Mindre diskriminering med tydliga meritkrav

Idag har ekot f?r ovanlighetens skull en positiv nyhet om konsekvenser av regeringens beslut. Det ?r de nya rutinerna f?r tills?ttning av statliga toppjobb som har resulterat i att s?v?l kvinnor som m?nniskor med utl?ndsk bakgrund som inte l?ngre ?r underrepresenterade bland tills?ttningarna. Reglerna inneb?r bland annat offentliga utlysningar med annonsering och tydliga s?kprofiler med detaljerade listningar av vilka meriter som kr?vs.

Nu finns det andra saker man kan klaga p? hos regeringens utn?mningspolitik – sparkandet av k?nda socialdemokrater till exempel – men av den h?r framg?ngen kan man l?ra sig ett och annat. Framf?r allt att tydligg?randet av meriter gynnar de grupper som missgynnas i vanliga fall, och att v?r omedelbara eller oreflekterade bild av ”kompetens” inte alltid leder tanken r?tt. N?r man f?rtydligar vad som faktiskt kr?vs f?r att klara av ett jobb kanske det visar sig att det inte ?r den som vid f?rsta intrycket f?refaller ”kompetent” som ?r b?st l?mpad. Kompetens ?r ju inte n?got objektivt eller okomplicerat begrepp utan tv?rtom n?got som fylls med olika f?rest?llningar och d?rmed beh?ver definieras. Det blir ju ocks? tydligt i denna granskning att s?v?l kvinnor som m?nniskor med utl?ndsk bakgrund varit diskriminerade i den tidigare utn?mningspolitiken.
Jag ?r inte fr?mmande f?r positiv s?rbehandling eller i vissa fall kvotering om det beh?vs i vissa sammanhang. Men att med tydlighet och goda rutiner motarbeta diskriminering och missgynnande strukturer ?r en given ?tg?rd f?r b?ttre rekrytering som de allra flesta sammanhang skulle kunna till?mpa.

?ven DN skriver om detta.? Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

3 svar på ”Mindre diskriminering med tydliga meritkrav

 1. Diskrimineringen kommer att fortg?. Det blir n?mligen sv?rt att bevisa att den s?kande till t.ex ett jobb ?r f?r gammal, f?r ung, har sm?barn, ?r invandrare osv. n?r tj?nsterna tills?tts.

  Dessutom kommer jag in i Din blogg fr?n flera jobbsajter och d?r har jag reagerat p? de allt h?gre kr?vda kompetenskraven.

  Idag kr?vs det akademiska examina f?r i stort sett alla jobb som ?r utannonserade.

  Det inneb?r att ?vrig diskriminering ?r det inga sv?righeter att inneh?lla eftersom man kan h?nvisa till utbildningskompetensen, f?r gammal utbildning, kravspecifikationen etc.

  Sedan kan jag ocks? se en prioritering n?r jag ringer p? de som har referenser p? den ort dit det s?ks personal. Detta ?r tror jag ocks? ett s?tt att komma ifr?n att man inte f?r diskriminera n?gon?

  Emellertid hoppas jag att jag f?r fel och Du r?tt!

  Vi beh?ver en ny regering som priorierar kunskap oavsett ?lder, varifr?n man kommer, om man ?r sm?barnsmamma, om man ?r ung, om man har p? papperet gammal utbildning och en ovilja att validera.

 2. Ut?ver att ingen kommer att medge att de anv?nder exempelvis ?lder som variabel i forts?ttningen men g?r det ?nd? s? finns ocks? problemet att de utannonserade jobben f?r kvalificerade tj?nster ofta har givna kandidater.

 3. Jo, jag menar ju inte att diskriminering inte finns eller inte kommer att fortg?. Tv?rtom var ju min po?ng att det h?r visar p? att n?r man inte aktivt arbetar med fr?gorna uppst?r osynliga strukturer. Att aktivt arbeta – och d? tror jag som sagt att s?v?l positiv s?rbehandling som andra metoder har sin plats – f?r att m?nniskor ska ha lika m?jligheter i arbetslivet och att r?tt person ska vara p? r?tt plats ?r ?tminstone ett steg ?t r?tt h?ll.

  Det som du tar upp Eva ?r intressant men sv?rt. Hur ska man bed?ma och v?rdera kunskap som inte ?r formell kompetens? Jag tror trots allt att h?gre utbildning har ett v?rde och att vi beh?ver mer utbildning i Sverige, men visst finns det ocks? andra erfarenheter som ?r v?rdefulla och viktiga. ? andra sidan, hur m?ter man den, och hur undviker man att andra saker som kontakter, sl?ktskap, lojalitet osv v?ger tyngre? D? ?r ett betonande av formella meriter ett s?tt att undvika nepotism. Inte minst inom den politiska sf?ren ?r ju detta ett problem – man m?ste ha m?nniskor anst?llda som ?r lojala med den politiska linjen och som man litar p?, ? andra sidan skulle mycket av det politiska livet m? betydligt b?ttre av mer sj?lvst?ndigt t?nkande och mindre dumlojalitet.

Kommentarer inaktiverade.