Studentinflytandet ?r hotat

Kajsa Borgn?s, s-studenters ordf?rande, har en viktig och intressant debattartikel i GP idag: Studentinflytandet p? v?g att urholkas.

Hon skriver om de olika utredningar som p?g?r p? utbildningsomr?det, som tillsammans inneb?r en ”konsumentifiering” av h?gre utbildning, d?r studenter inte ses som aktiva medakt?rer utan konsumenter utan st?rre m?jlighet att ha inflytande p? sin utbildning. Tydligast ?r det kanske i den sk frihetsutredningen, d?r H?gskolef?rordningen ska minskas i omf?ng och h?gskolor bli friare i f?rh?llande till staten. Det g?r dock ut ?ver studentinflytandet – varje k?r kommer lokalt f? k?mpa f?r det som nu ?r garanterat i lag.

N?r makt och ansvar flyttas till varje enskild h?gskole- och universitetsledning f?r varje studentk?r driva sina krav lokalt, i st?llet f?r gemensamt med andra, vilket naturligtvis underminerar b?de m?jligheterna till inflytande och likabehandlingen av studenter mellan h?gskolor.
Leijonborg tar sj?lv Chalmers tekniska h?gskola som exempel p? en v?lfungerande ”fri” h?gskola i stiftelseform, men underl?ter att ber?tta att rektorn f?r samma h?gskola f?rra ?ret sl?ngde ut studentk?ren fr?n ledningsgruppen f?r att de inte kom ?verens.

Tillsammans med f?rslag p? g?ng g?llande resurstilldelningssystemet, studiemedlen, studiesociala fr?gor i ?vrigt och k?robligatoriet, p?g?r en f?r?ndring av m?jligheterna f?r studenter, bort fr?n de m?l om en tillg?nglig h?gre utbildning d?r allt fler f?r del av utbildning till ett system d?r redan starka grupper f?r det enklare att studera och de som har l?ngre till h?gskolan sl?s ut. Samtidigt ses studenter som konsumenter som kan komma eller g?, inte som aktiva medakt?rer i sin utbildning. Borgn?s avslutar:

Om Sverige ska vara en v?rldsledande kunskapsnation kr?vs att universiteten ?r mottagliga f?r nya perspektiv och att m?nga f?r del av, och kan p?verka, dem. F?r detta kr?vs att h?gskolan sj?lv ?r demokratiskt styrd, att studenter garanteras inflytande ?ver sin utbildning, att den breddade rekryteringen inte avstannar till f?rm?n f?r ett mindre antal elitstudenter.
Maktkoncentration hos universitetsledningar i st?llet f?r maktdelning mellan statlig niv? och fakultetsniv?, samt synen p? att studenterna inte har n?got att g?ra med styret av h?gskolan utan enbart ?r passiva mottagare av utbildning, ?r en grav missbed?mning av universitetens kvalitets- och demokratiuppdrag och ett historiskt brott mot svensk utbildningstradition.
Om Leijonborg menar allvar med att han vill att ”universitetens folk ska kunna st? fria och s?ga obekv?ma sanningar”, kan han inte skapa ett system f?r centralism och konformism. I visionen om utbildningsfabriken finns mycket litet utrymme f?r kritiskt t?nkande. Sverige beh?ver fler, inte f?rre, kritiska r?ster i och omkring akademin.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

1 svar på ”Studentinflytandet ?r hotat

 1. ” tar sj?lv Chalmers tekniska h?gskola som exempel p? en v?lfungerande ?fri? h?gskola i stiftelseform, men underl?ter att ber?tta att rektorn f?r samma h?gskola ”

  Utveckling ?r b?ttre att satsa p?
  Mer transparent och ?ppen praxis (inte patent etc men)
  Jfr Bush dolda agendor, krigsinramning, konfrontation och falskspel (f?rtal och diskriminering mm) och l?gner (bla i sociala program)
  M?jligen skulle f?rsvaret avskaffas ocks? (varf?r betala f?r det?)
  Neoliberalismens , Bush ideologi och dess falskhet och utvecklingsh?mning har vi l?rt av (l?rt av historien) och m?ste n? en konsensus om
  Den fungerar inte och beh?vs inte
  Ulvar, fariseer och andra sprider ju denna (vill inte hj?lpa n?sta generation) men de ska sj?lvklart inte f? vinna
  Dom som k?r med detta ska ju f? konstitutionens konsekvenser (jfr Tyskland och Japan lite).
  F?rtal och dubbla agendor m?ste bek?mpas h?r
  Dom ser apokalyps etc = inte kapabla att inneha ?mbeten eller inte f?rses med varningsm?rken (indoktrinera andra)
  Den som vill detta f? d? driva val – och personvalskampanj (och fri och oberoende press med liberala v?rden i f?rsta hand)
  Jag anser att religion ska v?ck ur skolan, religionsfrihet inneb?ra att flera religioner beaktas och kungen inte har 1 religion
  Bla den muslimska befolkningen m?ste ju beaktas
  religionsfrihet och m?tesfrihet givetvis
  men internetbaserad religionsfrihet ska d? objektivt fastst?lla religionen utan agendor (ska f?rbjudas typ mission xp= hets, f?rtal, diskriminering, agendor etc)
  De kristna ska h?lla sig p? sin kant i samh?llet (v?rderingsfritt och objektivt)
  Dom vill ljuga och s?tta agendor som inte ?r sanna (enligt sin referensram= bedr?geri helt enkelt) = effekterna av paranoia, f?rvirring, ondska etc
  Reinfeldt, H?gglund ?r v?l tv? s?na typer och kanske Lejonborg ocks?
  S?na m?ste r?stas v?cka f?r de liberalas skull eller v?ljas in som personvalskampanj (kristna r?stsedlar eller listor)
  Det ?r en bluff kristendomen (bhl empiriskt och historiskt)
  B?ttre ? g? till socialdemokratisk och liberal respektive pol

Kommentarer inaktiverade.