla/" rel="bookmark">Kyrkostyrelsen f?resl?r m?jlighet till kyrkvigsel f?r alla</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2009/06/13/kyrkostyrelsen-foreslar-mojlighet-till-kyrkvigsel-for-alla/" title="18:02" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2009-06-13T18:02:16+01:00">lördag 13 juni 2009</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>Ig?r h?ll Kyrkostyrelsen sammantr?de och beslutade att l?mna skrivelsen/propositionen <a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=259656&refid=257399">Vigsel och ?ktenskap</a> (<a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=259653">laddas ner som pdf h?r</a>). D?r f?resl?s att kyrkom?tet ska besluta att ans?ka om vigselr?tt enligt den nya lagen, och d?rmed v?lkomna alla par att gifta sig i kyrkan och att ordet ?ktenskap i kyrkoordningen ska anv?ndas f?r alla par oavsett k?n, precis som i den nya ?ktenskapslagen. I pressmeddelandet skriver ?rkebiskop Anders Wejryd:</p> <div>– N?r kyrkan ska ta st?llning till fr?gan om ?ktenskap f?r par av samma k?n, ?r en relevant fr?ga om detta skadar eller gagnar m?nniskor. Kyrkan vill st?dja trofasta relationer, och i ett bibelteologiskt perspektiv ?r k?rleksbudet f?r oss ?verordnat andra bud och f?rbud i Bibeln, s?ger ?rkebiskop Anders Wejryd.</div> <div></div> <div>Det h?r ?r s?klart v?ldigt gl?djande nyheter. N?r Kyrkostyrelsen svarade p? remissen p? utredningen inf?r lagf?rslaget valde man att vara positiv till en gemensam lagstiftning, men ville begr?nsa ordet ?ktenskap f?r att bara g?lla par av olika k?n. <a href="http://www.martaaxner.net/2007/12/13/kyrkostyrelsen-valjer-mesvag-om-aktenskapet/">D? skrev jag p? bloggen att kyrkostyrelsen valde en ”mesv?g”</a>. Nu valde man dock, till min gl?dje, att g? hela v?gen och s?ga ja till den nya lagen fullt ut. Med skrivelsen finns ocks? en l?ngre text av Svenska Kyrkans teologiska kommitt? d?r man diskuterar teologiska bakgrunder och konsekvenser f?r den nya synen p? ?ktenskapet.</div> <div></div> <div>Slutgiltigt beslut v?ntas i h?st i kyrkom?tet. Vi kan nog r?kna med l?nga debatter som kanske inte alltid kommer bli s? v?nliga – det h?r ?r en fr?ga som v?cker starka k?nslor. Dock kan vi nog r?kna med att det kommer att bli ett tydligt utslag: i kyrkostyrelsen bif?lls f?rslaget med 12-3 r?ster och tidigare beslut i liknande fr?gor i kyrkom?tet har bifallits med runt tv? tredjedels majoritet.</div> <div></div> <div><a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/homopar-kan-inga-aktenskap-i-kyrka-1.890457">DN</a> och <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3054379.svd">SvD</a> skriver ocks?, s?klrt. Olika <a href="http://intressant.se/intressant">intressanta</a> bloggar skriver om: <a xhref="http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/%E4ktenskap" rel="tag">?ktenskap</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/vigsel" rel="tag">vigsel</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/hbt" rel="tag">hbt</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkan" rel="tag">kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkvigsel" rel="tag">kyrkvigsel</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/anders+wejryd" rel="tag">anders wejryd</a></div> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/aktenskap/" rel="category tag">?ktenskap</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/politik/" rel="category tag">politik</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-580 --> <article id="post-579" class="post-579 post type-post status-publish format-standard hentry category-kyrkan category-predikan category-tips"> <header class="entry-header"> <h1 class="entry-title"><a href="https://martaaxner.net/2009/06/11/gudstjanst-pa-sondag-och-morgonandakter-i-almedalen/" rel="bookmark">Gudstj?nst p? s?ndag och morgonandakter i Almedalen</a></h1> <div class="entry-meta"> <span class="sep">Publicerat </span><a href="https://martaaxner.net/2009/06/11/gudstjanst-pa-sondag-och-morgonandakter-i-almedalen/" title="11:35" rel="bookmark"><time class="entry-date" datetime="2009-06-11T11:35:39+01:00">torsdag 11 juni 2009</time></a><span class="by-author"> <span class="sep"> av </span> <span class="author vcard"><a class="url fn n" href="https://martaaxner.net/author/admin-2/" title="Visa alla inlägg av Marta Axner" rel="author">Marta Axner</a></span></span> </div><!-- .entry-meta --> </header><!-- .entry-header --> <div class="entry-content"> <p>Ibland fr?gar m?nniskor mig om jag predikar n?nstans d?r man kan komma och lyssna. Oftast f?r jag svara att det tyv?rr inte h?nder s? ofta numera (eftersom jag jobbar heltid p? universitetet) men nu kommer faktiskt ett par tillf?llen.</p> <p>P? s?ndag 14/6 kl 11.00 har jag h?gm?ssa i Eriksbergskyrkan i Uppsala, och under Almedalsveckan kommer jag vara med och ha morgonandakter i Broderskaps regi i Metodistkyrkan i Visby. Tisdag, torsdag och fredag under veckan kan man lyssna p? mig kl 9.00-9.15. M?ndag och onsdag ?r det ocks? andakt, men under ledning av Eva-Lena Gustavsson, pastor i Missionskyrkan och styrelseledamot i Broderskap. <a href="http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Sveriges-Kristna-Socialdemokrater---Broderskapsrorelsen/Hem1/Agenda/Broderskap-i-Almedalen/">Hela Broderskaps program i Almedalen finns h?r</a>.</p> <p>Alla predikningar/betraktelser kommer upp p? <a href="http://martaspredikningar.blogspot.com/">predikobloggen</a> s?sm?ningom som vanligt.</p> <p>Andra bloggar om: <a xhref="http://bloggar.se/om/tips" rel="tag">tips</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/almedalen" rel="tag">almedalen</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/broderskap" rel="tag">broderskap</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/predikan" rel="tag">predikan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/gudstj%E4nst" rel="tag">gudstj?nst</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/andakt" rel="tag">andakt</a></p> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> <span class="cat-links"> <span class="entry-utility-prep entry-utility-prep-cat-links">Publicerat i</span> <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/predikan/" rel="category tag">predikan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/tips/" rel="category tag">tips</a> </span> </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-579 --> <nav id="nav-below"> <h3 class="assistive-text">Inläggsnavigering</h3> <div class="nav-previous"><a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/page/3/" ><span class="meta-nav">←</span> Äldre inlägg</a></div> <div class="nav-next"><a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" >Nyare inlägg <span class="meta-nav">→</span></a></div> </nav><!-- #nav-above --> </div><!-- #content --> </section><!-- #primary --> <div id="secondary" class="widget-area" role="complementary"> <aside id="search-2" class="widget widget_search"> <form method="get" id="searchform" action="https://martaaxner.net/"> <label for="s" class="assistive-text">Sök</label> <input type="text" class="field" name="s" id="s" placeholder="Sök" /> <input type="submit" class="submit" name="submit" id="searchsubmit" value="Sök" /> </form> </aside><aside id="pages-2" class="widget widget_pages"><h3 class="widget-title">Sidor</h3> <ul> <li class="page_item page-item-377"><a href="https://martaaxner.net/publikationer/">Publikationer, uppsatser och papers</a></li> <li class="page_item page-item-2"><a href="https://martaaxner.net/about/">Vem är Marta?</a></li> </ul> </aside> <aside id="recent-posts-2" class="widget widget_recent_entries"> <h3 class="widget-title">Senaste inläggen</h3> <ul> <li> <a href="https://martaaxner.net/2015/07/23/rapport-om-mediebilden-av-muslimer/">Rapport om mediebilden av muslimer</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2015/06/03/ny-tillvaro-pa-ny-plats/">Ny tillvaro på ny plats</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2013/11/09/medier-om-avhandlingen/">Medier om avhandlingen</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2013/10/07/nu-finns-avhandlingen/">Nu finns avhandlingen!</a> </li> <li> <a href="https://martaaxner.net/2013/09/14/mina-valloften-en-solidarisk-engagerad-och-oppen-folkkyrka-i-hela-landet/">Mina vallöften: en solidarisk, engagerad och öppen folkkyrka i hela landet</a> </li> </ul> </aside><aside id="recent-comments-3" class="widget widget_recent_comments"><h3 class="widget-title">Senaste kommentarer</h3><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://martaaxner.net/' rel='external nofollow ugc' class='url'>Marta Axner</a></span> om <a href="https://martaaxner.net/2015/07/23/rapport-om-mediebilden-av-muslimer/comment-page-1/#comment-482097">Rapport om mediebilden av muslimer</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Leif</span> om <a href="https://martaaxner.net/2015/07/23/rapport-om-mediebilden-av-muslimer/comment-page-1/#comment-482087">Rapport om mediebilden av muslimer</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href='http://www.hogbergstankar.se/2012/02/09/sakta-sa-blir-politiken-uppenbar/' rel='external nofollow ugc' class='url'>Sakta så blir politiken uppenbar… | Högbergs Tankar</a></span> om <a href="https://martaaxner.net/2012/02/09/den-orattvisa-pensionsaldern-om-medellivslangd-klass-och-arbetsmiljo/comment-page-1/#comment-462303">Den orättvisa pensionsåldern – om medellivslängd, klass och arbetsmiljö</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Kristian Pella</span> om <a href="https://martaaxner.net/2013/10/07/nu-finns-avhandlingen/comment-page-1/#comment-253561">Nu finns avhandlingen!</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Kristina Rane</span> om <a href="https://martaaxner.net/2012/04/30/svenska-forsamlingen-i-toronto/comment-page-1/#comment-236987">Svenska församlingen i Toronto</a></li></ul></aside><aside id="text-3" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script> <script> new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'profile', rpp: 5, interval: 6000, width: 'auto', height: 300, theme: { shell: { background: '#333333', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#000000', color: '#ffffff', links: '#53eb07' } }, features: { scrollbar: true, loop: false, live: false, hashtags: true, timestamp: true, avatars: false, behavior: 'all' } }).render().setUser('martaaxner').start(); </script></div> </aside><aside id="linkcat-32" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Blogglnkar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://intressant.se">Intressant</a></li> <li><a href="http://knuff.se">Knuff</a></li> <li><a href="http://www.socialdemokraterna.se/netroots/" title="Det progressiva bloggn?tverket (mestadels (s))">Netroots</a></li> <li><a href="http://nyligen.se">Nyligen</a></li> <li><a href="http://www.politometern.se/">Politometern</a></li> <li><a href="http://www.s-bloggar.se">S-bloggar</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-40" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Feministiska bloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://ablativ.blogspot.com/">Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina </a></li> <li><a href="http://elingrelsson.se/">Elin Grelsson</a></li> <li><a href="http://juliaskott.wordpress.com/">Julia Skott</a></li> <li><a href="http://kroppsbild.wordpress.com/" title="Julia Skotts bildbloggsprojekt">Kroppsbilder</a></li> <li><a href="http://rebellablog.blogspot.com/" title="Unga s-kvinnor">Rebella</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-41" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Forsknings- och utbildningsbloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://blog.hannavictoria.se/"></a></li> <li><a href="http://www.klasherman.com/blog/" title="Ordf?rande f?r SFS">Klas-Herman Lundgren</a></li> <li><a href="http://latinblogg.blogspot.com/">Latinbloggen</a></li> <li><a href="http://hagevi.wordpress.com/" title="Statsvetare (och religionsforskare)">Magnus Hagevi</a></li> <li><a href="http://www.phdcomics.com/comics.php" title="roligaste serien om doktorandlivet">PhD – Piled Higher and Deeper</a></li> <li><a href="http://rogerjonssons.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://tingotankar.blogspot.com/" title="Arkeologi, vetenskap och aktuella h?ndelser">Ting och tankar</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-36" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Hemmaplan</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://laboremit.se" title="S-studenter i Uppsala">Laboremus</a></li> <li><a href="http://sfs.se/" title="Sveriges f?renade studentk?rer">SFS</a></li> <li><a href="http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Sveriges-Kristna-Socialdemokrater---Broderskapsrorelsen/" title="Troende socialdemokrater"></a></li> <li><a href="http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Start____129.aspx">Socialdemokraterna</a></li> <li><a href="http://s-studenter.se/"></a></li> <li><a href="http://svenskakyrkan.se">Svenska kyrkan</a></li> <li><a href="http://www.uppsalastudentkar.nu/"></a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-34" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Kultur- och mediebloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://saom.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://bokhora.se/blog/">Bokhora</a></li> <li><a href="http://conie.blogspot.com/">Conan the Librarian</a></li> <li><a href="http://www.kulturbloggen.com/">Kulturbloggen</a></li> <li><a href="http://roleplayingissogay.wordpress.com/" title="Teresa Axner">Roleplaying is so gay</a></li> <li><a href="http://shootmewhileimhappy.blogspot.com/" title="Emma Gray Munthe">Shoot me while I’m happy</a></li> <li><a href="http://www.weirdscience.se/index.php?sida=blogg">Weird Science</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-33" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Kyrk- och religionsbloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://elinmengstrom.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://sofialillyjonsson.wordpress.com/"></a></li> <li><a href="http://karinlangstromvinge.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://kyrkomotet.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://kyrkoordnaren.blogspot.com/" title="Per Westberg">Kyrkoordnaren</a></li> <li><a href="http://fredriki.wordpress.com/"></a></li> <li><a href="http://storasysterivassen.blogspot.com/" title="Miriam Klefb?ck">Stora syster i vassen</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-39" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Min andra blogg</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://martaspredikningar.blogspot.com" title="Min predikoblogg">Martas predikningar</a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-35" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Politikerbloggar - vriga</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://esbati.blogspot.com/">Esbatis kommentarer</a></li> <li><a href="http://isobelsverkstad.blogspot.com/">Isobels text och verkstad</a></li> <li><a href="http://www.rodgron.se/"></a></li> </ul> </aside> <aside id="linkcat-37" class="widget widget_links"><h3 class="widget-title">Sossebloggar</h3> <ul class='xoxo blogroll'> <li><a href="http://www.alliansfrittsverige.nu/">Alliansfritt Sverige</a></li> <li><a href="http://annaardin.blogspot.com/">Anna Ardin</a></li> <li><a href="http://annaspekulerar.blogspot.com/" title="Anna Larsson">Anna spekulerar</a></li> <li><a href="http://laboremustankar.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://erlanderbrigaderna.blogspot.com/">Erlanderbrigaderna</a></li> <li><a href="http://www.fredrikpettersson.nu/">Fredrik Pettersson</a></li> <li><a href="http://hbt-sossen.blogspot.com/">HBT-sossen</a></li> <li><a href="http://hogbergstankar.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://www.jamlikhetsanden.se"></a></li> <li><a href="http://bengtssonblogg.blogspot.com/">Jesper Bengtsson</a></li> <li><a href="http://johannagraf.blogspot.com/">Johanna Graf</a></li> <li><a href="http://kajsaborgnas.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://http://lenasommestad.wordpress.com/">Lena Sommestad</a></li> <li><a href="http://magnus.ljungkvist.nu/blogg/" title="Magnus Ljungkvist">Magnus tankar</a></li> <li><a href="http://martinmobergsblogg.blogspot.com/">Martin Mobergs betraktelser</a></li> <li><a href="http://martintollen.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://annikahogberg.blogspot.com">Min politiska sida</a></li> <li><a href="http://promemorian.blogspot.com/" title="Jonas Morian">PromeMorian</a></li> <li><a href="http://rodaberget.wordpress.com/"></a></li> <li><a href="http://rogerjonssons.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://johansjolander.blogspot.com/"></a></li> <li><a href="http://socialdemocracy.blogspot.com/" title="Peter Gustavsson">Social Democracy</a></li> <li><a href="http://sskbloggen.blogspot.com/" title="Stockholms socialdemokratiska studentklubb">SSK-bloggen</a></li> <li><a href="http://storstad.wordpress.com/" title="Marika Lindgren ?sbrink">Storstad</a></li> <li><a href="http://ulfbjereld.blogspot.com/">Ulf Bjereld</a></li> </ul> </aside> <aside id="meta-2" class="widget widget_meta"><h3 class="widget-title">Meta</h3> <ul> <li><a href="https://martaaxner.net/wp-login.php?itsec-hb-token=ma-admin">Logga in</a></li> <li><a href="https://martaaxner.net/feed/">Flöde för inlägg</a></li> <li><a href="https://martaaxner.net/comments/feed/">Flöde för kommentarer</a></li> <li><a href="https://sv.wordpress.org/">WordPress.org</a></li> </ul> </aside> </div><!-- #secondary .widget-area --> </div><!-- #main --> <footer id="colophon" role="contentinfo"> <div id="site-generator"> <a href="https://wordpress.org/" class="imprint" title="Semantisk personlig publiceringsplattform"> Drivs med WordPress </a> </div> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <p style="text-align:center;font-size:x-small;color:#808080;"><a style="font-weight:normal;color:#808080" href="http://www.ab-weblog.com/en/wordpress-plug-ins/social-widgets/" title="Facebook, Twitter & Google+ Social Widgets" target="_blank">Social Widgets</a> powered by <a style="font-weight:normal;color:#808080" href="http://www.ab-weblog.com/en/" title="Software Developer Blog" target="_blank">AB-WebLog.com</a>.</p> <!-- Start of StatCounter Code --> <script> <!-- var sc_project=2893022; var sc_security="35c67630"; var sc_invisible=1; var scJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://secure." : "http://www."); //--> </script> <script type="text/javascript" src="https://secure.statcounter.com/counter/counter.js" async></script> <noscript><div class="statcounter"><a title="web analytics" href="https://statcounter.com/"><img class="statcounter" src="https://c.statcounter.com/2893022/0/35c67630/1/" alt="web analytics" /></a></div></noscript> <!-- End of StatCounter Code --> <!-- Powered by WPtouch: 4.3.38 --><script type='text/javascript' src='https://martaaxner.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.5.3' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-202119.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:9.0.2',blog:'51640237',post:'0',tz:'1',srv:'martaaxner.net'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '51640237', '0' ]); </script> </body> </html>