Hur styr man egentligen?

F?rra ?ret initierades Arbetarr?relsens Forskarn?tverk och hade sin f?rsta vetenskapliga konferens. ?rets konferens g?r av stapeln 8-9 maj i Stockholm och i ?r ?r temat Politiskt styre och folkstyre i v?r tid. Hur skapar vi hållbara styrmodeller för att hantera finans- och klimatkriserna?

All info om den sp?nnande konferensen – d?r det ocks? g?r att presentera papers i en rad omr?den (?ven s?dana som inte direkt relaterar till temat) – finns p? forskarn?tverkets hemsida. Vill du g?ra en presentation, anm?l dig senast 25 april. Du kan ocks? l?sa mer p? Facebook. Det ?r dessutom alldeles gratis!

Andra bloggar om: , , , ,