Mitt inl?gg i kyrkom?tets talarstol i fr?gan om vigsel och ?ktenskap

<meta content="OpenOffice.org 3.1 (Unix)" name="GENERATOR" /> </p> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p style="margin-bottom: 0cm">Kyrkom?tesv?nner,</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">jag vill yrka bifall till utskottets f?rslag.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Debatten idag handlar om n?gra f? beslutspunkter, men ber?r grundl?ggande fr?gor. Fr?gan om ?ktenskap och vigsel ?r en ordningsfr?ga, men ber?r ?nd? viktiga teologiska fr?gor. Jag skulle vilja ?gna mitt inl?gg ?t skapelseteologiska perspektiv.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag tror n?mligen att den h?r fr?gan handlar om m?nniskosyn, och om synen p? k?n och k?nsskillnader. Det ?r ett perspektiv som n?mns i utskottets och teologiska kommitt?ns texter, men jag tror att det fortfarande finns en hel del ov?nda stenar i den fr?gan.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Det g?r inte att komma ifr?n att m?nga av de argument som h?rs mot att ?ppna ?ktenskapsbegreppet grundar sig i hur man ser p? m?n och kvinnor, vilka eventuella skillnader som finns mellan k?nen och vad dessa i s? fall konstitueras av. Fr?gan om komplementaritet n?mns p? m?nga st?llen i olika skrivelser, motioner och bet?nkanden, och p? de flesta av dem p? ett r?tt oproblematiserat s?tt.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Talet om k?nskomplementaritet f?ruts?tter en essentialistisk syn p? k?n. Det f?ruts?tter en syn d?r det finns en orubblig manlig respektive kvinnlig essens, fastlagd i skapelsen och styrande f?r en rad egenskaper och konstituerande f?r vem vi ?r som m?nniskor. K?n skulle vara n?got som s? att s?ga ligger f?re andra egenskaper: kvinna eller man f?rst, m?nniska sedan (f?r att travestera Grundtvig). Av det f?ljer oftast resonemang kring m?ns och kvinnors olika givna roller och uppgifter.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag delar inte den synen. Jag tror inte att k?n skulle vara s? avg?rande i skapelsen att det skulle vara det mest konstituerande f?r mig som m?nniska eller min relation till min skapare. Det s?gs ibland att m?nniskan ?r skapad till man och kvinna, som att k?nstillh?righeten och att de egenskaper eller den roll som t?nks h?ra till den skulle vara ?mnad i skapelsen. Men det ?r ingen n?dv?ndig konsekvens av skapelseteologin. I skapelseber?ttelsen i 1 Mosebok s? st?r det att m?nniskan ?r skapad <strong>till</strong> Guds avbild, <strong>som</strong> man och kvinna. Vi ?r skapade <strong>till </strong>relation till Gud, vi ?r ?mnade att b?ra likhet med Gud och s?ka relation till v?r skapare. Vi ?r skapade <strong>som</strong> m?n och kvinnor, men det ?r inte v?r mest grundl?ggande identitet, inte syftet med att vi ?r skapade. V?ra biologiska funktioner i reproduktionen konstituerar inte vilka vi ?r, varken i relation till Gud eller varandra.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag vet att alla h?r inte delar min syn. Men jag vet ocks? att ganska m?nga g?r det. Det r?der ingen konsensus i denna fr?ga, inte i Svenska kyrkan, inte i Bibeln och traditionen, inte ?vriga kristenhet och inte i samh?llet. Det ?r heller ingen fr?ga som avg?rs eller l?ses i en enda omr?stning.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">I Teologiska kommitt?ns yttrande diskuteras detta, och jag ser fram emot en fortsatt teologisk reflektion inte bara i fr?gor kring relationer, sexualitet och samliv utan ocks? i fr?gor om k?n, k?nsskillnader och skapelseteologi.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <p style="margin-bottom: 0cm">Jag ?r glad att f? vara med och bejaka en reform som inte f?ruts?tter en oreflekterad k?nskomplementaritetstanke i sin skapelseteologi. Bifall utskottets f?rslag.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><a href="http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=299840">Utskottets f?rslag finns h?r </a></p> <p style="margin-bottom: 0cm">Andra bloggar om: <a xhref="http://bloggar.se/om/svenska+kyrkan" rel="tag">svenska kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/%E4ktenskap" rel="tag">?ktenskap</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/vigselr%E4tt" rel="tag">vigselr?tt</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/hbt" rel="tag">hbt</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/kyrkan" rel="tag">kyrkan</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/genus" rel="tag">genus</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/skapelseteologi" rel="tag">skapelseteologi</a>, <a xhref="http://bloggar.se/om/k%F6n" rel="tag">k?n</a></p> <div style=""><div style="display:inline;"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fmartaaxner.net%2F2009%2F10%2F21%2Fmitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap%2F&send=false&layout=button_count&width=120&show_faces=false&action=like&colorscheme=light&font&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div style="display:inline;"><a href="https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fmartaaxner.net%2F2009%2F10%2F21%2Fmitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap%2F" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="display:inline;"><g:plusone size="medium" href="https://martaaxner.net/2009/10/21/mitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap/"></g:plusone><script type="text/javascript">(function() { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();</script></div></div> </div><!-- .entry-content --> <footer class="entry-meta"> Detta inlägg är publicerat under <a href="https://martaaxner.net/category/jamstalldhet/" rel="category tag">jmstlldhet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkan/" rel="category tag">kyrkan</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/kyrkomotet/" rel="category tag">kyrkomtet</a>, <a href="https://martaaxner.net/category/politik/" rel="category tag">politik</a> av <a href="https://martaaxner.net/author/admin-2/">Marta Axner</a>. Bokmärk <a href="https://martaaxner.net/2009/10/21/mitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap/" title="Permalänk till Mitt inl?gg i kyrkom?tets talarstol i fr?gan om vigsel och ?ktenskap" rel="bookmark">permalänken</a>. </footer><!-- .entry-meta --> </article><!-- #post-588 --> <div id="comments"> <h2 id="comments-title"> 4 svar på ”<span>Mitt inl?gg i kyrkom?tets talarstol i fr?gan om vigsel och ?ktenskap</span>” </h2> <ol class="commentlist"> <li class="comment even thread-even depth-1" id="li-comment-67533"> <article id="comment-67533" class="comment"> <footer class="comment-meta"> <div class="comment-author vcard"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/77e61489b40e79dc1ff51ca0cfc425d8?s=68&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/77e61489b40e79dc1ff51ca0cfc425d8?s=136&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-68 photo' height='68' width='68' loading='lazy'/><span class="fn"><a href='http://nannasbetraktelser.blogspot.com/' rel='external nofollow ugc' class='url'>Nanna</a></span> den <a href="https://martaaxner.net/2009/10/21/mitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap/#comment-67533"><time datetime="2009-10-22T17:55:20+01:00">torsdag 22 oktober 2009 kl. 17:55</time></a> <span class="says">skrev:</span> </div><!-- .comment-author .vcard --> </footer> <div class="comment-content"><p>Ja det ?r BRA Marta! Jag upplevde att du var tydlig och stark i talarstolen. Som vanligt allts?.<br /> Vi ses i trapphallen n?r maten serveras.<br /> Kram!</p> </div> <div class="reply"> </div><!-- .reply --> </article><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="li-comment-67571"> <article id="comment-67571" class="comment"> <footer class="comment-meta"> <div class="comment-author vcard"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/697aede09b76b33c87f135f1d3af873e?s=68&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/697aede09b76b33c87f135f1d3af873e?s=136&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-68 photo' height='68' width='68' loading='lazy'/><span class="fn">Mikael Liljestr?m</span> den <a href="https://martaaxner.net/2009/10/21/mitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap/#comment-67571"><time datetime="2009-10-24T21:22:24+01:00">lördag 24 oktober 2009 kl. 21:22</time></a> <span class="says">skrev:</span> </div><!-- .comment-author .vcard --> </footer> <div class="comment-content"><p>Det ?r ju faktiskt s?, att manligt och kvinnligt k?n har funnits l?ngt, l?ngt innan det fanns kvinnor eller m?n. Ni verkar inte ha ha ?gnat s? mycket uppm?rksamhet ?t br?llop och ?ktenskap som symbol/bild f?r Guds fundamentala skapelseplan. ?nd? handlar ju br?llopstexter i NT r?tt mycket om eschaton, skapelsens slutm?l. Om manligt och kvinnligt ?r sekund?rt och utbytbart, s? drabbar detta framf?rallt kvinnorna. i judisk och kristen tradition ser vi ju inte k?nen som en n?dv?ndig f?rbannelse , utan som ett utryck f?r Guds djupaste plan och h?rlighet!</p> </div> <div class="reply"> </div><!-- .reply --> </article><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li class="comment even thread-even depth-1" id="li-comment-68792"> <article id="comment-68792" class="comment"> <footer class="comment-meta"> <div class="comment-author vcard"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/7f8664d5848aa0b86b63e8c71f5c2d79?s=68&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/7f8664d5848aa0b86b63e8c71f5c2d79?s=136&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-68 photo' height='68' width='68' loading='lazy'/><span class="fn"><a href='http://www.emmausvandrarna.wordpress.com' rel='external nofollow ugc' class='url'>Vandraren</a></span> den <a href="https://martaaxner.net/2009/10/21/mitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap/#comment-68792"><time datetime="2009-10-31T17:33:14+01:00">lördag 31 oktober 2009 kl. 17:33</time></a> <span class="says">skrev:</span> </div><!-- .comment-author .vcard --> </footer> <div class="comment-content"><p>Jag uppskattar att du lyfter fram orden ”till m?nniska, som man och kvinna”. F?r mig har det alltsedan 15-?rs ?ldern betytt att Gud ?r i sig komplett, med alla sidor, men att m?nniskan ”somman och kvinna” i sin k?rlek och l?ngtan till varandra ?stadkommer en likhet och n?rhet till Gud. F?r mig har det d?rmed varit ett problem att det st?r man och kvinna, inte som du menar n?got som underl?ttar. </p> <p>Jag har dock sedan de 35 ?r som f?rflutit sedan jag var 15 ?r kommit fram till att vad Gud nog avs?g var inte de biologiska k?nen ”man” och ”kvinna” utan ist?llet att varje individ i sig sj?lv ?r sk?r och br?cklig och att l?ngtan efter en partner ?r det centrala. Eftersom det blir allt tydligare genom den neurovetenskapliga och genetiska forskningen att det d?r med k?n ?r r?tt problematiskt att definiera ?ven biologiskt s? har jag sedan m?nga ?r kommit till konklusionen att Gud bejakar k?rleken d?rf?r att n?r en m?nniska ?lskar s? ?r hon n?rmare Gud ?n n?gon annan g?ng. Och d? spelar inte k?net n?gon roll alls. </p> <p>?ktenskapet i kyrkan som vi k?nner det ser jag som en samh?lleliga ordning f?r att st?dja och uppr?tta k?rleken mellan vuxna m?nniskor som vill ha Guds v?lsignelse ?ver sina liv tillsammans. F?ljaktligen spelar inte k?n n?gon roll d?r heller.</p> <p>V</p> </div> <div class="reply"> </div><!-- .reply --> </article><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> <li class="comment odd alt thread-odd thread-alt depth-1" id="li-comment-178621"> <article id="comment-178621" class="comment"> <footer class="comment-meta"> <div class="comment-author vcard"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/2e1a1636cb995ffc43574617292c5ea0?s=68&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/2e1a1636cb995ffc43574617292c5ea0?s=136&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-68 photo' height='68' width='68' loading='lazy'/><span class="fn"><a href='http://cheap-website-names.com/' rel='external nofollow ugc' class='url'>Buy Website</a></span> den <a href="https://martaaxner.net/2009/10/21/mitt-inlagg-i-kyrkomotets-talarstol-i-fragan-om-vigsel-och-aktenskap/#comment-178621"><time datetime="2011-10-19T22:19:58+01:00">onsdag 19 oktober 2011 kl. 22:19</time></a> <span class="says">skrev:</span> </div><!-- .comment-author .vcard --> </footer> <div class="comment-content"><p>Hello there, just was alert to your weblog via Google, and located that it’s really informative. I?m gonna be careful for brussels. I?ll appreciate in case you proceed this in future. Lots of other folks shall be benefited from your writing. Cheers!</p> </div> <div class="reply"> </div><!-- .reply --> </article><!-- #comment-## --> </li><!-- #comment-## --> </ol> <p class="nocomments">Kommentarer inaktiverade.</p> </div><!-- #comments --> </div><!-- #content --> </div><!-- #primary --> </div><!-- #main --> <footer id="colophon" role="contentinfo"> <div id="site-generator"> <a href="https://wordpress.org/" class="imprint" title="Semantisk personlig publiceringsplattform"> Drivs med WordPress </a> </div> </footer><!-- #colophon --> </div><!-- #page --> <p style="text-align:center;font-size:x-small;color:#808080;"><a style="font-weight:normal;color:#808080" href="http://www.ab-weblog.com/en/wordpress-plug-ins/social-widgets/" title="Facebook, Twitter & Google+ Social Widgets" target="_blank">Social Widgets</a> powered by <a style="font-weight:normal;color:#808080" href="http://www.ab-weblog.com/en/" title="Software Developer Blog" target="_blank">AB-WebLog.com</a>.</p> <!-- Start of StatCounter Code --> <script> <!-- var sc_project=2893022; var sc_security="35c67630"; var sc_invisible=1; var scJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://secure." : "http://www."); //--> </script> <script type="text/javascript" src="https://secure.statcounter.com/counter/counter.js" async></script> <noscript><div class="statcounter"><a title="web analytics" href="https://statcounter.com/"><img class="statcounter" src="https://c.statcounter.com/2893022/0/35c67630/1/" alt="web analytics" /></a></div></noscript> <!-- End of StatCounter Code --> <!-- Powered by WPtouch: 4.3.38 --> <div style="display:none"> <div class="grofile-hash-map-77e61489b40e79dc1ff51ca0cfc425d8"> </div> <div class="grofile-hash-map-697aede09b76b33c87f135f1d3af873e"> </div> <div class="grofile-hash-map-7f8664d5848aa0b86b63e8c71f5c2d79"> </div> <div class="grofile-hash-map-11cd8d0cc15020c8bb2794f4ae6ea300"> </div> </div> <script type='text/javascript' src='https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=202119' id='grofiles-cards-js'></script> <script type='text/javascript' id='wpgroho-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var WPGroHo = {"my_hash":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://martaaxner.net/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js?ver=9.0.2' id='wpgroho-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://martaaxner.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.5.3' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://stats.wp.com/e-202119.js' async='async' defer='defer'></script> <script type='text/javascript'> _stq = window._stq || []; _stq.push([ 'view', {v:'ext',j:'1:9.0.2',blog:'51640237',post:'588',tz:'1',srv:'martaaxner.net'} ]); _stq.push([ 'clickTrackerInit', '51640237', '588' ]); </script> </body> </html>