H?gs?song i utredningsbraschen

S?h?r veckan innan jul verkar det vara h?gs?song i utredningsbranschen – f?rutom ekonomin s? har nyheterna dominerats av en v?g av statliga utredningar som presenterats. Bara den senaste veckan har grundlagsutredningen, yrkeskrav i ?ldreomsorgen, public service-utredningen, f?rvaltningskommitt?n, spelutredningen, utredningen om lavaldomen, patientens r?tt, friskoleutredningen, l?ngtidsutredningen (detta fantastiska namn!), yrkesl?rarutbildningsutredningen, barnbrottsutredningen samt helikopterutredningen. Dessutom (visserligen inte samma sak, men ?nd?) landade p? min hallmatta h?romdagen Styra och leda – slutbet?nkandet fr?n Svenska Kyrkans egen Demokratiutredning.

Den mest intressanta utredningen f?r min egen del i den h?r v?gen kom dock f?r en dryg vecka sedan: Sj?lvst?ndiga l?ros?ten, bet?nkandet fr?n den sk autonomiutredningen. Under utredningens g?ng har det funnits en del oro fr?n studentr?relsen, framf?r allt ?ver risken att samtliga l?ros?ten skulle privatiseras eller l?ggas i stiftelser och d?rmed riskera att underminera s?v?l studentinflytande som studenternas r?ttigheter i ?vrigt, liksom minskad insyn i verksamheten. Resultat blev i min mening inte alls s? illa som det skulle kunna bli – utredaren f?resl?r att l?ros?ten ska bli en s?rskild offentligr?ttslig organisationsform som fortfarande skulle vara statliga men inte direkta myndigheter som idag utg?r en del administrativa hinder f?r unviersitet och h?gskolor till exempel vad g?ller att ing? avtal. Dock kommer de fortfarande st? under tillsyn fr?n HSV, JO, JK och Riksrevisionen, styrelsens majoritet samt ordf?rande tills?tts av regeringen (om ?n efter f?rslag fr?n l?ros?tet), ofentlighetsprincipen ska g?lla och examensordningen fastst?lls av regeringen. Studenterna ska ocks? vara representerade p? alla niv?er.

Visst fog f?r oro finns fortfarande – exempelvis sfs och uppsala studentk?r oroar sig ?ver det faktum att l?ros?tesstyrelserna f?r ansvaret f?r att ?vervaka valen av studentrepresentanter, vilken underminerar studenternas r?tt att organisera sig sj?lva. I v?rsta fall kan ledningen v?lja ”bekv?ma” studentrepresentanter som inte br?kar och inte heller driver studenternas intressen. Det ska bli v?ldigt sp?nnande att f?lja remissarbetet och kommande debatt under v?ren i fr?gan.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

L?s ocks? utredarens artikel p? DN debatt .