N?stan 30 inl?gg

… av ett tiotal personer blev det p? Kyrkom?tesbloggen under kyrkom?tets f?rsta session. Kanske dyker det upp n?gra reflektioner under uppeh?llet ocks?, men med all s?kerhet ?r vi tillbaka med minst lika stor kraft n?r kyrkom?tet ?terupptar sina f?rhandlingar i slutet p? oktober.

4 svar på ”N?stan 30 inl?gg

  1. Det uppskattas, men jag hade f?rst?s v?ntat mig n?got om demokrati- och valfr?gorna, inte minst ur ett SKUT-perspektiv. Vet att du inte kan prata f?rr?n utredningen best?mmer sig f?r att kommunicera ut?t, men n?r ?r det?

    – Ot?liga Ola

  2. Vad g?ller utlandskyrkoutredningen har vi nyss f?tt f?rl?ngd tid av Kyrkostyrelsen och ska komma med v?rt slutbet?nkande senast i augusti -09. S? det dr?jer innan jag kan s?ga n?got om den, mer ?n att arbetet forts?tter och g?r fram?t och jag har gott hopp om att vi kommer hitta en bra l?sning.

    Valfr?gorna som var uppe i ?rets kyrkom?te skrev jag inget om eftersom de i alla fall utom ett var rena upprepningar av s?dant som avgjordes f?rra ?ret och d?rmed inte ledde till n?gon direkt diskussion. Undantaget ?r fr?gan om inskr?nkt valbarhet till stiftsfullm?ktige (att man bara kan bli vald fr?n det kontrakt d?r man bor) och jag tyckte ?rligt talat inte att det var en s? het fr?ga… Utskottet har iaf f?reslagit att kyrkostyrelsen ska ?terkomma med ett f?rslag om inskr?nkt valbarhet men det kommer bli f?rst n?sta val (-13).

  3. Gillar n?r man kan best?lla bloggning… Hehe… Sj?lvklart ?r en del av de d?r fr?gorna riktigt riktigt tr?kiga, men det finns tilltr?ckligt med n?rdar i bloggosf?ren f?r att n?n ska bry sig.

    Ang?ende inskr?nkt valbarhet till stifts-fum noterar jag att det ?r en het fr?ga f?r utlandskyrkan, eftersom det ?terigen cementerar strukturer d?r kyrkans utlandssvenskar inte kan delta i beslut som p?verkar dem. ”Vilket kontrakt sa du? Asia East Pacific? N?h, det verkar inte ligga i Visby stift.”

  4. Well, i dagsl?get ?r ju utlandssvenskarnas representation (eller brist p?) reglerad p? s?rskilt s?tt i kyrkoordningen, och hur det kommer se ut i och med utredningens f?rslag ?r allts? f?r tidigt att s?ga. Men om man ser till utredningens direktiv s? ska inflytelsefr?gorna vara en av de saker som ska l?sas i utredningen, och det kommer vi ocks? att g?ra i n?gon form.

Kommentarer inaktiverade.