V?l valda formuleringar i nytt vigselritual

Fr?gan om svenska kyrkans hanterande av den nya ?ktenskapslagstiftningen har varit i hetluften de senaste dagarna (jag skrev ett l?ngre inl?gg om detta h?romdagen).

Ekot rapporterar idag (liksom svd) att det gjordes vissa ?ndringar i vigselritualsf?rslaget p? kyrkostyrelsens sammantr?de ig?r, och nu finns ordet ?ktenskap med i f?rslaget som skickats ut p? remiss till domkapitel och stiftsstyrelser. I Ekots l?rdagsintervju med ?rkebiskopen i helgen ?gnades ganska mycket tid ?t det faktum att ordet ?ktenskap inte fanns med i utkastet (vilket ocks? k?rdes som nyhet p? ekot under l?rdagen), n?got som jag inte direkt uppfattade som en avsiktligt beslut utan snarare att man utg?tt fr?n den nuvarande v?lsignelseaktens ritual. Men nu blev ist?llet kyrkostyrelsens f?rslag mer likt den nuvarande vigselordningen. Det ?r inte varje dag man f?r h?ra gudstj?nstordningar citeras med allvarlig r?st i Ekots s?ndningar.
Hela f?rslaget ligger nu ute p? Svenska kyrkans hemsida (ladda ner pdf h?r) och jag m?ste s?ga att jag tycker att det ser v?ldigt bra ut. De delar i det gamla ritualet som ?nd? beh?vde en ?versyn har f?rb?ttrat rej?lt och de delar som h?ller ?r i stort sett of?r?ndrade. Om jag f?r gissa n?got om hur remissomg?ngen kommer g?, skulle jag tro att antalet alternativ vad g?ller s?v?l l?ften som ?vriga texter utvidgas, s? att det finns ett alternativ med man och hustru f?r dem som f?redrar det (vilket v?l borde g?ra det teoretiskt att anv?nda hustru och hustru exempelvis). S?kert kommer n?gra att ifr?gas?tta att man helt tagit bort (och inte bara gjort frivillig) bibeltexten d?r Jesus s?ger att ”… en man ska l?mna sin far och sin mor f?r att leva med sin hustru /../ vad Gud har fogat samman f?r m?nniskan allts? inte skilja ?t (Matt 19:4-6). Nu st?r det ju uttryckligen att andra bibeltexter ?n de f?reslagna f?r l?sas, s? den som vill ha med den texten kan g?ra s?. Men det kommer s?kert ?nd? diskuteras p? sina h?ll.

?verlag ?r det s?v?l vackra formuleringar som v?l valda bibelord. S?rskilt glad ?r jag ?ver en mina favorittexter i sammanhanget som inte finns med i nuvarande vigselordningen:

Rädsla finns inte i kärleken,
utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan,
ty rädsla hör samman med straff,
och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.
Vi älskar därför att Gud först älskade oss.
Om någon säger:? ?Jag älskar Gud?
men hatar sin broder, då ljuger han.
Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett,
kan inte älska Gud, som han inte har sett.
Och detta är det bud som han har gett oss:
att den som älskar Gud också skall älska sin broder.? (1 Joh 4:18-21)

De tvekl?st mest l?sta bibelorden, som K?rlekens lov (k?rleken ?r t?lmodig och god… 1 Kor 13:4-7, 13) och H?ga visans ord om att Stark som d?den ?r k?rleken (Höga V 8:6b-7) och flera andra finns kvar men har kompletterats med fler ?n dagens alternativ.

Den 15:e april g?r remisstiden ut, och d? ska domkapitlen, stiftsstyrelserna och l?ron?mnden yttrat sig. S?kert l?r det dyka upp en stor m?ngd spontanremisser ocks?. Mer l?r komma i fr?gan under v?ren.

Jag avslutar med de vackra nya inledningsorden om ?ktenskapet, som f?rhoppningsvis kommer att l?sas ?ver alla par som v?ljer att gifta sig i kyrkan i h?st:

Kärleken har sitt ursprung i Gud.
Förmågan att älska är Guds gåva till människan.
Att leva i äktenskap är ett ömsesidigt åtagande
att vilja bevara och fördjupa varandras kärlek,
att vilja dela varandras liv i medgång och motgång,
att vilja skapa ett öppet och varmt hem tillsammans
(och där ge barnen den trygghet de behöver).
Det innebär att vara varandra trogna
och att leva i förtroende och kärlek.

Därför behöver er gemenskap med Guds hjälp
vårdas i ömhet och omsorg.
I bön och gudstjänst, i Guds ord och sakrament
får ni hämta kraft för er vandring.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

2 svar på ”V?l valda formuleringar i nytt vigselritual

Kommentarer inaktiverade.