S?g nej till bilkr?vande k?pcentrum utanf?r Uppsala

Den borgerliga majoriteten i Uppsala kommun vill bygga ett nytt stort k?pcentrum i ?stra Fuller?, 7 km norr om Uppsala. Idag finns fyra sk externhandelsplatser i utkanten p? vardera sidan om Uppsala, och det ?r de platser som ?r fastslagna i ?versiktsplanen, ett v?l f?rankrat dokument d?r stadens l?ngsiktiga utveckling planeras. Nu vill majoriteten allts? g? emot ?versiktsplanen och till?ta ett nytt stort k?pcentrum l?ngt fr?n stan. Redan nu ?r det p? g?ng en f?rdubbling av handelsytan p? stora Gr?nby centrum och byggande av mer handel i centrum. Fuller? skulle kr?va en ytterligare f?rst?rkning av v?garna p? nybyggda avfarterna p? E4:an vid omr?det. Det skulle helt enkelt inneb?ra en kraftig ?kning av on?dig biltrafik. K?nns knappast som en modern klimatpolitik f?r framtiden.
Just nu p?g?r samr?det, d?r programmet f?r omr?det ?r ute p? ”remiss” d?r kommunbor liksom olika intressen har m?jlighet att komma med synpunkter. Om du ocks? tycker att det ?r en d?lig id? att bygga omoderna stora k?pcentrum som kr?ver l?nga bilf?rder kan du (som bor i Uppsala) ge ett yttrande till stadsbyggnadskontoret senast imorgon 27/2.

Programmet f?r omr?det (f?rslag p? hur det ska se ut, allts?) och mer information finns p? kommunens hemsida h?r .
Flogsta-Ekeby s-f?rening har skrivit en del om Fuller?. De har ocks? en blankett som kan anv?ndas f?r yttrande.

Unt har skrivit en del om planerna.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

4 svar på ”S?g nej till bilkr?vande k?pcentrum utanf?r Uppsala

  1. Har sv?rt ,att se l?nsamheten i det hela. Staden riskerar,att utarmas p?
    butiker. Gr?nby centrum & Bol?nderna ?r v?l ganska lagom. Men om jag vore Socialdemokrat skulle jag kr?va,att om Fuller? skall byggas skall det
    inte betalas av kommunen. D? l?ser sig utbyggnaden p? ett harmoniskt och lugnt s?tt. Samtidigt blir det ett f?rhandlande mellan politiska parterna i trettio ?r till.
    Sj?lv skulle jag hellre se en utbyggnad av sporthall i Knutby! Det vore en myucket b?ttre aff?r!

  2. ett f?rtydligande: f?rslaget ?r inte att kommunen ska betala f?r att bygga k?pcentret, utan det ?r ett f?retag som vill bygga. Men det ?r kommunen som best?mmer var (och hur) man f?r bygga ?verhuvudtaget.

Kommentarer inaktiverade.