Motion om f?rb?ttrad l?mplighetspr?vning

Ig?r behandlades motionen som jag och n?gra fler skrivit om en f?rb?ttrad process f?r l?mplighetspr?vning och antagning av diakon- och pr?stkandidater (mer om den h?r). Som v?ntat avslogs motionen men vi fick m?jlighet att lyfta fram v?ra synpunkter i talarstolen i alla fall, och har m?tt mycket positiv respons, inte minst fr?n biskoparna. Det p?g?r nu en harmoniseringsprocess d?r stiftens antagning samordnas mer, och vi hoppas nu att kandidat- och studentperspektivet ska f? plats i den processen. H?r nedanf?r f?ljer mitt anf?rande i talarstolen ig?r.

Kyrkom?tesv?nner,
som utskottet mycket riktigt uppfattat, f?ddes motion 48 i frustration ?ver hur antagningsf?rfarandet till pr?st och diakon idag ser ut. Sofija [Pedersen Videke, medmotion?r] har redan gett n?gra bilder,och jag vill anv?nda mina minuter h?r till att ge n?gra ytterligare infallsvinklar fr?n en nyligen pr?stvigd som de senaste ?ren haft m?nga kontakter med kandidater fr?n de flesta stift.

De skillnader mellan de olika stiften som Sofija ber?rde i sitt inl?gg ?r problematiskt, men det ?r inte bara olikheterna som ?r problematiska. Relationen mellan kandidat och stift ?r i vissa fall pr?glat av tydlighet, transparens och respekt, men s? ?r tyv?rr inte alltid fallet. Ibland framst?r processen som sluten och godtycklig, och det ?r ibland sv?rt f?r kandidaterna att f?rst? varf?r antagningsgruppen eller domkapitlet beslutat som de gjort. Denna bild f?rst?rks av upplevelsen bland kandidater att bed?mningarna ?r olika i olika stift. F?r studenter vid teologens fikabord kr?vs ingen utredning f?r att se att skillnaderna ?r skr?mmande stora. Det ?r inte heller alltid som kriterier och bed?mningsgurnder kommuniceras tydligt, och det h?nder att kandidater f?r k?nslan av att allting inte s?gs.
I vissa fall finns dessutom ett inslag av att stiftsf?retr?dare i kommunikationen med pr?stkandidaterna trycker p? det faktum att kandidaten inte ?r slutligt antagen innan pr?st-/diakonexamen dagen innan vigning. Detta har beskrivits bland annat av pr?sten Elin Engstr?m i en ledare i Svensk Kyrkotidning nr 13 2006, en l?sv?rd artikel om problemen med att kandidaterna st?r i s?dan beroendest?llning till stiften.

Trots att jag inte tror att det finns n?gon illvillig ambition fr?n stiften att skr?mma kandidater till tystnad eller att behandla kandidaterna utan r?ttss?kerhet. Men tyv?rr ?r det ibland konsekvensen av dagens stora skillnader och ibland oklara antagning. Jag ser fram emot biskopsm?tet fortsatta arbete med fr?gan och hoppas att former f?r att ta tillvara kandidaternas erfarenheter i det arbetet och i framtidens utbildningar snarast utarbetas.

Andra intressanta bloggar om: , ,

2 svar på ”Motion om f?rb?ttrad l?mplighetspr?vning

  1. Pingback: Marta Axner » Blog Archive » Antagningsproblematiken i kyrkans tidning

  2. I think youve got something good here. But what if you give a couple links to a page that backs up what youre saying? Or maybe you could give us something to look at, I could revisit & read more sometime soon!2

Kommentarer inaktiverade.