Om tillståndet i integrationsdebatten

I två intressanta artiklar på DN:s kultursidor (igår och idag) skriver Stefan Jonsson om den strukturella diskrimineringen och hur den omfattande forskningen och statliga utredandet på området de senaste åren gått spårlöst förbi i såväl politisk debatt som i politiska förslag. Utredning efter utredning har kartlagt diskrimineringen och dess mekanismer, och framför allt slagit fast: det är inte ett ”invandrarproblem”, utan ett samhällsproblem. Lösningarna ligger inte i säråtgärder utan i att se på helheten. Det betyder inte, säger Jonsson, att det finns nån stor ond rasistisk konspiration, men att lika väljer lika och det ger effekter på helheten. Men som han skriver (i dagens artikel), det är en obekväm sanning som Sverige inte vill veta om sig självt. Och särskilt inte från forskare som har konstiga namn eller talar med brytning.

Förutom det förtjänstfulla i att sammanställa och peka på diskrepansen mellan (massiv) forskning och utredning å ena sidan och bristen på politiska förslag å andra sidan, tycker jag det här är det intressantaste i de två artiklarna. Jonsson pekar på att en stor sak trots allt hänt: de utredare och forskare som varit aktuelle i det här skeendet är inte ”vita svenskar” utan har själva någon form av migrationsbakgrund. Det är inte majoritetssamhällets experter som talar om ”invandrarproblemen” här. Och det är en viktig utveckling. Svensk antirasism har länge varit märkligt ”vit”, fokuserat mycket på extremism och uttalade rasistiska och nationalistiska rörelser och många talespersoner har varit avhoppare eller andra ”experter”. De är naturligtvis viktiga att hålla koll på, men en verklig folkrörelse mot rasism måste till stor del bygga på de som själva utsätts för rasismen – på samma sätt som män självklart kan delta den feministiska kampen men utan en bas av kvinnnor blir den ett teoretiskt projekt utan verklighetsförankring.

Föga förvånade har de liberala bloggarna redan börjat dissa Jonsson. Och i en del kommentartrådar dyker de obehagliga personangreppen på fr a Kamali (som Jonsson skriver om i artiklarna) upp igen. Jag hoppas på en mer konstruktiv debatt framöver.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

6 svar på ”Om tillståndet i integrationsdebatten

 1. Jag blir s? dj?vla tr?tt p? att h?ra all proffstyckare snacka om ”RASISM”. Inget av denna stora debatt har n?got med rasism att g?ra. Ordet rasism ?r missbrukat och handlar om skillnader mellan raserna. Inget annat.
  Det enorma problem vi har i dag, som merparten av vanligt svenskt folk kokar av, best?r i en ohejdad invandring av kulturella och framf?r allt religi?sa grupper, som inte ?nskar fungera i samspel med det svenska samh?llet.
  DETTA ?r vad som kostar stora resurser, bidrar till ?kad kriminalitet och skapar hat mellan svenskar och invandrare.
  Ingen inom makteliten vill erk?nna detta, eftersom de aldrig beh?ver bo granne med Achmed som stj?l barnens cyklar, eller Kmet som v?ldtar n?gons syster eller Lobdan som driver en pizzeria och knappt betalar n?gon skatt.
  Jepp, detta ?r vad f?rdomarna ber?ttar men det ?r ocks? svidande sanningar i det verkliga livet, som alla ”fina” personer v?ljer att blunda inf?r!

 2. Jo, det ?r precis det h?r som ?r rasism. Att tillskriva m?nniskor egenskaper, dela upp ”oss” och ”dem”, att h?rleda negativa saker till en odefinierad grupp som ”invandrare” som ?r helt annorlunda ?n ”svenskar”.
  Oavsett om man menar detta grundat i biologi eller kultur eller religion finns det inget annat ord f?r det ?n rasism.

 3. Marta, jag skrev att Kamali ?r en rasist och charlatan, och jag st?r f?r vartenda ord d?r. Han ?r rasist f?r att han kollektivt skuldbel?gger det svenska folket f?r n?got som inte ens ?r bevisat existerar (allts? strukturell rasism/diskriminering) och han ?r en charlatan d?rf?r att hans bet?nkande bygger p? den felaktiga premissen att denna strukturella rasism/diskriminering de facto existerar.

  En riktig forskare hade naturligtvis f?rst och fr?mst unders?kt f?rekomsten av denna sak innan man huvudstupa kastar sig in i ett socialdemokratiskt best?llningsarbete vars utg?ng man kunde ha r?knat ut l?ngt p? f?rhand.

  F?r ?vrigt vill jag komplimentera dig f?r en ytterst estetiskt tilltalande blogg, har tyv?rr inte hunnit unders?ka om inneh?llet ?r lika vackert men f?r hoppas jag finner den tiden n?gon g?ng. Lev v?l!

 4. Det ?r att fara ovarsamt fram med begreppen om man slentrianm?ssigt avf?rdar all kritik mot det m?ngkulturella konceptet som rasism och S? j?kla tr?ttsamt att h?ra p?. Det ?r inte rasism att REAGERA p? att allt mer av offentliga utgifter ?tg?r till att f?rs?rja individer som har f?ga eller ytterst sm? m?jligheter att n?gonsin f?rs?rja sig sj?lv och som dessutom f?r detta sociala arv vidare. Det beh?ver inte vara n?got FEL p? dessa m?nniskor i sig, de har bara hamnat fel! Hur fasen man ?n vill, kan man inte g?ra en r?kmacka med ett halvt hekto leverpastej. Man kan faktiskt se en klar skillnad mellan individer som kommer hit fr?n kulturella kontext som ?r oss n?rst?ende och andra som har HELT andra v?rderingar, normer och f?rest?llingar. Det ?r s?lunda inte rasism att exempelvis KONSTATERA (som Riksradions P1-Tendens) att mellan 60-70% av irakierna i Sverige st?r utanf?r arbetsmarkanden och att detta i m?nga fall ?r ett aktivt VAL, d? man inte anser det ”v?rdigt” att ta l?gkvalificerade jobb inom servicesektorn. Det ?r heller knappast rasism att konstatera att 80% av somalierna OCKS? st?r utanf?r arbetsmarknaden, att den psykiska oh?lsan i denna grupp ?r omfattande och likas? kriminaliteten. Det ?r inte FEL p? somalierna och irakierna, d?r ?r m?nniskor precis som vi med samma maslowska behov, men deras f?ruts?ttningar att leva ett v?rdigt liv i ett land som Sverige ?r tyv?rr begr?nsade. Hur mycket av v?ra gemensamma resurser kan det d? anses motiverat att avs?tta p? dessa individers fortsatta vistelse h?r p? det allm?nnas bekostnad? Skall vi vara ”sn?lla” s? finns det ju b?de effektivare och r?ttvisare s?tt att vara sn?lla p?… F?r samma summa som man f?rs?rjer en somalisk sexbarnsfamilj -med ensamst?ende mamma- i Bergsj?n och med extra resurser tilldelade skola etc, skulle man kunna hj?lpa en hel BY d?rnere…

  M?nniskan ?r en flocklevande biologisk varelse med vissa av naturen givna f?ruts?ttningar f?r sin existens. Vi har ett inprogrammerat revirt?nkande som naturen f?rsett oss med och syftet ?r att s?kerst?lla v?r existens inom v?rt habitat. Evolutionen har anpassat oss olika utifr?n de f?ruts?ttningar vi ”framavlats” i generationer. Till detta kan vi koppla ett kulturellt och socialt arv som ytterliggare formar oss och d?r vi med mer eller mindre stora avvikelser inordnas i ett sammanhang ihop med v?r omgivning. Den sociala fernissan f?rser oss exempelvis med empati och reglerar v?rt s?tt att hantera konflikter. Det ?r inte rasism att konstatera detta.

 5. Hej Marta,

  Observera att jag endast har hunnit l?sa f?rsta artikeln.

  Jag tycker att Stefan Jonsson, f?renklar situationen eller snarare kanske sk?r bort en viktig bit. Det handlar inte BARA om att lika v?ljer lika, och att invandrare eller personer med utl?ndsk bakgrund v?ljs bort pga. att de inte tillh?r gruppen. Invandrare (som begrepp i det svenska samh?llet) ?r knappast ett forml?st och tomt ”de Andra”, utan snarare ett ganska v?ldefinierat begrepp (som anv?nds i ett motsatspar f?r att definiera svenskar och det svenska). Rasistiska f?rest?llningar finns i det svenska samh?llet och det finns en rasistisk struktur (b?de ideologiskt och materiellt) i det svenska samh?llet. Dessutom verkar Jonsson anv?nda ”utanf?rskap” som ett politisk begrepp, vilket jag anser ?r problematiskt.

  Slutligen, kul att du har b?rjat blogga igen!

  /Mvh.
  Tony

 6. Urs?kta, men hur kan n?gon f? f?r sig att kalla mig liberal? Jag bara undrar…

  Jag ?r mot marknadshyror och f?r subventionerad allm?nnytta
  Mot kapitalexport och f?r nationaliserad finanssektor
  F?r ?kad polismakt och d?dsstraff
  Gr?nserna vill jag st?nga, minimal TUT-invandring f?r FN-flyktingar
  Facket ska ha mer makt ?n de har idag – nationellt l?nemonopol g?r f?re EU-direktiv
  Bort med m?ngkulturen och in med assimileringen
  Skatterna ska vara progressiva, billig sjukv?rd och utbildning i offentlig regi

  S? kontentan ?r att etiketten liberal p? mig ?r lika malplacerad som konservativ p? Mona Sahlin… sen kan man ju tycka vad man vill om mig (och Sahlin).

Kommentarer inaktiverade.