Tveksamt med ?siktsregistrering av pr?ster

Tidningen Dagen skriver nu om den enk?t fr?n svt:s rapport som skickats ut till Svenska Kyrkans pr?ster om deras inst?llning till vigsel av samk?nade par. Bland pr?ster har den diskuterats ett tag (se exempelvis Stora Syster i Vassen), framf?r allt det faktum att enk?ten inte ?r anonym utan tv?rtom f?rv?ntas de svarande ange s?v?l namn, f?rsamling som telefonnummer. Mer ?n en har inte velat svara eller valt att avst? fr?n fr?gorna.

I artikeln i Dagen verkar den ansvarige journalisten p? Rapport Jonas Olsson ganska of?rst?ende inf?r att n?gon skulle ta illa upp och tycker att det ?r ganksa okontroversiella fr?gor. Och visst antar jag att de flesta pr?ster f?r sin egen skull tnkt igenom sin inst?llning till vigsel av samk?nade par, och f?r n?got ?r sedan uppgav tv? av tre kyrkoherar att de kan t?nka sig viga samk?nade par. Men fr?n det till att vilja okommenterat svara ja och nej p? fr?gor som man vill kunna f?rdjupa sig i, och riskera att h?ngas ut med namn och bild f?rst?r jag inte k?nns s? kul. Min egen inst?llning i fr?gan ?r ju k?nd – s?v?l fr?n bloggen som kyrkom?tets r?stprotokoll – men jag skulle nog ?nd? vara tveksam till att svara p? den h?r enk?ten om jag f?tt den. Jag skulle inte vilja bidra till n?gon sorts ”homofoba pr?ster – vi har hela listan”-journalistik. Det gynnar varken kyrkan som helhet eller f?rtroendet f?r varandra inom kyrkan.

Dessutom finns ju en del tveksamheter vad g?ller tillf?rlitligheten – en sociolog skulle aldrig g?ra en icke-anonym enk?t p? det h?r s?ttet, och jag betvivlar starkt att reslutatet kommer bli s?rskilt r?ttvisande. Och jag tror att en anonym, tillf?rlitlig enk?t skulle vara betydligt intressantare som nyhetsmaterial ?n en mer spekulativ uth?ngningsrapportering.
Jag h?r f?r ?vrigt till dem som inte ?r ?vertygad om att staten och/eller kyrkan b?r tvinga alla pr?ster att f?rr?tta vigslar f?r samk?nade par (eller andra par, f?r den delen). Jag uppfattar varken att diskrimineringsfr?gan ?r n?got problem eller att det skulle vara j?mf?rbart med samvetsklausulen i fr?gan om pr?stigda kvinnor som fanns tidigare. Men det ska jag ?terkomma till i ett annat inl?gg.

L?s ocks? Brygubben.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

1 svar på ”Tveksamt med ?siktsregistrering av pr?ster

  1. Svenska Kyrkan ?r f?rl?tande och ?versl?tande. Det man av teologiska sk?l kommit fram till att vara Guds vilja kan man bortse ifr?n – v?jningsm?jligheten ligger inom r?ckh?ll. T.ex kvinnopr?ster vid altaret,
    Fr?ga har man utklarat varf?r v?jningstillst?nd ges i fr?gan?
    Missionsprovinsen var ju hygglig som avvek fr?n Svenska Kyrkan eftersom de inte delar samma uppfattning som SVK till?mpar.
    Livrem och h?ngslen i ?ktenskapsfr?gan. Om staten har vigselr?tten kommer fr?gan bort fr?n SvK:s agenda.
    Men man skulle kunna ?stadkomma h?gtidliga v?lsignelseakter f?r de som vill ha det. Humanister som ?r ateister gifter sig ju i Svenska Kyrkan, sv?rmors p?bud v?ger i de fallen tyngre ?n tron p? Gud.

Kommentarer inaktiverade.