Ledare: Regeringen ?r r?dd f?r politik

Ledare publicerad i Tidningen Broderskap nr 16/09, m?ndag 20 april -09.

Sverige ?r p? v?g in i en av de djupaste ekonomiska kriserna i modern tid. Finanskrisen har blivit en jobbkris med varsel i allt fler branscher, och som nu ocks? sprider sig till kommunernas k?rnverksamhet ? nedsk?rningar i skola och omsorg verkar bli en realitet redan under innevarande ?r. I det l?get v?ljer regeringen att ligga l?gt i v?rbudgeten: de prioriterar mindre underskott framf?r satsningar som ger riktiga jobb och inga satsningar p? utbildning som Sverige beh?ver. Inte heller blir det s?rskilt stora pengar till kommunerna. Det som kallas f?r en ?satsning? inneb?r i sj?lva verket inte ens en t?ckning av de ?kade kostnaderna f?r socialbidrag och minskade skatteint?kter.

I det l?get funderar ?tminstone jag p? om regeringen ?verhuvudtaget tror p? politikens m?jligheter. Oftast anv?nder man antingen ekonomiska styrmedel eller lagreglering f?r att p?verka samh?llsutvecklingen, och antingen i form av mor?tter eller piskor. Men regeringen f?rs?ker inte ?ka antalet arbetstillf?llen genom offensiva satsningar, och inte heller satsa p? forskning och utveckling som p? sikt kan ge en starkare industri och fler jobb. Ist?llet s?nks skatterna och man hoppas att problemen ska l?sa sig sj?lva ? de arbetsl?sa f?r en coach ist?llet f?r jobb eller utbildning och kommunerna f?r f?rs?ka l?sa sina problem p? egen hand, sannolikt med nedsk?rningar.

Samtidigt som skolan kommer att st? inf?r stora nedsk?rningar de n?rmaste ?ren har skolminister Jan Bj?rklund helt andra recept f?r att styra eleverna: kvarsittning, avst?ngning och h?rdare krav. Att komma med individbaserade piskor, allts? f?rs?ka p?verka de enskilda eleverna n?r en stor del av problemet handlar om de ekonomiska resurserna och strukturen i skolan som helhet ? inte minst den utarmning av den kommunala skolan som friskolesystemet inneburit i m?nga kommuner ? ?r att missa m?let. Det inneb?r ocks? en risk att tappa en stor grupp barn och unga, liksom den generation som drabbades av skolnedsk?rningarna p? 90-talet och sedan varit i h?gre grad ?n tidigare generationer drabbade av ungdomsarbetsl?shet och sv?righeter att etablera sig p? arbets- och bostadsmarknaden.

Det Sverige beh?ver ?r varken h?rdare tag ist?llet f?r mer resurser, eller passivt v?nta p? att krisen ska g? ?ver med inneffektiva arbetsmarknadsinsatser under tiden. Vi beh?ver satsningar p? j?rnv?gar och annan klimatsmart infrastruktur, det finns stora bostadsbest?nd som beh?ver renoveras och en generation unga som inte kan flytta hemifr?n p? grund av bristen p? billiga bost?der och ett stort tryck p? mer utbildning och forskning. Tre omr?den d?r satsningar dessutom inneb?r god stimulanspolitik. Det g?ller ?ven mer pengar till kommunerna som kan g? till v?rd, skola och omsorg. Ekonomiska incitament och framf?r allt m?jligheter att utbilda sig, renovera bost?der, bygga j?rnv?g och satsningar p? v?lf?rden betyder riktiga jobb, investeringar f?r framtiden och en mjukare landning i krisen. Men det verkar vara f?r mycket att hoppas p? fr?n v?r uppgivna regering. Vad s?gs om lite tilltro till politikens m?jligheter?
Andra intressanta bloggar om: , , , , ,