Isberg – min sj?lvklara biskopskandidat

Jag har tidigare utlovat ett inl?gg om den kandidat som jag st?der i biskopsvalet i V?ster?s stift p? torsdag. Och det var inget sv?rt beslut, det har sedan l?nge st?tt klart f?r mig att det finns en kandidat som ?r den sj?lvklara biskopen: Domprost Margarethe Isberg. Det finns flera anledningar till att jag t?nker r?sta p? henne p? torsdag.

Mitt fr?msta och avg?rande sk?l att st?dja Isberg, ?r den kombination av erfarenheter och meriter hon besitter ? ena sidan, och hennes vilja och f?rm?ga att leda och f?r?ndra ? andra sidan. Det h?r valet st?r inte mellan erfarenhet och f?r?ndring, utan jag tror att Isberg just genom sin l?nga erfarenhet av ledarskap i s?v?l f?rsamling som p? nationell och internationell niv? har l?ttare att se m?jliga f?r?ndringar och framf?r allt har f?rm?ga att genomf?ra dem.

Isberg har varit kyrkoherde (=f?rsamlingschef) i 19 ?r, varav 12 i stora Stockholmsf?rsamlingen Huddinge och sedan sju ?r i Domkyrkof?rsamlingen i V?ster?s. Hon har allts? l?ng egen erfarenhet av att vara chef f?r stora enheter, och ?r fast rotad i vardagen i f?rsamlingslivet som jag tror ?r centralt f?r att vara en bra biskop. Hon har parallellt med sitt arbete haft uppdrag p? nationell niv? (kyrkom?tet, kyrkostyrelsen och numera ?ven teologiska kommitt?n) och p? internationell niv? i KEK, de europeiska kyrkornas samarbetsorganisation d?r hon ?r vicepresident. Som domprost sitter hon ?ven med i stiftsstyrelse och domkapitel. Det inneb?r att hon ?r v?l f?rtrogen med kyrkans liv, fr?n det mest lokala till de internationella ekumeniska sammanhangen.

Biskopen ?r ju b?de ledare i sitt eget stift och en av ledam?terna i biskopsm?tet. Det g?r, tycker jag, att man i valet m?ste se b?de till vad som kr?vs i det egna stiftet och i svenska kyrkan som helhet. D? ?r det tydligt att vissa kompetenser finns det mer och mindre av i biskopsm?tet. De senaste ?ren har det valts in flera med h?gre teologisk utbildning, s? det finns det gott om, men det var l?nge sedan det valdes n?gon med internationell ekumenisk erfarenhet. Att k?nsf?rdelningen ?r f?rkrossande sned ?r ocks? tydligt. Isberg skulle bidra med mycket till biskopsm?tet likav?l som till V?ster?s stift.
Jag vill ha en biskop som ?r vision?r och kan leda v?r kyrka mot framtiden. Men f?r att g?ra det, och f?r att ha kraft att genomf?ra f?r?ndringar, tror jag att det beh?vs erfarenhet och kunskap. Isberg har det, men har gl?d och engagemang, ?r inte tr?tt utan kommer ha full kraft de sju-?tta ?r hon har kvar till pension. Som ledamot i domkapitel och stiftsstyrelse har hon god insyn i stiftets verksamhet, men hon har inte arbetat p? stiftskansliet och har inte s? gamla band. N?r hon kom som domprost f?r sju ?r sedan var hon ny i stiftet, och en stor del av hennes erfarenheter kommer fr?n andra h?ll ?n V?ster?s stift. V?ster?s ?r ett stift d?r det finns en stark stiftsk?nsla, men den har ?ven inneburit att man historiskt har rekryterat internt och m?nga har k?nt varandra l?nge och kommer fr?n ungef?r samma sammanhang. Isberg kommer faktiskt utifr?n, trots hennes ?r som domprost i samma stift.

Teologiskt st?r hon rotad i svenska kyrkans tradition, hon ber?ttade p? hearingen om hur hennes kontakter med m?nga andra kyrkor i v?rlden har f?rdjupat hennes egen lutherska teologi, liksom hennes erfarenheter av ignatiansk andlig f?rdjupning (som faktiskt Helle Klein skrev om p? sin blogg h?romdagen). Hon har arbetat med hbt-fr?gorna inom kyrkan i ?rtionden, l?ngt innan det blev en medialt och samh?lleligt het fr?ga. Alla talar om folkkyrkan men jag tror att Isberg faktiskt vet vad hon menar med det begreppet.
Jag har personligen st?tt p? Margarethe dels i egenskap av domprost n?r jag var pr?stkandidat och i samband med pr?stvigningen, dels i kyrkom?tet. Min upplevelse av henne som person ?r att hon ?r rak, snabbt?nkt och rolig, att hon ?r omt?nksam och intresserad. Hon framst?r f?r mig som en given ledare med auktoritet och kunnande men med en stor v?rme. B?de som ny pr?stkandidat och som ny i kyrkom?tet var jag i en utsatt position, och i de situationerna upplevde hennes omsorg men ocks? att hon f?rv?ntade sig positiva saker hos mig – n?got som jag uppskattade och som tyder p? ledarskap f?r mig.

Det h?r ?r n?gra av sk?len till att jag vill se Margarethe Isberg som biskop i V?ster?s.
P? V?ster?s stifts hemsida finns alla kandidaters CV, d?r finns ljudfiler och filmer fr?n hearingen med de olika kandidaterna. P? stiftssidorna i kyrkans tidning finns intervjuer med alla kandidater, v?lj tidigare nummer i listan (Isbergs intervju ?r i nr 47-07). Dagen har ocks? skrivit kort om hearingen. Bilden kommer fr?n svenskakyrkan.se/ikon och ?r tagen av Jim Elfstr?m.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

3 svar på ”Isberg – min sj?lvklara biskopskandidat

  1. Pingback: deep|edition

Kommentarer inaktiverade.