Utlandskyrkoutredningen klar – f?rslag p? samlat ansvar och mer inflytande

Idag presenteras f?rslagen fr?n Utlandskyrkoutredningen, d?r en parlamentarisk grupp utsedd av kyrkostyrelsen (med undertecknad som en ledamot) under ledning av Leni Bj?rklund f?reslagit f?r?ndringar i Utlandskyrkans organisation. Sedan 2002 har ansvaret f?r utlandsf?rsamlingarna varit delat mellan Visby stift och Kyrkokansliet i Uppsala, och det har f?rekommit mycket kritik fr?n utlandsf?rsamlingarna f?r deras bristande inflytande p? de nationella besluten, d? utlandsvenskar inte haft r?str?tt i kyrkovalen och inte f?tt utse representanter i styrorganen. Vi i utredningen har haft i uppgift att f?resl? en l?ngsiktigt h?llbar organsiation f?r utlandsverksamheten och tillse behoven av inflytande och demokrati – n?got vi efter ett och ett halvt ?rs arbete nu g?r med ett enigt f?rslag.

Vi f?resl?r nu r?str?tt f?r utlandsvenskarna och att tv? av mandaten i Kyrkom?tet ska tilldelas en ny valkrets f?r utlandet. Vi f?resl?r ocks? att den nuvaranden n?mnden f?r SvenskaKyrkan i Utlandet slopas och att det ist?llet inr?ttas ett r?d under kyrkostyrelsen d?r h?lften av ledam?terna nomineras fr?n utlandsf?rsamlingarna. R?det ska ledas av ?rkebiskopen, och i och med detta blir ?rkebiskopen den sammanh?llande l?nken och ?ven den som f?r biskopsansvar f?r utlandskyrkan. I och med detta flyttas ocks? allt ansvar fr?n Visby till Uppsala. P? s? s?tt f?r vi ett samlat och starkt kansli med tydligt ansvar och klara beslutsv?gar. F?r oss i utredningen har det varit viktigt att f? till en h?llbar och stabil l?sning f?r organisationen, och att betona att utlandskyrkan ?r en angel?genhet f?r hela Svenska Kyrkan. Det blir tydligt med det samlade nationella ansvaret.

Vi f?resl?r ocks? att utlandssvenskar (som idag inte betalar kyrkoavgift) ska ges m?jlighet n?r de flyttar ut att betala en mindre avgift till den nationella niv?n och d?rmed bidra till den gemensamma verksamheten och till Svenska Kyrkan.

F?r mig personligen s? har det varit en sp?nnande process – det ?r min f?rsta nationella utredningen och det har varit v?ldigt l?rorikt, b?de att f? s?tta mig in i Utlandskyrkans verksamhet och att f? jobba med s? m?nga duktiga och erfarna f?rtroendevalda och tj?nstem?n p? kansliet. Dessutom ?r jag v?ldigt stolt ?ver resultatet, att vi tillsammans kommit ?verens om och hittat l?sningar som jag ?r ?vertygad om kommer att ge goda f?ruts?ttningar f?r Utlandskyrkans verksamhet och ett st?rkt demokratiskt inflytande.

Kyrkans tidning skriver ocks?. Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

2 svar på ”Utlandskyrkoutredningen klar – f?rslag p? samlat ansvar och mer inflytande

  1. Verkar vara ett klokt f?rslag, ?ven om jag ?r lite tveksam till att de ska r?knas som en egen valkrets i valet till kyrkom?tet.

  2. Pingback: Svenska frsamlingen i Toronto | Marta Axner – i exil

Kommentarer inaktiverade.