Bloggr?dslag om skolan 4 – ordning och reda?

Det h?r ?r det fj?rde inl?gget i mitt bloggr?dslag om skolan, och behandlar den femte fr?gan i diskussionsmaterialet. Mer om bloggr?dslaget och tidigare inl?gg finns h?r. Hela diskussionsmaterialet och mer om r?dslaget finns p? socialdemokraternas webbplats.

5. Hur ser en socialdemokratisk politik ut f?r ordning, reda, trygghet och studiero i skolan?

  • Hur ser en socialdemokratisk politik ut f?r ordning, reda, trygghet och studiero i skolan och som samtidigt uppr?tth?ller respekten f?r barnen och ungdomarna och inte kv?ver deras livsnerv, oppositionslusta och kreativitet?
  • Hur b?r vi i framtiden m?ta debatten om ordning och reda i skolan s? att vi inte uppfattas som kravl?sa? R?cker det med krav p? ordningsregler? Borde vi kr?va mer av f?r?ldrarna? Vilka krav kan vi st?lla p? l?rarna?
  • Hur kan skolan samspela och/eller kompensera f?r allt det som p?verkar eleverna utanf?r undervisningstid?
  • Vad har fritids f?r roll? Under senare ?r har resurserna till fritids i de flesta kommuner nedprioriterats till f?rm?n f?r mer resurser till sj?lva klassrumsundervisningen. Hur ser ni p? den prioriteringen?
  • Vad tycker ni skolan kan g?ra tillsammans med f?r?ldrar och andra delar av samh?llet f?r att st?dja och st?rka de ungdomar som inte m?r bra?

Ett stort problem med ”ordning och reda”-debatten ?r att s? f? faktiskt vet hur det ser ut i skolan, och att det generaliseras som om det s?g likadant ut i alla skolor. Jag h?r sj?lv till dem som inte har s? f?rska egna erfarenheter fr?n skolv?rlden, och jag t?nker d?rf?r inte uttala mig om hur ”det ?r” i skolan, som om det gick att s?ga s? i en enkel mening. Men en utg?ngspunkt m?ste ?nd? vara att det antagligen ser otroligt olika ut i olika skolor, vilket inte minst beror p? de skilda resursf?ruts?ttningar som g?ller i olika skolor. Det finns s?kert m?nga skolor d?r det aldrig ?r tyst i klassrummet och d?r den anarki som ibland m?las upp i det n?rmaste f?rekommer. Det finns med all s?kerhet ocks? m?nga skolor d?r den bilden ?r mycket fr?mmande och d?r arbetsklimatet ?r mestadels gott.

Jag tycker att den mest rimliga utg?ngspunkten i den h?r debatten ?r att se det som en arbetsmilj?fr?ga. Det handlar om elevernas arbetsmilj? – de ska ha f?ruts?ttningar att kunna arbeta ordentligt, de ska inte uts?ttas f?r den sortens trakasserier som ?r olagliga p? alla andra arbetsplatser och de ska inte f? f?rst?ra f?r varandra. De m?ste ocks? respektera att n?r man arbetar tillsammans s? m?ste man visa h?nsyn och respekt (t ex inte sms:a n?r l?raren undervisar). Det handlar framf?r allt om att eleverna ska ha r?tt till och ?r skyldiga att uppr?tth?lla en god milj?, inte att de ?r en skock hot som m?ste t?mjas med repressiva ?tg?rder. Elevernas d?liga arbetsmilj? ?r inte alls bara – sannolikt inte ens fr?mst – beroende p? hur andra elever agerar, utan ocks? p? skolans och kommunernas ansvar. Den grad av trakasserier och mobbing som f?rekommer har naturligtvis de trakasserande eleverna ansvar f?r, men skolledningarnas ansvar kan inte undvikas. Precis som arbetsgivare har l?ngtg?ende ansvar att motverka och utreda sexuella och andra trakasserier, m?ste ocks? skolorna hitta ?vergripande s?tt att motverka mobbing och trakasserier och skapa en milj? d?r barn och ungdomar kan arbeta och f?r f?ruts?ttningar att utvecklas.

Det h?r handlar ocks? om att behandla eleverna med respekt och f?rv?nta sig bra saker fr?n dem. Jag tror att en positiv f?rv?ntan p? eleverna s?v?l n?r det g?ller studieresultat som uppf?rande och att bidra till ett gott arbetsklimat ?r en f?ruts?ttning f?r att kunna uppn? just dessa saker. I detta ing?r ocks? det som n?mns i den f?rsta fr?gan, ”livsnerv, oppositionslusta och kreativitet”. Att bara h?nvisa till ordningsregler eller att det ?r s? utan att kunna argumentera (om varf?r man exempelvis inte f?r ha keps i matsalen) inf?r eleverna, ?r ingen god pedagogik och visar inte eleverna den respekt de f?rtj?nar.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

1 svar på ”Bloggr?dslag om skolan 4 – ordning och reda?

  1. Pingback: Marta Axner » Blog Archive » Skoldebatten i s forts?tter

Kommentarer inaktiverade.