Debatt om vigselr?tten hamnar snett

I eftermiddag kommer som bekant fr?gan om vigselr?tten upp i kyrkom?tets debattplenum, vilket ocks? dn skriver om idag. I artikeln finns ocks? en sammanst?llning av de olika underremissvar som stiften har l?mnat till kyrkostyrelsen om den statliga utredningen om k?nsneutral ?ktenskapsbalk, som jag skrivit om tidigare.

Men artikeln slirar lite, och den debatt som p?g?r i media st?mmer inte riktigt med det som faktiskt ligger p? kyrkom?tets bord idag. Det som ska beslutas den h?r veckan ?r om kyrkan ska tills?tta en utredning om konsekvenserna av att avs?ga sig vigselr?tten. Det ska allts? INTE beslutas huruvida kyrkan ska ha vigselr?tt eller inte, och ?nnu mindre om vi ska ha k?nsneutrala ?ktenskap eller inte eller n?gra andra fr?gor som r?r juridiken eller ?ktenskaps/samlevnadsteologi. Det fr?msta sk?let till att Gudstj?nstutskottet (som handlagt fr?gan) f?resl?r avslag p? dessa motioner ?r den signal som det skulle s?nda under p?g?ende remissarbete, n?r svenska kyrkan s? sent som 2003 beslutade att bevara vigselr?tten. Att b?rja utreda den h?r fr?gan nu ?r att g? h?ndelserna i f?rv?g.

Personligen ?r jag principiellt positiv till civilregistrering av ?ktenskap som ?r lika f?r alla. Jag ?r tveksam till att kyrkor och samfund ska ha den myndighetsut?vning som vigselr?tten inneb?r. D?remot t?nker jag i det h?r fallet r?sta mot en utredning om avskaffad vigselr?tt. Anledningarna till det ?r flera.

F?r det f?rsta ?r det att g?ra saker i fel ordning. Nu p?g?r en remissomg?ng om den statliga utredningen d?r kyrkan tillsammans med m?nga andra kan uttrycka sin ?sikt men det ?r inte kyrkan som ?ger fr?gorna som ligger p? bordet nu. Det ?r rimligt att avvakta en f?r?ndrad lagstiftning, och n?r vi vet hur den lagstiftningen ser ut kan kyrkan ta st?llning till hur vi vill st?lla oss till fr?gan om vigselr?tten.

F?r det andra s? ?r det av fel sk?l som fr?gan idag ligger p? bordet. De som vill utreda och avskaffa den kyrkliga vigselr?tten vill det fr?mst f?r att slippa ta st?llning till fr?gan om samk?nade vigslar i kyrkan, och att man d?rmed inte beh?ver hantera en potentiellt uppslitande debatt. En och annan drivs s?kert av en principiell ?vertygelse, men att den ?r uppe nu beror p? de samk?nade vigslarna. Jag vill inte att vi ska ducka fr?n den fr?gan, och jag tror itne heller att vi kan – eller ska – ta n?gon genv?g fr?n att ordentligt arbeta igenom inst?llningen till samk?nade relationer och att ?ven dessa ska v?lsignas p? samma s?tt som heterosexuella pars.

Slutligen betyder inte min principiella tveksamhet att jag ?r s?ker p? att det just nu ?r riktigt f?r kyrkan att avs?ga sig vigselr?tten. Det finns en stor ?nskan fr?n m?nniskor att f? gifta sig i kyrkan, och det ?r inte att f?rakta. Ett s? stort beslut som om samfunden ska ha vigselr?tt eller inte ska inte tas med kniven p? strupen f?r att undvika en annan debatt. Det ?r n?gonting vi m?ste ta st?llning till under mer genomarbetade former.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

1 svar på ”Debatt om vigselr?tten hamnar snett

  1. Pingback: Marta Axner » Blog Archive » DN ?r snabba om vigseldebatten

Kommentarer inaktiverade.