Kreationist f?rel?ser i Uppsalas universitetshus

Imorgon torsdag bjuder den evangelikala kristna studentf?reningen Credo in till f?rel?sning i universitetshuset i Uppsala med titeln ”Intelligent skapelsetro”. F?rel?sare ?r Anders G?rdeborn. P? affischen presenteras han med titeln Civilingej?r, men inget i ?vrigt om varf?r han f?rel?ser om ”Darwinistisk vetenskap, intelligent design, biblisk skapelsetro” som undertiteln lyder.?Om man d?remot googlar hans namn framkommer att han ?r talesman i f?reningen Genesis?som ?r ”en ideell f?rening som vill verka f?r en kristen grundsyn p? vetenskaperna och f?r att den bibliska synen f?r komma till tals i skola och samh?lle” enligt sin hemsida. Sidan ?r full med argument mot att evolutionsl?ran skulle vara vetenskaplig (eller mer vetenskaplig ?n Bibelns skapelseber?ttelse).

Jag ?r ?rligt talat f?rv?nad att universitetet l?nar (eller hyr) ut sina lokaler till en s?dan h?r verksamhet. Eller framf?r allt ?r jag f?rv?nad att det inte varit mer debatt om saken (i alla?fall har den inte n?tt mig).?Sj?lvklart har vi yttrandefrihet och alla f?r uttrycka sina ?sikter. Men ett universitet ska fr?mja vetenskaplig reflektion, och det g?rs i min mening inte genom att ge plats ?t anti-intellektuella kvasivetenskapliga teorier som kreationism, om ?n f?rkl?dd till vetenskap.

Personligen tror jag att Gud har skapat v?rlden. Jag tror ocks? att Gud har skapat m?nniskan med f?rnuft att utforska v?rlden, och det g?r vi – bland annat – med hj?lp av naturvetenskapen. Kunskap om v?rlden kan aldrig vara ett hot mot Gud, och att f?rs?ka attackera vetenskapligt t?nkande utifr?n teologi ?r inte bara d?lig vetenskap utan dessutom d?lig teologi. F?rutom att det underminerar alla kristna (majoriteten, faktiskt)som inte har problem med att anv?nda vetenskapliga metoder f?r att utforska vetenskapliga fr?gest?llningar.

L?s ?ven andra bloggares intressanta ?sikter om , , , , , ,

10 svar på ”Kreationist f?rel?ser i Uppsalas universitetshus

 1. Det ?r v?l inte s? konstigt att universitetet l?nar (hyr) ut lokaler till studentf?reningar? Att ha h?gt till tak ?r ocks? viktigt, annars finns ju risken att n?gon universitetsadministrat?r ska agera polis f?r vad som ?r r?tt och fel kunskap. F?r vad det ?n st?r i universitetshuset s? ?r fritt t?nkande lika viktigt som r?tt t?nkande. Annars hamnar ?ven andra studentf?reningar i farozonen. Jag var en g?ng i tiden med och bj?d in Gunnar Adler Karlsson f?r en galet biologistisk f?rel?sning i Utrikespolitiska f?reningen. Jag delade inte hans ?sikter, men tyckte att det var ganska intressant ?nd?. Konstiga ?sikter kan bara m?tas med debatt. Framf?rallt n?r de framf?rs i den akademiska svandammen i Uppsala.

 2. Jag kan h?lla med ovanst?ende kommentar n?r det verkligen g?ller kunskap eller ?sikter. Sj?lvfallet. Men i det h?r exemplet handlar det inte om ”r?tt eller fel kunskap”, det handlar om att universitet l?nar ut sina lokaler till spridningen av okunskap helt okritiserat. Allt jag h?rde ig?r var antingen feltolkningar, feluppfattningar eller rentutav l?gner. S?dant borde inte f?rekomma utan att ifr?gas?ttas.

  Jag har skrivit ett inl?gg om saken sj?lv, http://egosumdaniel.blogspot.com/2008/02/first-thoughts-on-yesterdays.html

  Roligt att se att man ?ven inom kyrkan kan vara kritisk till detta. Jag m?ste s?ga att jag var f?rv?nad att se hur spridd den h?r okunskapen ?r inom Credo.

 3. Fredrik: jo, det ?r klart att jag inte vill ha n?n administrat?r som best?mmer vad som ?r l?mpliga f?rel?sningar f?r studentf?reningar. ? andra sidan, alla f?reningar har inte sina f?rel?sningar i universitetshuset. Och de flesta f?reningar tar inte in vetenskapsfientliga f?rel?sare som utm?lar sig som vetenskapliga. Jag skrev mitt inl?gg i affekt, och framf?r allt ?r jag nog mer f?rbluffad ?ver avsaknaden av debatt kring h?ndelsen.

 4. Nu t?nker du fel Marta. Skall universiteten kontrollera alla f?rel?sare som studentf?reningar inbjuder. Yttrandefrihet m?ste v?l ?nd? inneb?ra att ?sikter f?r framf?ras.
  Jag upplever att det har blivit alltf?r mycket av att stoppa, f?rbjuda och hindra under de saenaste ?ren. Om vi s?ger att t ex kreationismen ?r fel f?r vi v?l bekv?ma oss att ta debatten. Om vi inte g?r det f?r vi inte av bekv?mlighet f?rs?ka f?rbjuda.

 5. Jag h?ller med dig i slutsatsen att det ?r underligt att det inte blir st?rre debatter fr?n universitetens sida. Inte att man b?r censurera, men att ingen undrar vad det g?r ut p?. Det blir desto mer storm i vissa andra vattenglas!
  MVH fr?n staden Lund.

 6. Jag tror att jag har samma vetenskapssyn som du. Men d?rf?r ?r jag F?R att kreationister och andra som ifr?gas?tter den g?llande normen f?r vad som ?r vetenskapligt f?rel?ser i v?rt k?ra universitets lokaler. F?rst?r inte riktigt hur du t?nker n?r du s?ger att universitetet b?r ta sig en funderare om man ska till?ta den h?r typen av f?rel?sningar i sina lokaler. Ju fler r?ster som kommer till tals, desto n?rmre sanningen kommer man. S? brukar vi t?nka, och ?ven felt?nkarna brukar f? vara med, inte minst just f?r att vi vill veta vad som ?r fel t?nkt.

 7. Nog ?r det konstigt att man inte p? ett universitet kan l?ta en studentf?rening ta in en dylik talare. Det verkar som att tar man in en talare p? universitetet s? kommer alla studenter som h?r dennes ord att genast omv?ndas och bli dennes lojala l?rjungar. Nog har v?l studenterna ett eget intellekt med vilket de kan v?ga f?r och emot. ?r det dessutom kvasivetenskapligt s? borde det ju vara en l?tt sak f?r en universitetsstudent. ?r det inte s?, vad h?nder d? med dessa stackare n?r de l?mnar universitetets trygga kvasiskyddade omr?de? Alla kommer de att bli fanatiska anh?ngare av all sk?ns l?ror! N?, l?t studenterna m?ta dessa m?nniskor redan under studietiden.

Kommentarer inaktiverade.