Kyrkostyrelsen f?resl?r m?jlighet till kyrkvigsel f?r alla

Ig?r h?ll Kyrkostyrelsen sammantr?de och beslutade att l?mna skrivelsen/propositionen Vigsel och ?ktenskap (laddas ner som pdf h?r). D?r f?resl?s att kyrkom?tet ska besluta att ans?ka om vigselr?tt enligt den nya lagen, och d?rmed v?lkomna alla par att gifta sig i kyrkan och att ordet ?ktenskap i kyrkoordningen ska anv?ndas f?r alla par oavsett k?n, precis som i den nya ?ktenskapslagen. I pressmeddelandet skriver ?rkebiskop Anders Wejryd:

– N?r kyrkan ska ta st?llning till fr?gan om ?ktenskap f?r par av samma k?n, ?r en relevant fr?ga om detta skadar eller gagnar m?nniskor. Kyrkan vill st?dja trofasta relationer, och i ett bibelteologiskt perspektiv ?r k?rleksbudet f?r oss ?verordnat andra bud och f?rbud i Bibeln, s?ger ?rkebiskop Anders Wejryd.
Det h?r ?r s?klart v?ldigt gl?djande nyheter. N?r Kyrkostyrelsen svarade p? remissen p? utredningen inf?r lagf?rslaget valde man att vara positiv till en gemensam lagstiftning, men ville begr?nsa ordet ?ktenskap f?r att bara g?lla par av olika k?n. D? skrev jag p? bloggen att kyrkostyrelsen valde en ”mesv?g”. Nu valde man dock, till min gl?dje, att g? hela v?gen och s?ga ja till den nya lagen fullt ut. Med skrivelsen finns ocks? en l?ngre text av Svenska Kyrkans teologiska kommitt? d?r man diskuterar teologiska bakgrunder och konsekvenser f?r den nya synen p? ?ktenskapet.
Slutgiltigt beslut v?ntas i h?st i kyrkom?tet. Vi kan nog r?kna med l?nga debatter som kanske inte alltid kommer bli s? v?nliga – det h?r ?r en fr?ga som v?cker starka k?nslor. Dock kan vi nog r?kna med att det kommer att bli ett tydligt utslag: i kyrkostyrelsen bif?lls f?rslaget med 12-3 r?ster och tidigare beslut i liknande fr?gor i kyrkom?tet har bifallits med runt tv? tredjedels majoritet.
DN och SvD skriver ocks?, s?klrt. Olika intressanta bloggar skriver om: , , , , , , ,

2 svar på ”Kyrkostyrelsen f?resl?r m?jlighet till kyrkvigsel f?r alla

  1. Det inneb?r inte alls kyrkvigsel f?r ”alla”, utan enbart f?r homo och hetro par…….det man g?r nu ?r ?n v?rre ?n att diskriminera m?nniskor fr?n ?ktenskapet…..nu diskriminerar man ist?llet fr?n gruppen ”alla m?nniskor”….och n?r ?rkebiskopen f?r detta anv?nder k?rleken som argument har han ett och annat att f?rklara.

  2. Svenska Kyrkan sviker sina traditioner f?r att vara PK.
    Inte undra p? att det ?r tomt i b?nkarna…

Kommentarer inaktiverade.