Debatten om muslimsk arvsr?tt del 1 – akademisk frihet

I fredags disputerade juristen Mosa Sayed p? en avhandling om islamisk arvsr?tt vid Uppsala universitet, n?got som v?ckt en del uppm?rksamhet inte minst p? grund av kritiken fr?n Dilsa Demirbag Sten i SvD i fredags. Demirbag Stens kritik f?ljer ungef?r de linjer man kan f?rv?nta sig, kritik av dels den m?ngkulturalistiska utg?ngspunkten, dels att islam (och, uppfattar jag det som, religioni allm?nhet) inte b?r f? utrymme eller s?rbehandling i det svenska r?ttsv?sendet. I grunden uppfattar jag denna artikel i linje med hennes ofta ?terkommande debattinl?gg med en sn?vt v?sterl?ndsk sekularism i grunden, uppfattningen att religion ?r helt en privatsak, helt upp tillindividen att v?lja somb?r h?llas borta fr?n allt offentligt liv. Denna grundsyn bem?ttes av min doktorandkollega Joel Halldorf p? samma debattsida idag.

Det jag tycker ?r intressant i detta ?r framf?r allt tv? saker: synen p? religion i det gemensamma/offentliga livet i Sverige, dels fr?gan om forskningens frihet och universitetens uppgift. Jag har inte l?st Sayeds avhandling och t?nker inte f?rsvara hans ?sikter eller slutsatser (?ven om jag misst?nker att jag skulle uppfatta dem annorlunda ?n Demirbag Sten och hennes p?hejare i kommentarsf?ltet) men jag vill g?rna f?rsvara hans r?tt att uttrycka dem. Och jag vill g?rna diskutera synen p? religion och vad det sekul?ra samh?llet ?r och b?r vara.

Mest skr?mmande tycker jag synen p? forskning som kommer fram, framf?r allt hos de efterf?ljande kommentarerna. Ryggm?rgsreflexen hos massa m?nniskor ?r att ifr?gas?tta universitetets legitimitet p? grund av en avhandling somde med all s?kerhet inte l?st och knappast skulle kunna kunna bed?ma den vetenskapliga kvaliteten p?. (Att Demirbag Sten har l?st avhandlingen betvivlar jag inte, jag syftar p? ?vriga debattanter). Att h?vda att man i juridiskt arbete inte skulle f? ifr?gas?tta grundlagen eller andra principer inneb?r en grav inskr?kning av den Akademiska friheten, och en missuppfattning av den juridiska forskningens roll. R?ttsvetenskap handlar inte om att f?lla domslut, att g?ra tolkningar av g?llande lag som en domstol g?r. Sj?lvklart ska man kunna diskutera och ifr?gas?tta slutsatser av forskning eller kritisera metod osv, men att vilja f?rbjuda eller ifr?gas?tta viss forskning som s?dan ?rn?got helt annat. Och jag misst?nker att det inte ?r n?n slump att det ?r just islam som v?cker s? starka ?sikter. Annars brukar det bara vara genusforskning som brukar f? kommentarsf?lten (och en och annan debatt?r) att ropa p? forskningsf?rbud.

G?llande synen p? religion s? ?terkommer jag till det i ett eget inl?gg.

En mer nyanserad kritik av Sayed finns hos Andreas Johansson Hein?.
Uuppdaterad 2010-02-06: efter att ha lagt upp inl?gget ig?r via telefonen har jag nu fixat till l?nkarna mm.

Jag vill ocks? p?peka att jag inte till?ter n?gra trakasserier eller olagligheter i kommentarerna p? min blogg. i det ing?r f?rtal. Den som har saklig kritik eller vill diskutera sakfr?gor ?r varmt v?lkommen, den som vill g?ra grundl?sa anklagelser om terrorism f?r g?ra det p? sin egen blogg.
L?s ?ven andra bloggares ?sikter om , , , , , , ,