Skriv under klimatuppropet!

Ni har v?l inte missat klimatuppropet fr?n Svenska kyrkan, Svenska naturskyddsf?reningen och Svenska FN-f?rbundet? De tre folkr?relserna ska tillsammans bilda opinion, ordna aktiviteter och samla st?d f?r sina krav till regeringen. Kraven ?r tv?:

Regering och riksdag m?ste besluta att

  • v?xthusgasutsl?ppen i Sverige minskas med minst 40 % till 2020 fr?n niv?n 1990
  • kraftfullt ?ka st?det till klimatarbete i utvecklingsl?nder – ut?ver bist?ndet

Uppropet kan skrivas under p? alla tre organisationernas hemsidor. D?r kan man ocks? skriva ut listor att samla fysiska namnunderskrifter p?, l?sa mer om kampanjen eller delta i en t?vling genom att ordna n?gon form av aktivitet i samband med kampanjen. Kampanjen n?mndes ocks? – s?klart – n?r naturskyddsf?reningens generalsekreterare Svante Axelsson sommarpratade i f?rra veckan.
Andra bloggar om: , , , , , , , ,