Svenska kyrkan f?rbereder sig f?r k?nsneutral ?ktenskapslag

Efter m?nga ?rs diskussioner verkar ju nu ?ntligen den k?nsneutrala ?ktenskaplagen bli verklighet, om ?n efter en m?rklig parlamentarisk l?sning med motioner ist?llet f?r proposition fr?n en oenig regering. Hur som, statsministern har utlovat en lag?ndring till sommaren, och nu har Svenska kyrkan b?rjat f?rbereda sig f?r vad en k?nsneutral ?ktenskapslag kommer inneb?ra.

Enlig kyrkans tidning p?g?r nu arbetet i kyrkostyrelsen med att snabbt f? fram ett f?rslag p? hur en vigselordning skulle kunna se ut, och tanken ?r att det ska bli en ordning som kan anv?ndas av alla brudpar oavsett om de ?r av olika eller samma k?n. Ordningen m?ste n?mligen ut p? remiss i tre m?nader och d?refter tas som f?rslag i kyrkostyrelsen senast i maj f?r att kunna l?ggas inf?r ?rets kyrkom?te. D? skulle en k?nsneutral ?ktenskapsritual kunna finnas om inte till lag?ndringen s? i alla fall till ?rsskiftet – under f?ruts?ttningen att kyrkom?tet s?ger ja.

Planeringschef Anders Lindberg (som ?r ansvarig tj?nsteman f?r fr?gan hos kyrkostyrelsen) trycker i artikeln p? att det h?r inte inneb?r n?got beslut eller viljeinriktning fr?n kyrkostyrelsen utan bara ska ses som en f?rberedelse f?r ett beslut som kommer att komma. Om statsapparen ibland ?r l?ngsam ?r kyrkan ofta ?nnu l?ngsammare i sitt beslutsfattande, och ska fr?gan inte helt hamna i bakvattnet beh?vs att beslut i ?r.

Samtidigt tyder det h?r ju p? att kyrkostyrelsen kommer att f?resl? att Svenska kyrkan ska beh?lla vigselr?tten och acceptera den nya lagstiftningen. Jag m?ste s?ga att jag ?r lite positivt ?verraskad ?ver utvecklingen – n?r den h?r fr?gan b?rjade diskuteras p? allvar i kyrkan f?r n?gra ?r sedan trodde jag att den k?nsneutrala ?ktenskapslagstiftningen skulle inneb?ra att kyrkan avsade sig vigselr?tten (n?got som s?kert andra samfund kommer att g?ra) och att ?ktenskapet blev helt civilr?ttsligt. I oktober 2005 skrev jag f?ljande p? bloggen:

?ven om det kommer ta ett tag, ?r jag r?tt s?ker p? att vi inom ett decenium har en k?nsneutral ?ktenskapslag, enbart borgerlig vigsel samt v?lsignelseakter f?r alla ing?ngna ?ktenskap – oavsett om dessa ?r sam- eller tv?k?nade. Det ?r en utveckling jag verkligen v?lkomnar.

Jag verkar allts? ha f?tt fel, inte bara i sak utan att utvecklingen ocks? g?tt fortare ?n jag hoppades d?. ? andra sidan kan ju ytterligare saker h?nda. D? tog jag ocks? st?llning f?r ett avskaffande av den kyrkliga vigselr?tten, en h?llning jag i princip fortfarande delar i teorin. Samtidigt har jag insett att nu ?r en d?lig tidpunkt att avskaffa vigselr?tten av flera sk?l, och om vigselr?tten inte ?r ett hinder f?r Svenska kyrkan att v?lkomna alla par, ?r den inte heller n?got st?rre problem i min mening.

Jag m?ste ocks? s?ga att det gl?der mig enormt om man lyckas f? till ett ritual som kan anv?das av alla par. S?kert kommer det finnas alternativa formuleringar som paret sj?lva kan v?lja bland – s? ser ju vigselritualet ut idag – d?r n?gra fomuleringar ?r mer traditionella medan andra ?ppna. Men oavsett vilka k?n de tv? kontrahenterna har, s? ?r dagens vigselritual problematiskt i hur det ?r formulerat kring m?n och kvinnor och kring relationer d?r det finns goda sk?l f?r en ?versyn. Det r?cker inte med speciall?sningar f?r s?rskilda situationer om en modern teologi om k?rlek, ?ktenskap och relationer ska manifesteras i kyrkan, vi m?ste fundera p? hur vi formulerar oss ?ven i de situationer som vi uppfattar som ”vanliga”. Kanske s?ger det minst lika mycket om hur ?ppen och v?lkomnande kyrkan egentligen ?r.

L?s ?ven andra bloggares intressanta ?sikter om , , , , , ,

?

3 svar på ”Svenska kyrkan f?rbereder sig f?r k?nsneutral ?ktenskapslag

 1. Jag tror nu inte oenigheten ?r v?nster-h?ger, utan fundamentalist-modern. Sj?lv kan jag utan problem tillh?ra den politiska h?gerskalan och vara b?de inklusiv och bejaka k?nsneutrala ?ktenskap, samtidigt som jag anser t ex kvotering och andra politiska tv?ngsmedel ohemula.

  Skiljelinjen g?r s a s mellan att ge det man inte politiskt kan reglera sin legitimitet, dvs k?rlek och k?nspreferenser osv, och det man normativt vill p?tvinga i sin politiska ambition att f?rb?ttra (?) samh?llsutvecklingen. Det senare kr?ver l?ngt mer ?n bara politiska ?verv?ganden …

 2. Jag h?ller i viss m?n med, precis som du skriver finns m?nga till h?ger som v?lkomnar och arbetar f?r hbt-personers r?ttigheter och plats i kyrkan. Konservatism i olika fr?gor g?r ofta hand i hand, men inte alls n?dv?ndigtvis.

 3. Konservatism ? ?r det ett kraftuttryck?
  Som moderat och kristen s? anser jag att ?ktenskapslagstiftningen skall g?lla f?r alla par. Men Staten b?r enligt min mening svara f?r registrering av alla ?ktenskap. Vigselr?tten ?verf?ras till staten och Svenska Kyrkan arbeta fram h?gtidliga v?lsignelseakter.
  ?r man konservativ d??
  Men st?mmer uttolkningen av bibelorden med v?r religion kan jag inte inv?nda. Men ibland blir man fundersam hur man tolkar.

Kommentarer inaktiverade.