Patent = samhällsnytta?

[Uppdaterad]

Ett tips bloggat på mobilen, på resande fot: Idag skriver jag tillsammans med Mattias Wiggberg och Odd Runevall en artikel på DN Debatt på nätet om problemen med Svenskt näringslivs rapport om forskarutbildningens samhällsnytta.

Samhällsnytta kan inte mätas i antalet patent

”Svenskt Näringslivs syn på samhällsnytta är väldigt snäv – det som mäts är patent, kommersialisering av varor och tjänster samt jobb. Men samhällsnytta och vad som ger tillväxt i samhället är ett mycket större begrepp än vad som kan mätas i hur många patent eller företag som enskilda doktorander producerar. Exempelvis arbetar många disputerade från den samhällsvetenskapliga fakulteten inom statlig sektor där de höjer produktiviteten och på så sätt bidrar till tillväxten. Det kan handla om att tillämpa sin forskning på områden såsom penningpolitik, organisation, eller utrikespolitisk analys. Doktorer inom juridik arbetar på liknande sätt inom rättsväsendet med att höja rättsäkerheten eller möjliggöra för bättre skydd av idéer och innovationer. Genom sådana arbeten förbättras Sveriges administration och institutioner, faktorer som visats bidra starkt till tillväxten i ett land.
Svenskt Näringsliv underskattar också antalet produkter som forskarutbildningen skapar. Då en doktorand i humaniora, exempelvis historia, skriver en bok som ger oss större förståelse för vårt samhälles bakgrund är detta visserligen en produkt, men inte i det hänseende som Svenskt Näringsliv menar. Den mer övergripande samhällsnyttan av att vi får mer kunskap om hur människor fungerar, vår historia och språk och många andra områden inom humaniora går överhuvudtaget inte att mäta i de här termerna. Även grundforskning inom naturvetenskap och medicin kräver ofta lång tid och är till sin karaktär sådan att inga patent eller produkter kan garanteras – samtidigt är den en förutsättning för de upptäckter och resultat som ger såväl nobelpris som nya mediciner och behandlingar.”

Artiklarna som vi svarar på finns här (dn) och här (unt). Själva rapporten från Svenskt näringsliv finns här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,