?ntligen!

Inte en dag f?r tidigt har nu r?dslagsgruppen om v?lf?rd kommit fram till att det i socialdemokraterna finns ett starkt st?d f?r en ?kad individualisering av f?r?ldraf?rs?kringen – och kommer f?resl? en tredelning f?r att senare sikta mot en helt individualiserad f?r?ldraf?rs?kring, ber?ttar ekot och svd idag. Hurra!

Uppdatering: N?gra l?ngre kommentarer hinns inte med idag. L?s ist?llet vad jag skrev n?r partistyrelsen kom med f?rslaget att inte individualisera mera f?rra g?ngen det var aktuellt, 2005. Och till kommentatorer som tror att helt delad f?r?ldraledighet inneb?r att det inte g?r att amma vill jag bara p?minna om att om man delar helt lika och tar ut f?r?ldraf?rs?kringen p? ”helfart” (vilket man allts? inte beh?ver g?ra och m?nga tar ut ”l?ngsammare”) s? inneb?r det ?nd? att den mamman om hon ?r hemma f?rst ?r hemma i 6,5 m?nad. F? mammor helammar l?ngre ?n s?. I det ”tredelade” f?rslaget kan mamman vara hemma (?terigen med ”hel” f?rs?kring) drygt 8 m?nader.
Andra bloggar om: , , , , ,

8 svar på ”?ntligen!

 1. Hur hade detta drabbat oss n?r vi fick barn? Jag hade f?tt avsluta mina studier. Frun hade f?tt s?tta sig p? arbetsf?rmedlingen med sm?rtsam mj?lkstockning. Jag skulle, med v?ld, beh?va tvinga en bebis till att ta flaskan vilket hon v?grade i ?ver ett ?r.

  Detta ?r en sjuk syn p? f?r?ldraskap. Pappor kan INTE ERS?TTA mammor. F?r?ldrapenningen ?r INTE till f?r f?r?ldrarnas b?sta, den ?r till f?r BARNETS b?sta.

  Vem ?r b?st p? att avg?ra detta? Verklighetsfr?nv?nda politiker med h?ga inkomster som aldrig beh?ver bry sig om sin egen f?r?ldrapenning eller f?r?ldrarna som lever med sina barn? L?t inte en sjuk syn p? att j?mst?lla allt g? ut ?ver barnen (eller gl?ms dessa bort). T?nk p? barnen n?gon g?ng. N?r de ?r riktigt sm? beh?ver de mammorna mer ?r de beh?ver papporna.

  F?rresten. I samma ?rende skrev jag till Mona Sahlin f?r n?gra ?r sen n?r dessa galenskaper var p? tapeten. N?r jag p?pekade att ?ven WHO, avseende barnets h?lsoaspekter, rekommenderar amning som en stor del av dieten (en syn som ?ven socialstyrelsen accepterat) fick jag svaret ”Det finns ju bra ers?ttningsprodukter”. D?r har du en politikers syn p? hur vi ska l?ga upp v?ra barn p? den politiska korrekthetens altare.

 2. Greger: WHO rekommenderar helamning i sex m?nader. D?refter beh?vs annan mat, bland annat f?r att halten j?rn ?r f?r l?g i br?stmj?lk. Delas alla m?nader, allts? ocks? de p? l?gsta niv?, lika kan varje f?r?lder vara hemma ?tta m?nader. Syftet med f?rslaget ?r inte att pappor ska ers?tta mammor utan att barn ska f? en djupare kontakt med b?da sina f?r?drar, samtiigt som kvinnor kan f? en b?ttre st?llning p? arbetsmarknaden.

  Marta: Jag ser en risk med mer individualiserad f?r?ldraf?rs?kring. Redan idag tar m?nga kvinnor ut f?rre dagar ?n det antal de faktiskt ?r hemma f?r att spara dagarna. Min farh?ga ?r att f?rslaget bara inneb?r att kvinnor ?r hemma lika l?nge som idag men med l?gre ers?ttning. P? n?got s?tt m?ste ett system byggas som motverkar detta, annars kanske vi i slut?ndan f?r en l?sning som f?rs?mrar kvinnors ekonomiska situation och inte leder till n?gon f?rb?ttring p? arbetsmarknaden.

 3. Jo, Karin, om man tycker/tror att det ?r viktigt f?r barnet att det ammas, blir barnets mat en viktig parameter i planeringen. Och du g?r en logisk kullerbytta – om man g?r bed?mningen att en viss utformning av f?r?ldrapenningen om?jligg?r amning i den utstr?ckning man av olika anledningar vill ha, har man inte sagt n?gonting alls om f?r?ldrapenningen l?mpligast utformas om den parametern inte ?r med i resonemanget.

 4. ?r inte detta n?got att vara djupt skeptisk emot och motarbeta med alla medel ist?llet f?r n?got att skrika ”hurra, hurra, hurra” f?r?

  Borde inte f?r?ldraf?rs?kringen ist?llet h?llas borta fr?n centimeterkl?fingriga politiker och disponeras fritt av f?r?ldrarna? F?r?ldraf?rs?kringen ?r v?l i f?rsta hand avsedd f?r barnet och barnets b?sta?
  Genom att f?rbjuda f?r?ldrarna att fritt best?mma sj?lva hur de vill ta ut den omyndigf?rklarar ju (s) f?r?ldrar, ”ni vet inte vad som ?r b?st f?r er men VI vet!”

  F?rklara detta f?r mig, n?gon, hur omyndigf?rklaring och f?rbud kan ge upphov till hurrarop.

 5. Sanningen ?r ju att det ?r den i paret som har ett underbetalt skitjobb som tar ut flest f?r?ldraf?rs?kringsdagar. Oftast ?r det en kvinna men det beror ju p? att sossarna h?llit nere l?nerna o villkoren f?r kvinnodominerade jobb.

  Att man nu satsar p? ekonomisk krigf?ring mot arbetarklassen ist?llet f?r att r?tta till problemet s?ger mycket om var partiet har hamnat. Varf?r inte kr?va k?nsdelad sjukf?rs?kring ox?, problemet ?r ju densamma kvinnor g?r sjukskrivna mer ?n m?n?

Kommentarer inaktiverade.