Studiemedlet m?ste g? att leva p?

Ledartext publicerad i Tidningen Broderskap nr 14/09 (6 april).
Vem ska egentligen kunna utbilda sig? Fr?gan infinner sig n?r man l?ser bet?nkandet fr?n den Studiesociala kommitt?en som presenterades i veckan, s?rskilt i ljuset av regeringens politik p? omr?det i ?vrigt. Kommitt?en tillsattes f?r att f?rst?rka studenternas villkor och framf?r allt trygghetssystemen, men verkar mest vara inriktad p? genomstr?mning, dvs att f? igenom studenterna s? fort som m?jligt.

Tillg?ng till h?gre utbildning ?r f?ruts?ttning f?r utveckling – s?v?l f?r individen som f?r samh?llet. F?r individen en m?jlighet att f?rverkliga sina dr?mmar eller bredda sina m?jligheter inf?r framtiden, f?r samh?llet som helhet inneb?r en v?lutbildad arbetskraft och bildad befolkning en m?ngd positiva saker. Utbildning l?ner sig, helt enkelt. I m?nga l?nder, liksom i Sverige f?rr, ?r h?gre utbildning ett privilegium f?r n?gra f?. I Sverige har utbildningen genom medvetna politiska beslut blivit tillg?nglig f?r m?nga m?nga fler. Det handlar dels om en utbyggd h?gskola utan avgifter, dels om ett j?mf?relsevis gener?st studiemedelssystem tillg?ngligt f?r alla.

I princip ska tillg?ngen till h?gre utbildning inte styras av individens resurser eller bakgrund i Sverige. ?nd? spelar just detta stor roll ? det ?r 6-7 g?nger mer sannolikt att ett akademikerbarn l?ser vidare ?n ett barn till arbetare. D?rf?r ?r det allvarligt att regeringens politik liksom kommit?ens f?rslag syftar till sn?vare regler f?r studiemedel, mer betoning p? att studenterna ska arbeta vid sidan av studierna och en risk f?r ett begr?nsat studentinflytande. Utbildningen blir allt mer n?got f?r de s?kra som vet att de klarar sig, och allt mer ett risktagande den utan akademisk bakgrund inte unnar sig. Dessutom minskas antalet platser samtidigt som de m?nga 90-talisterna snart tar studenten.

Om Sverige ska st? sig i den internationella konkurrensen, men ocks? vara ett land d?r m?nniskor kan f?rverkliga sina dr?mmar, m?ste vi ha en kraftfull politik f?r h?gre utbildning. Ett bra f?rsta steg vore att g?ra studiemedlet m?jligt att leva p? – under hela utbildningen.
Andra intressanta bloggar om: , , , ,