Stor forskningssatsning p? religion som samh?llsfaktor

Ig?r tillk?nnagav Vetenskapsr?det vilka 20 s?rskilt starka forskningsmilj?er i Sverige som tilldelats sk Linn?st?d. Det ?r stora anslag, 5-10 miljoner ?rligen ?ver upp till 10 ?rs tid f?r forskningssatsningar inom olika omr?den. Och f?rutom att det alltid ?r kul n?r det delas ut mycket pengar det forskning, s? ?r det extra roligt att ett av dessa omr?den ?r p? mitt forskningscentrum! Ans?kan Religion som samh?llsfaktor ? aktuella utmaningar f?r demokrati och r?ttssamh?lle/The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy var allts? en av dem som beviljades st?d – och nu inr?ttas ett sk Centre of Excellence med forskare fr?n framf?r allt teologiska och juridiska fakulteterna som i fem olika teman ska forska kring religionens p?verkan p? samh?llet. Och i ett av dessa teman (om samspelet mellan samh?llsf?r?ndring och religi?s f?r?ndring) ska min kommande avhandling ing?. Huvuds?kande ?r min professor Anders B?ckstr?m och f?r Juridiska fakulteten ?r dekan Maarit J?nter? Jareborg ansvarig.

F?rutom att det s?klart k?nns supersp?nnande att f? ing? i en s?dan h?r forskningssatsning s? k?nns det framf?r allt j?tteroligt att Vetenskapsr?det vill satsa p? forskning kring religionens samh?llsrelevans. M?nga religionsvetare har k?nt av ett ?kande intresse, och fr?gor kring religion och politik, religion i offentligheten och religionsfr?gor i samband med lagstiftning – inte minst familjer?tt – ?r aktuella och br?nnande. Att det nu ges m?jlighet att ta ett stort samlat tv?rvetenskaplig grepp kring dessa tror jag kan intressera fler ?n bara de redan engagerade religionsforskarna.

Mer om Impact of religion kan man l?sa i ans?kan som finns i sin helhet h?r (pdf p? engelska) eller den svenska popul?rvetenskapliga sammanfattningen h?r (pdf).

Uppdatering: Kyrkans tidning skriver om projektet.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,