?verv?gande positiva remissvar

I f?rra inl?gget skrev jag om oenigheten i de lokala remissvaren till kyrkostyrelsen om utredningen om k?nsneutrala ?ktenskap. Nu p? kv?llen rapporterar Dagen att de flesta stiftsstyrelser och domkapitel ?r klara med sina svar och majoriteten ?r positiva till utredningens f?rslag om att g?ra lagstiftningen k?nsneutral och l?ta samfunden beh?lla vigelr?tten.

S? h?r ser Dagens sammanst?llning ut:

Svenska kyrkans stifts svar p? utredningen ??ktenskap f?r par av samma k?n ? Vigselfr?gor?:
G?teborg ? ja
H?rn?sand ? ja
Karlstad ? delat (domkapitlet ja med biskopens reservation)
Link?ping ? ja
Lule? ? delat
Lund ? ja
Skara ? delat (ja till gemensam lagstiftning, nej till gemensam beteckning)
Stockholm ? vill ej svara p??utredningens huvudfr?ga
Str?ngn?s ? nej
Uppsala ? delat (domkapitel ? ja, stiftsstyrelse ? nej)
Visby ? ja
V?ster?s ? ja
V?xj? ? beslut taget, protokollet ej justerat

Andra bloggar om: , , , ,