Ingen utredning om vigselr?tten

Alldeles nyss beslutade kyrkom?tet som v?ntat i enlighet med utskottets f?rslag – det blir ingen utredning om konsekvenserna av ett eventuellt avskaffande av kyrklig vigselr?tt. Utskottets f?rslag vann med lite drygt 2/3-majoritet.

Dn ?r snabba ?ven idag och har redan en artikel ute.

Egentligen betyder inte de h?r beslutet s?rskilt mycket – det enda som beslutats ?r att kyrkan i dagsl?get inte ska f?rbereda ett avskaffande av kyrklig vigselr?tt. Remissomg?ngen om utredningen av k?nsneutrala ?ktenskap p?verkas inte i sak av belsutet, ?ven om kyrkostyrelsen nu f?tt en indikation fr?n kyrkom?tet om att den kyrkliga vigselr?tten b?r bevaras.

N?sta ?r, n?r riksdagen sannolikt har beslutat (eller ?tminstone har ett f?rslag p? sitt bord) om en k?nsneutral ?ktenskapsbalk, kommer fr?gan att st?llas p? sin spets p? allvar. D? kommer dels svenska kyrkan beh?va ta beslut i fr?ga om vigselr?tten, dels kommer fr?gan att i grunden beh?va behandlas i samband med revideringen av kyrkohandboken och gudstj?nstordningen f?r vigselgudstj?nst. D? kommer den teologiska diskussionen beh?va tas p? allvar, n?got jag ser fram emot.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,