F?rel?sningstips i Uppsala

Tyv?rr kommer jag sj?lv antagligen inte kunna vara med p? n?got av nedanst?ende, men f?r er andra som kan g? p? intressanta f?rel?sningar i Uppsala p? vardagkv?llarna har jag n?gra tips.

F?rst: min gamla studentf?rening Laboremus har ett tema f?r en del av h?stens f?rel?sningar: Staten och feminismen. S? h?r ser programmet ut:

Staten och Feminismen

F?rel?sningsserie om k?nade villkor i relation till staten.

Feministiska analyser av v?lf?rdsstat och statliga reformer. Vilka fackliga och politiska strategier beh?vs f?r att bryta en k?nsegregerad arbetsmarknad? Hur blev dagis och s?rbeskattning sj?lvklarheter? Och framtida reformer d?? Vad inneb?r ett bek?nat ?ldersperspektiv? M?jligheter och utmaningar i ett ?ldrande samh?lle ? men f?r vem? Vad har sexualitet med v?ld att g?ra? Och hur kommer politik, lagstiftning och statliga reformer in?

?

?

10/10 kl 19. F?redrag: Den k?nssegregerade arbetsmarknaden. Stefan Carl?n, f?rbundsekonom, fackf?rbundet Handels.

24/10 kl 19. F?redrag: Att vara gammal i ett ?lderskodat samh?lle. Clary Krekula, Karlstad universitet.

7/11 kl 19. F?redrag: S?dant som spelar roll. Skatt, k?n och omsorg, en historisk expos?. Jenny Lindblad, LO-ekonomerna.

21/11 kl 19. F?redrag: V?ldt?kt och romantik – kvinnlig sexualitet som politiskt problem. Katrine Kielos, frilansjournalist och f?rfattare.

?

?

Alla m?ten och f?redrag h?lls p? Rundelsgr?nd 2 B (mellan Fyrisbion och Kalmar nation). Mer info p? www.laboremus.nu.

Mitt andra tips ?r en f?rl?sning om Sverigedemokraterna och arbetarr?relsen:

Sverigedemokraterna och arbetarr?relsen!

F?rel?sningen handlar om Sverigedemokraternas valframg?ngar, partiets
framv?xt, historia och arbetss?tt. F?rel?saren kommer fr?n Expo.
Moderator: ABF i Uppsala l?ns:s ordf?rande Bertil Kinnunen

Torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 18.30

Folkets Hus/Atrium, sal: F?lhagen, Uppsala Fri entr?!
www.abf.se/uppsala

?

16 svar på ”F?rel?sningstips i Uppsala

  1. Hi exceptional little web page you have there. I found your site via google, thanks for the post. I apply the exact same web theme on my own yet somehow for whichever odd issue it would seem to stream faster on this blog although this site includes a lot more material. I will save it for future reference. Thanks

  2. Hey
    It’s a really addictive post. The information is usefull and clear but
    do you know anything about Khao Lak island in Thailand?

  3. How are you I really enjoyed this post alot! Thanks for not being like all the other dumb blogs out there…I hope you keep posting new stuff, really wanna check out your newer posts! Take it easy

  4. I don’t mean to hijack this blog but I’d like to find a good attorney in Vegas and I cannot figure out how to find one. Do you have any info on this attorney? They are based out of Vegas near my condo. I cant find reviews on them – Burdman & Coston, 8440 W Lake Mead Blvd # 100, Las Vegas NV 89128 – (702) 387-2400

Kommentarer inaktiverade.