Kyrkostyrelsen v?ljer mesv?g om ?ktenskapet

Idag har kyrkostyrelsen fattat beslut om remissvaret p? utredningen om ?ktenskap och partnerskap, och kyrkostyrelsen har valt den fega v?gen. Man bejakar i stort utredningens f?rslag om en gemensam lagstiftning, och ?r ocks? beredda att beh?lla vigselr?tten och f?rr?tta vigslar f?r alla par. D?remot f?resl?r man beh?lla den nuvarande ordningen med olika begrepp f?r samk?nade och s?rk?nade par och forts?tta ha partnerskapet kvar.

I ekot s?ger ?rkebiskop Anders Wejryd att det inte inneb?r n?gon skillnad egentligen, och den enda egentliga anledningen ?r att ?ktenskapsbegreppet bland allm?nheten och i kyrkan ?r s? tydligt knuten till relation mellan en man och en kvinna av tradition.

Jag tror att han har fel p? tv? s?tt. F?r det f?rsta ?r det inte samma sak fast med olika namn. En av de stora po?ngerna med att ha en gemensam lagstiftning ?r ju just att inte g?ra skillnad och d? ?r faktiskt ett gemensamt begrepp en central del. Man kan inte s?ga att det ?r samma sak men inte kunna kalla det samma sak. S?rskilt inte om man som kyrkostyrelsen h?vdar att det enbart ?r av tradition som man vill bevara partnerskapet som n?got utanf?r ?ktenskapet. Det ?r en s?rskillnad som leder till ?ver- och underordning. Det hj?lper inte att som kyrkostyrelsen ?nsket?nka.

F?r det andra tror jag att kyrkostyrelsen har fel i att det i allm?nhetens ?gon ?r s? tydligt att begreppet ?ktenskap ?r f?rbeh?llet man och kvinna. Tv?rtom tror jag att folk i allm?nhet tycker att ”man gifter sig” oavsett om det ?r med en man eller en kvinna. Svenska kyrkan framst?r som bak?tstr?vande n?r man vill beh?lla en gammal, s?rskiljande ordning som inte l?ngre har ett st?d i den allm?nna opinionen.

M?nga inom Svenska kyrkans ledande organ vill vara en ”homov?nlig” kyrka och vill inte g?ra skillnad p? m?nniskor. Men i den h?r fr?gan ?r kyrkostyrelsen fel ute, genom att h?lla fast vid ?ktenskapet som n?got bara f?r heterosexuella par vidh?ller man just det som ?r m?rkligast, att g?ra skillnad p? m?nniskor. Det finns dessutom inga tillr?ckliga teologiska sk?l, och den reflektion som finns kring ?ktenskapsbegreppet till exempel i volymen Uppdrag samliv (utgiven av Svenska kyrkans teologiska kommitt?) har inte tagits tillr?ckligt till vara.

Jag tror i och f?r sig att skadan inte ?r s? illa – riksdagen kommer, om lagen g?r igenom, inte att beh?lla det s?rskiljande partnerskapsbegreppet och d? f?r man hoppas att Svenska kyrkan inf?r fullbordat faktum v?lkomnar ?ktenskap f?r alla. Men det hade ju varit b?ttre om kyrkostyrelsen hade fattat det beslutet nu, frivilligt.

Kyrkans tidning skriver artikel och ledare samt l?ter diverse personer kommentera. Dagen skriver ocks? artikel och kommentar. Dn och svd skriver ocks?. Hela svenska kyrkans remissvar finns h?r. Dock inte reservationerna, trots att kyrkostyrelsen inte var enig.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

3 svar på ”Kyrkostyrelsen v?ljer mesv?g om ?ktenskapet

 1. Pingback: Svensson » Blog Archive » Shoppingextremister

 2. Dom har tagit mesv?gen och blivit okristna PK-ister. F?rkastat Gud med att inf?ra n?got som g?r emot Jesus.

  Din rubrik s?ger allt, det ?r mesigt att s?ga att man ?r kristen och g? emot kristendomen(Bibeln).

  ”Det finns dessutom inga tillr?ckliga teologiska sk?l”

  Det finns inte ett teologiskt sk?l som talar f?r homof?rh?llanden som n?got bra ?verhuvudtaget och absolut inte om ?ktenskap.

 3. Ordet ”?ktenskap” (det finns inte n?gon motsvarighet p? andra spr?k: vi talar om en unik svensk s?r-utveckling alltsedan 1608) ?r en utsaga om giltighet i lag.

  Om lagstiftningens r?ckvidd.

  Och denna lag ?r allts? civilr?tt. Kyrkan, dvs. Rom b?rjade inte l?gga sig i folks ?ktenskapsf?rh?llanden f?rr?n i slutet av 1200-talet. Det handlade d? inte om Kyrkans gamla kamp fr?n 1:a ?rtusendet f ? r hustruns st?llning som likst?lld Maka och barnens r?tt som fulla arvingar (den hade ?vergivits redan av Leo I, som var Biskop av Rom vid 400 talets mitt), utan om Kejsar Ludvig ?den Frommes? sken-bibliska, sken-kristna ide-v?rldskategori ?7 f?rbjudna led? fr?n Kyrkom?tet i Paris 829.

  R?ttsligt har det alltid funnits olika samlevnadsformer med tillh?rande lagar som gett olika r?ttsverkningar.

  ”?ktenskap” ?r det fullt ut i lagen giltiga, det f?rsta ?ktenskapet.

  Det ing?s sedan 1915 ?rs ?ktenskapslag [nya Gifterm?lsbalken 1920, den f?rsta frukten av 1911 ?rs Lagberednings totala ?ndring av familjer?tten mellan 1913 (f?rsta utredningsdelen) till 1929 (arvsr?ttens principiella avskaffande och Allm?nna arvsfondens inr?ttande)] endast genom r?ttsinstitutet (1734/6) ”vigsel”.

  Fr?n 1915 ?r huvudperson vid en ?vigsel? (som ?r ett f?rvaltningsr?ttsligt beslut; allts? Statlig, inte kyrklig) f?rr?ttaren/stattj?nstemannen, som fattar beslutet som f?retr?dare f?r Lagberedningens radikalt nya uppfattning att Staten/Folkhemmet/?det allm?nna? ?r subjekt, f?rr?ttaren agent och paret objekt f?r f?rr?ttarens ?sammanfogande? (ego coniugo vos).

  Parterna ?r str?ngt taget inte n?dv?ndiga; deras?ja!? ?r endast en f?ruts?ttning (bland flera) f?r beslutet!

  P? samma s?tt ?r de kyrkor?ttsligt n?dv?ndiga Vittnena inte n?dv?ndiga.

  Diminutiven ”vigsel” ?r en svensk s?rutveckling fr?n 1600-talet (1608 ?rs Handbok f?r Hovet, regementena och amiralitetet, allts? Kungamaktens privata sf?r: Carl IX och hans ?ttlingar var allts? Calvinister och hade en egen, kombinerad, Handbok utan m?ss-del, olika mot Svenska kyrkans) som sm?ningom kodifierats i Kyrkolag och Ordning 1686/1687, Sveriges Rikes Lag 1743/1736 och 1915.

  Liksom ??ktenskap? har ?vigsel? inte n?gon motsvarighet p? andra spr?k.

  Det andra ?ktenskapet: ?ktenskap utan vigsel eller Frillo-?ktenskapet, den f?rr i v?rlden vanligaste formen (vissa kategorier fick inte gifta sig med vigsel f?rr?n 1908, d? skvadern ?civil? eller ?borgerlig vigsel? inf?rdes), avskaffades av Lagberedningen 1/1 1918. Hustru och barn st?lldes utanf?r lagarnas skydd (bastardisering, arvl?shet, mm).

  Detta upph?vdes (i princip) 1971.

  Anledningarna att ?ktenskap utan vigsel levde kvar s? l?nge i Sverige ?r dels att ingen f?re Folkhemmets tid v?gade peta s? mycket i landets sed, dels att Env?ldets Rikslag 1734 st?llde kvinnan under mannens f?rmynderskap vid ?vigsel?, vilket gjorde att m?nga f?redrog den forntida ordningen, jfr ?Det g?r an? av CJL Almqvist 1837 (f?re 1734/6 hade M?ssan efter konsensus-akten varit det som gjorde parterna till Makar ? ?ven vid olika b?rd: fri ? tr?l, men Env?ldet (1608 ?rs handbok och dess eftertr?dare 1694) hade f?rs?kt avskaffa m?ssan vid ?ktenskapets ing?ende (slutligt efter HB 1811).

  1987 inf?rdes i ?ktenskapsbalken r?ttsinstitutet ?sambo?, som inte ger n?gra r?ttigheter (den tar i st?llet bort allt som inte oomtvistligt f?ljer av allm?nna r?ttsreglerna), men reglerar (delvis) bodelningen vid skilsm?ssa mellan sammanboende som inte ?r ?vigda?. Samtidigt ?terinf?rdes ?k?nskriteriet? som f?rsvunnit vid en partiell revision 1971.

  Den principiella skillnaden mellan Lagberedningen och r?ttstraditionen ?r att Partsviljan, allts? vad parterna vill och manifesterar (vilken ?r den lagliga grunden i andra r?ttsystem), f?rsvann 1/1 1918 och blev ?osedlighet?.

  Hur skulle det g? om folk fick best?mma sj?lva?

  1994 kom s? det registrerade partnerskapet, som fr?n b?rjan gjorde undantag f?r adoption (ocks? en av 1911 ?rs Lagberednings konstiga och r?ttsvidriga innovationer) och insemination. Detta ?r nu ?ndrat, varvid ?ktenskap och Partnerskap har samma r?ttsverkningar; dvs. b?da ger full r?ttsverkan.

  Problemet idag ?r ?sambo?, som inte ger n?got alls!!!

  Hoppas att detta kan bidra till att skapa klarhet i den allm?nna f?rvirringen!

  (vi har ocks? skrivit en bok ?ktenskap och Vigsel, den finns p? Books on Demand i Visby

  http://booksondemand.e-butik.se

  klicka p? Sociologi, samh?llskunskap, politik, debatt)

Kommentarer inaktiverade.